Chemické složení lidského těla

Předmět:
chemie
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Markéta KošťálováObsah prezentace:

Téma látkové složení živé hmoty se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny a zahajuje
vybrané kapitoly z biochemie.
Navazující učivo
Laboratorní práci na téma složení buňky doporučuji zařadit před probíranou látku.
Téma souvisí s biologií – úvod do studia buňky.