Český statistický úřad

Téma prezentace: Český statistický úřad

Typ souboru: prezentace PDF

Přidal(a): jelenzprahy

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je na téma Český statistický úřad. Krátce se zaměřuje především na celkovou charakteristiku a funkci Českého statistického úřadu.

 

Osnova:

Obecné • Ústřední orgán státní správy České republiky • Byl zřízen 8. ledna 1969 • Je nezávislý na vládě a politických stranách Činnost • Získávání a zpracování údajů pro statistické účely • Zpracování výsledků voleb • Jednou za 10 let provádí Sčítání lidu, domů a bytů Způsob řízení ČSÚ • V čele ČSÚ stojí předseda (prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.), kterého jmenuje na návrh vlády prezident republiky. • Předseda ČSÚ jmenuje své zástupce – místopředsedy (Ing. Stanislav Drápal). Děkuji za pozornost František Fencl