Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Dekolonizace

Téma prezentace: Dekolonizace

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jan Tomešek

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace rozděluje dekolonizaci na 3 etapy:

  • Amerika x Afrika x Asie
  • VB x F
  • Commonwealth x Francouzské společenství

 

Osnova:

žRozdělení na etapy

žTři etapy dekolonizace

ž

žKaždá etapa se týkala jiného kontinentu

ž

ž1. Severní a Jižní Amerika

ž2. Afrika

ž3. Asie

ž

žPrvní Etapa

žNa konci 18 století v Severní Americe

ž

žAmerická válka za nezávislost (1775-1783)

žBitva o Lexington a Concord (1775)

ž

žKlíčovou roli sehrála Francie (finance,střelivo)

ž

žDeklarace nezávislosti (1776)

ž

žPokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.

žPokračování první etapy

žLatinská Amerika

ž

žŠpanělsko a Portugalsko

ž

žRozpor mezi usedlíky (Kreol) a příchozími osadníky (větší vliv na správu kolonií)

ž

žRozhodnutí z Madridu nebo Lisabonu

ž

žVícekrál a místokrálovství

ž

žVliv světových válek

žVelký vliv na dekolonizaci

ž

žPo první světové válce ústupky

ž

žAkt o vládě v Indii (1935) – větší autonomie

ž

žDruhá světová válka – počátek krize

ž

žDvě rozdílné cesty

žDekolonizace Afriky a Asie

ž

žDvě největší koloniální velmoci – VB a F

ž

žVB – commonwealth (1931)

ž

žF – války (Vietnam, Laos, Kambodža)

– Francouzské společenství

ž

žDruhá Etapa – F. Afrika

ž1956 – 12 autonomních kolonií, volební právo obyvatel, právo vytvářet si vlastní rady

ž

žVznik politických stran

ž

žFrancouzské společenství

ž

žGuinea – referendum – dekolonizace (1958)

ž

ž1960 – rok afriky – masová dekolonizace

ž

žDruhá Etapa – VB. AFrika

žSůdán – problémy – sever muslimové

– jih křesťanské kmeny

1956 – nezávislá republika

žNigérie – několik regionů – politické dem. Strany – odchod britů – vznik federace a prohlášení nezávislosti

ž

ž19 zemí commonwealth

ž

žhttp://www.olli.wz.cz/webkart/cv_02/cobr1.gif

žTřetí Etapa – Asie – VB

žDekolonizace britských držav

ž

žIndie – příslib – dominium

– občanská válka – Indický národní kongres

X

Muslimští nacionalisté

žVB radši Indii opouští – vznik Indie a Pakistánu

žTřetí Etapa – Asie – VB

žCejlon 1948 – pokojný přechod

spory mezi Sinhálci a Támilci

žIrák a Palestina – Nezávislost Iráku 1932

– Palestina – návrh na zřízení domoviny pro židovské obyvatelstvo

žVB – dva sliby, Palestina rozdělena na dvě části

– boje mezi araby a židy

žVznik bíle knihy – omezení přistěhovalectví

ž

žOSN – následně VB utíká

žTřetí Etapa – ASIE – F

žDekolonizace Francouzské Indočíny

ž

žByla okupována Japonskem – po jejich porážce ustanovena Vietnamská demokratická republika

ž

žHo-Či-Minh – (Viet-minh)

ž

žFrancouzské armádní jednotky – pomoc USA

ž

ž1954 Dien Bien Phu – Kambodža, Laos, Vietnam

žTřetí Etapa – ASIE – F

žKorejský poloostrov – rozdělen podle 38. rovnoběžky – sever SSSR, jih USA

 

žZdROJE

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USA_Territorial_Growth_1790.jpg

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nezávislosti_Spojených_států_amerických

žhttp://policy.euweb.cz/view.php?id=44

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Commonwealth

žhttp://development.upol.cz/uploads/dokumenty/studium/bp/2009/2009_Dostalova.pdf

žhttp://geo-asie.upol.cz/uploads/Referáty/SE%20a%20Politika/Dekolonizace%20Asie.pdf

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonization_1945.png

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Americká_válka_za_nezávislost

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USA_Territorial_Growth_1790.jpg

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzské_společenství

žhttp://afrikent.files.wordpress.com/2011/12/two-koreas.jpg