Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Digitální podpis

Téma prezentace: Digitální podpis
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Martin
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje informace: Co je to digitální podpis a k čemu je dobré ho používat, čím je tvořen a jak vypadá v praxi.
 
Osnova:
}Digitální podpis
}Digitální podpis
}Elektronický podpis=digitální podpis
}Nahrazuje vlastnoruční podpis, požíváme ho kdekoliv, kde chceme prokázat svou identitu -> v našem případě, že jsme daný dokument odeslali doopravdy my
}Výhody: – Přesná identifikace odesílatele
– Integrita dokumentu (=celistvost,      soudržnost, neporušenost)
– Nepopíratelnost
– Autentizace
}Co je to digitální podpis?
}=Obrovské číslo v binární podobě
}Lze vytvořit/ověřit pouze pomocí algoritmu
}Připojuje se k digitálnímu dokumentu
}Je to ve své podstatě soubor, nebo příloha, kterou odesíláme s dokumentem
}Lze ho poskytnout jen fyzické osobě
Př. Elektronického podpisu převedeného do textového řetězce:
IQB1AwUBMVSiA5QYCuMfgNYjAQFAKgL/ZkBfbeNEsbthba4BlrcnjaqbcKgNv+a5kr4537y8RCd+RHm75yYh5xxA1ojELwNhhb7cltrp2V7LlOnAelws4S87UX80cLBtBcN6AACf11qymC2h+Rb2j5SU+rmXWru+=QFMx
}Princip klíčů
}Soukromý a veřejný klíč
}Ke každému veřejnému klíči existuje jeden soukromý klíč
}Díky soukromému klíči jsme schopni vytvořit elektronický podpis
}Díky veřejnému klíči jsme schopni dešifrovat elektronický podpis
}Certifikát
}Potvrzení o tom, že konkrétní veřejný klíč patří též osobě, která je držitelem příslušného soukromého klíče
->Digitální certifikát je vlastně elektronicky
podepsaný veřejný klíč, ke
kterému jsou připojeny
identifikační údaje jeho
majitele
}Vydává 3. strana (např firma)
}Přikládá se k digitálnímu
podpisu
}Hash
}Též zvaný otisk
}Pomocí algoritmu zašifruje data dokumentu na menší
}-> Přeměna libovolně velkého na pevně daný malý text
}Navržen tak, aby zachytil jakoukoliv změnu dat
}Jednosměrný (=z dokumentu vytvoříme hash, ale z hashe nevytvoříme dokument)
}Princip digitálního podpisu
}Princip zjištění integrity
}Kolizní dokumenty
}Při hashování mohou nastat dva stejné hashe dvou různých dokumentů
}Hrozba podsouvání jiných dokumentů
}Řešení – vylepšení hashovacích funkcí
}Doba nalezení kolizních dokumetnů by měla být v řádu stovek až milionů let
}Elektronický podpis v praxi
Příklad vyhodnocení podpisu
Prostor pro dotazy
Zdroj:
Název knihy: Báječný svět elektronického podpisu
Autor: Jiří Peterka
Rok vydání: 2011
Odkaz ke stažení:
https://secure.nic.cz//files/bajecny_svet/peterka_bs_cznic.pdf