Digitální podpis

Téma prezentace: Digitální podpis

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Martin

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje informace: Co je to digitální podpis a k čemu je dobré ho používat, čím je tvořen a jak vypadá v praxi.

 

Osnova:

}Digitální podpis

}Digitální podpis

}Elektronický podpis=digitální podpis

}Nahrazuje vlastnoruční podpis, požíváme ho kdekoliv, kde chceme prokázat svou identitu -> v našem případě, že jsme daný dokument odeslali doopravdy my

}Výhody: – Přesná identifikace odesílatele
– Integrita dokumentu (=celistvost,      soudržnost, neporušenost)
– Nepopíratelnost
– Autentizace

}Co je to digitální podpis?

}=Obrovské číslo v binární podobě

}Lze vytvořit/ověřit pouze pomocí algoritmu

}Připojuje se k digitálnímu dokumentu

}Je to ve své podstatě soubor, nebo příloha, kterou odesíláme s dokumentem

}Lze ho poskytnout jen fyzické osobě
Př. Elektronického podpisu převedeného do textového řetězce:

IQB1AwUBMVSiA5QYCuMfgNYjAQFAKgL/ZkBfbeNEsbthba4BlrcnjaqbcKgNv+a5kr4537y8RCd+RHm75yYh5xxA1ojELwNhhb7cltrp2V7LlOnAelws4S87UX80cLBtBcN6AACf11qymC2h+Rb2j5SU+rmXWru+=QFMx

}Princip klíčů

}Soukromý a veřejný klíč

}Ke každému veřejnému klíči existuje jeden soukromý klíč

}Díky soukromému klíči jsme schopni vytvořit elektronický podpis

}Díky veřejnému klíči jsme schopni dešifrovat elektronický podpis

}Certifikát

}Potvrzení o tom, že konkrétní veřejný klíč patří též osobě, která je držitelem příslušného soukromého klíče
->Digitální certifikát je vlastně elektronicky
podepsaný veřejný klíč, ke
kterému jsou připojeny
identifikační údaje jeho
majitele

}Vydává 3. strana (např firma)

}Přikládá se k digitálnímu
podpisu

}Hash

}Též zvaný otisk

}Pomocí algoritmu zašifruje data dokumentu na menší

}-> Přeměna libovolně velkého na pevně daný malý text

}Navržen tak, aby zachytil jakoukoliv změnu dat

}Jednosměrný (=z dokumentu vytvoříme hash, ale z hashe nevytvoříme dokument)

}Princip digitálního podpisu

}Princip zjištění integrity

}Kolizní dokumenty

}Při hashování mohou nastat dva stejné hashe dvou různých dokumentů

}Hrozba podsouvání jiných dokumentů

}Řešení – vylepšení hashovacích funkcí

}Doba nalezení kolizních dokumetnů by měla být v řádu stovek až milionů let

}Elektronický podpis v praxi

Příklad vyhodnocení podpisu

Prostor pro dotazy

Zdroj:

Název knihy: Báječný svět elektronického podpisu

Autor: Jiří Peterka
Rok vydání: 2011

Odkaz ke stažení:
https://secure.nic.cz//files/bajecny_svet/peterka_bs_cznic.pdf