Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Finská Republika

Téma prezentace: Finská Republika
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Solcova.Tereza
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na cestovní ruch – zeměpisu. Obsahuje základní informace o Finsku. Nechybí geografie, podnebí, vodstvo a hospodářství země.
 
Osnova:
Finská Republika  – Země tisíce jezer
Přímořský stát v severní Evropě na pobřeží Baltského moře, Botnického a Finského zálivu. Pevninskou hranici má se Švédskem, Norskem a Ruskem.
Pobřeží je lemováno řadou drobných ostrůvku, z nichž největší jsou ALANDY. Oba zálivy jsou mělké a v zimě zamrzají. Skoro čtvrtina leží za polárním kruhem. Finské pobřeží je velmi členité a je kolem něho roztroušeno na 30 000 drobných ostrůvku.
 

 • Rozloha: 338 145 km2
 • Počet obyvatel: 5 145 000
 • Hlavní město: Helsinky/ Helsingfors
 • Měna: euro
 • Prezident: Sauli Niinistö
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: finština, švédština
 • Nejvyšší bod: Haltiatunturi 1324 m n. m.
 • Náboženství: evangeličtí luteráni 89%, pravoslavní 1%, ateisté 12%

 

 • Dovoz: Strojní zařízení, surová ropa, ropné produkty, chemikálie, železo a ocel, textilie, dopravní prostředky, potraviny
 • Vývoz: Papír a kartón, strojní zařízení, dřevo, lodě, oděvy
 • Rozvinutý průmyslově-zemědělský stát.
 • Velké zdroje vodní energie.
 • Ekologický způsob hospodaření.

 

 • Hlavní průmyslová odvětí: dřevozpracující, průmysl celulózy a papíru, hutnictví, strojírenství (hlavně stavba lodí), potravinářský a textilní průmysl. Těžba zejména železné rudy, chrómu, mědi, niklu a kobaltu.
 • Nejdůležitější průmyslová střediska: Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Kuopio, Oulu.

 

 • V zemědělství je v rozhodující míře zastoupeno lesní hospodářství a poté i živočišná výroba. Lesní kultury pokrývají až ¾ rozlohy státu, orná půda pouze 8,5%.
 • Chov: skotu, prasat, ovcí, drůbeže a sobů. Pěstuje se ječmen, oves, pšenice, cukrová řepa a brambory. Rozšířená lodní (námořní i vnitrozemská jezerní) a letecká (vnitrostátní) doprava.

 

 • Ve Finsku je podnebí kontinentální, které je ovlivněno Golfským proudem. Projevuje se zde také vliv Atlantského oceánu.
 • Jelikož území Finska sahá až za polární kruh, můžeme zde sledovat fenomén půlnočního slunce, které v létě mění noc v den.
 • Naproti tomu dlouhé a tuhé zimy přinášejí trvalou sněhovou pokrývku, která pouze na jihu občas roztaje.

 

 • Finské řeky jsou pro své bohatství vody, významným zdrojem elektrické energie.
 • Až do konce 60.let více než 50% elektrické energie dávaly Finsku vodní elektrárny.
 • Řada krátkých řek směřuje k západnímu pobřeží a vlévá se do Botnického zálivu.
 • Nejdelší a největší toky jsou v severní části Finska – v Laponsku.
 • Hlavní řekou je Kemijoki, která se svými přítoky sbírá vody téměř z celého Laponska.

 

 • Nejdelším vodním tokem a hranicí mezi Švédskem a Finskem je řeka Muoniojoki.
 • Řeky Kemijoki a jejich přítoku se využívá k plavení dříví, jehož doprava na delší vzdálenosti by byla velmi obtížná a nákladná.
 • Finsko je velmi bohaté na jezera (asi 55000), která jsou odvodněna sice krátkými, ale prudkými řekami.
 • Na severu je nejvýznamnějším jezerem INARI ( plocha 1000km čtverečních). Největším jezerem je SAIMAA (4400km čtverečních.)