Euroregion Silva Nortica

Téma prezentace: Euroregion Silva Nortica

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Lucie Havlásková

 

 

Popis materiálu:

Prezentace popisuje euroregion, který představuje formu přeshraniční spolupráce mezi některými okresy Jihočeského kraje a oblastí zemí Dolního Rakouska. Najdete zde informace o společných projektech a prezentaci euroregionu navenek.

 

Osnova:

Euregion Silva Nortica

Lucie Havlásková

Euroregion

forma přeshraniční spolupráce místních či regionálních samospráv

sdružení spolu přímo sousedících subjektů na opačných stranách hranic alespoň dvou států

motivem vzniku je zejména snaha o společný postup při řešení konkrétních problémů, jež přesahují hranice států a nemohou tak být řešeny pouze na jedné straně hranic a získávání finančních prostředků z programů EU

na území ČR vznikaly první euroregiony od roku 1991

dnes existují po celé hranici státu.

Euroregion Silva Nortica zahrnuje území okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor v Jihočeském kraji a region Waldviertel s okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn na území Spolkové země Dolní Rakousko

Euroregion Silva Nortica

Česká část:

rozloha: 6035 km²

poč.obyvatel: 444,5 tis.

součást Českého masivu

Českobudějovická a Třeboňská pánev

převážně zemědělský a rekreační charakter, tradiční rybníkářství

Rakouská část:

rozloha: 4604 km²

poč.obyvatel: 224 tis.

Český masiv zde tvoří náhorní plošinu

cestovní ruch se orientuje na zdravý životní styl a sport

Projekty

„Meziregionální mobilita – mobilita bez hranic“

cíle: zvýšení zájmu o veřejnou dopravu

„Založení hospodářské platformy ERSN“

cíle: získání informací o migraci českých pracovních sil, šetření a zveřejnění nedostatku pracovních odborných sil, o právních podmínkách práce přes hranice

„QUALIST“

    cíle: udržet trvalé obyvatelstvo a získat potenciální nové obyvatele, zlepšení kvality bydlení a života v malých městech ve venkovských oblastech

Účast na veletrhu BIOEM

v rámci projektu „Založení hospodářské platformy Euregion Silva Nortica“ se sdružení Jihočeská Silva Nortica zúčastnilo prezentace euroregionu  na veletrhu BIOEM v Grosschönau

Zdroje

http://www.silvanortica.com/cs/section-1/zakladni-informace-o-ersn.htm?sub=2

http://www.silvanortica.com/cs/section-22/geograficke-udaje.htm?sub=2

http://www.silvanortica.com/cs/section-23/zalozeni-hospodarske-platformy-ersn.htm?sub=6

http://www.silvanortica.com/cs/section-24/meziregionalni-mobilita-mobilita-bez-hranic.htm?sub=6

http://www.silvanortica.com/cs/section-55/qualist.htm?sub=6

http://www.silvanortica.com/cs/clanek-103/ucast-na-veletrhu-bioem.htm

http://www.euroskop.cz/8775/sekce/euroregiony—uvod/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Euroregion

Děkuji za pozornost