Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Extremismus

Téma prezentace: Extremismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): _Janča_
 


 
Popis materiálu:
Extremismus obecně, symboly, znaky extremismu, politické spektrum, pravicový X levicový extremismus a další druhy extremismu.
 
Osnova:

 • Extremismus
 • Ideologicky vyhraněné postoje typické netolerancí vůči principům demokratického státu
 • Jednání, ideologie nebo skupiny mimo hlavní proud společnosti
 • Netoleruje etnické menšiny

 

 • Cílem je zásadní změna či odstranění stávajícího režimu
 • Neuznává etické, právní a jiné společenské standardy
 • Spojen s agresivitu a násilím

 

 • Extremistické symboly
 • Extremistické symboly používané v České republice:
 • Gesta – hajlování…
 • Znaky – rudé
  komunistické hvězdy,
  hákový kříž…
 • Znaky

 

 • Politické spektrum
 • Nachází se na obou koncích politického spektra
 • Dělí se na:
 • Krajní levice X krajní pravice
 • Levicový extremismus X pravicový extremismus
 • Ultralevice X ultrapravice
 • Srovnání
 • Levicový extremismus
 • Třídy
 • Rovnost
 • Internacionalismus
 • Proti globalizaci
 • Pravicový extremismus
 • Národ
 • Nadřazenost
 • Nacionalismus
 • Rasová nesnášenlivost
 • Levicový extremismus
 • KOMUNISMUS
 • ANARCHISMUS
 • TROCKISMUS
 • Mezi jednotlivými
  proudy panují
  neshody a
  nesnášenlivost
 • Komunismus
 • Společné vlastnictví
 • Odmítá třídní rozdíly mezi lidmi
 • Revoluční větev socialismu
 • Marxismus, stalinismus, leninismus, eurokomunismus, trockismsu
 • Anarchismus
 • Snaha o vytvoření společ-
  nosti bez sociální, ekonomické
  a politické hierarchie
 • Směs liberálních a socialistických myšlenek
 • Odmítá politickou moc a centralizaci
 • Neuznává právní řád a zákony
 • Trockismus
 • Odnož marxismu v podání Lva Davidoviče Trockého
 • Vznikl jako protiváha stalinismu
 • Permanentní revoluce
 • Trockij se zabýval kritikou politiky a ideologie Stalina
 • Politické strany
 • Nejvýznamnější KSČ
  (Komunistická strana Československa)
 • Spory o její zařazení
 • Legální
 • 1989 – parlamentní strana
 • Hudba
 • Stoupenci punku a undergroundu
 • Formování anarchistických hnutí
 • Časopisy A-kontra
  a Autonomie
 • Nelegální levicový extremismus
 • Street party → výtržnosti, ničení majetku
 • Pravicový extremismus
 • FAŠISMUS
 • NEONACISMUS
 • POPULISTICKO-NACIONALISTICKÁ PRAVICE
 • Mezi jednotlivými proudy se objevuje snaha o spolupráci
 • Fašismus
 • Itálie, Benito Mussolini
 • Spojen s totalitní formou vlády
 • Rovnostářský kolektivismus, autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus a kult modernity
 • Připouští soukromé vlastnictví
 • Neonacismus
 • Vychází z nacismu
 • Nadřazenost bílé rasy
 • Nepřátelé: přistěhovalci, komunisté, liberálové, homosexuálové, romové a Židé
 • Pouliční výtržnosti
 • Populistické strany
 • Radikálně pravicové pol. strany
  Nacionalistické populistické strany
 • Populismus – hodnocení pol. působení
 • „Boj lidí proti elitám“

 

 • Politické strany
 • Nejvýznamnější SPR-RSČ
  (Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa)
 • Legální
 • 1992 – úspěch ve volbách
 • Hudba
 • Hudební skupiny Orlík, Braník…
 • Sehrály významnou roli
 • Nejde o politické organizace
 • Nelegální pravicový extremismus
 • Skinheads
 • Polovojenská organizace Bohemia Hammer Skinheads
 • Další druhy extremismu
 • Náboženský extremismus (především islámský)
 • Ekologický extremismus

 

 • Zdroje
 • Učebnice
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Extremismus
 • http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchismus
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Trockismus
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Neonacismus
 • http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=045&clanek=050411
 • http://www.rexter.cz/populiste-protestni-strany-outsideri-nekolik-poznamek-ke-konceptualizaci-populistickych-politickych-stran/2012/11/11/