Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Dekolonizace

Téma prezentace: Dekolonizace
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jan Tomešek
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace rozděluje dekolonizaci na 3 etapy:

  • Amerika x Afrika x Asie
  • VB x F
  • Commonwealth x Francouzské společenství

 
Osnova:
žRozdělení na etapy
žTři etapy dekolonizace
ž
žKaždá etapa se týkala jiného kontinentu
ž
ž1. Severní a Jižní Amerika
ž2. Afrika
ž3. Asie
ž
žPrvní Etapa
žNa konci 18 století v Severní Americe
ž
žAmerická válka za nezávislost (1775-1783)
žBitva o Lexington a Concord (1775)
ž
žKlíčovou roli sehrála Francie (finance,střelivo)
ž
žDeklarace nezávislosti (1776)
ž
žPokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.
žPokračování první etapy
žLatinská Amerika
ž
žŠpanělsko a Portugalsko
ž
žRozpor mezi usedlíky (Kreol) a příchozími osadníky (větší vliv na správu kolonií)
ž
žRozhodnutí z Madridu nebo Lisabonu
ž
žVícekrál a místokrálovství
ž
žVliv světových válek
žVelký vliv na dekolonizaci
ž
žPo první světové válce ústupky
ž
žAkt o vládě v Indii (1935) – větší autonomie
ž
žDruhá světová válka – počátek krize
ž
žDvě rozdílné cesty
žDekolonizace Afriky a Asie
ž
žDvě největší koloniální velmoci – VB a F
ž
žVB – commonwealth (1931)
ž
žF – války (Vietnam, Laos, Kambodža)
– Francouzské společenství
ž
žDruhá Etapa – F. Afrika
ž1956 – 12 autonomních kolonií, volební právo obyvatel, právo vytvářet si vlastní rady
ž
žVznik politických stran
ž
žFrancouzské společenství
ž
žGuinea – referendum – dekolonizace (1958)
ž
ž1960 – rok afriky – masová dekolonizace
ž
žDruhá Etapa – VB. AFrika
žSůdán – problémy – sever muslimové
– jih křesťanské kmeny
1956 – nezávislá republika
žNigérie – několik regionů – politické dem. Strany – odchod britů – vznik federace a prohlášení nezávislosti
ž
ž19 zemí commonwealth
ž
žhttp://www.olli.wz.cz/webkart/cv_02/cobr1.gif
žTřetí Etapa – Asie – VB
žDekolonizace britských držav
ž
žIndie – příslib – dominium
– občanská válka – Indický národní kongres
X
Muslimští nacionalisté
žVB radši Indii opouští – vznik Indie a Pakistánu
žTřetí Etapa – Asie – VB
žCejlon 1948 – pokojný přechod
spory mezi Sinhálci a Támilci
žIrák a Palestina – Nezávislost Iráku 1932
– Palestina – návrh na zřízení domoviny pro židovské obyvatelstvo
žVB – dva sliby, Palestina rozdělena na dvě části
– boje mezi araby a židy
žVznik bíle knihy – omezení přistěhovalectví
ž
žOSN – následně VB utíká
žTřetí Etapa – ASIE – F
žDekolonizace Francouzské Indočíny
ž
žByla okupována Japonskem – po jejich porážce ustanovena Vietnamská demokratická republika
ž
žHo-Či-Minh – (Viet-minh)
ž
žFrancouzské armádní jednotky – pomoc USA
ž
ž1954 Dien Bien Phu – Kambodža, Laos, Vietnam
žTřetí Etapa – ASIE – F
žKorejský poloostrov – rozdělen podle 38. rovnoběžky – sever SSSR, jih USA
 
žZdROJE
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USA_Territorial_Growth_1790.jpg
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nezávislosti_Spojených_států_amerických
žhttp://policy.euweb.cz/view.php?id=44
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
žhttp://development.upol.cz/uploads/dokumenty/studium/bp/2009/2009_Dostalova.pdf
žhttp://geo-asie.upol.cz/uploads/Referáty/SE%20a%20Politika/Dekolonizace%20Asie.pdf
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonization_1945.png
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Americká_válka_za_nezávislost
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USA_Territorial_Growth_1790.jpg
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzské_společenství
žhttp://afrikent.files.wordpress.com/2011/12/two-koreas.jpg