Dřevozpracující průmysl

Předmět:
Zeměpis
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Vilém HonyszObsah prezentace:

Tato prezentace se věnuje oblasti dřevozpracujícího průmyslu na území České republiky a obsahuje tyto části:
-definice pojmu dřevo
-lesy v ČR
-vlastnické poměry
-druhové zastoupení
-hospodářství
-zaměstnanost
-perspektivní oblasti rozvoje
-co se děje v lesích (zpravodajství).
Závěrečný snímek je shrnutím prezentace a obsahuje nutné znalostní minimum k maturitní zkoušce.