Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Bronchiektázie

Téma prezentace: Bronchiektázie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jana Martinková
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje nemoc s názvem bronchiektázie. Nechybí její projevy, léčba a samozřejmě ani důležitá prevence.
 
Osnova:
—Bronchiektázie je označení stavu, při kterém se v plicích nemocného nacházejí oblasti s abnormálně rozšířenými průduškami,které způsobuje přetrvávájící kašel  a nadměrný hlen (chrchel).
—Rozšíření(dilatace)průdušek a bronchiálního stromu je nevratné-způsobuje zjizvení a ochabnutí dýchacích cest.
—Bronchiektasis,spolu s rozedmou plic,bronchitida a cystická fibroza jsou klasifikovány jako obstrukční plícní nemoc.
—
—Patogeneze – dva důležité faktory:
—obstrukce cest s nedostatečnou drenáží sekretu;
—poškození stěny bronchů infekcí nebo při aspiraci.
—Dělení dle tvaru:
—cylindrické;
—vřetenovité;
—varikózní;
—vakovité.
—Dělení dle etiologie:
—idiopatické;
vrozené – na podkladě nedostatečného vývoje chrupavek (Williamsův-Campbellův syndrom), vrozená tracheobronchomegálie aj.
—zánětlivé – při zákl. onemocnění jako CF, syndrom ciliární dyskineze, imunodeficity; …
—postinfekční – u TBC, po spalničkách, pertusi, po virových infekcích;
—postobstrukční – nepoznaná vdechnutá tělesa, zevní komprese bronchu, bronchiální tumor
—Takto vypadá situace v plicích. Z hrtanu vede k plicím průdušnice (windpipe), která se následně větví na 2 hlavní průdušky (bronchus), ty se pak v plicích dále větví na mnoho malých trubičkovitých průdušek (bronchiole), které nakonec vyústí ve spoustu drobných dýchací váčků (alveoli). Ve váčcích dochází k výměně dýchacích plynů mezi plícemi a krví.
—
—Příčiny: Bronchiektázie mohou být vrozené nebo získané.
—
—VROZENÉ-existují na podkladě geneticky daného defektu průduškových chrupavek. Průdušky mají tvar trubic a chrupavka tyto trubice vyztužuje. Pokud je chrupavka defektní, není schopná udržet trubicovitý tvar průdušek a ty se začnou vakovitě rozšiřovat.
—
—ZÍSKANÉ- vznikají jako důsledek jiných chorob a vrozených poruch. Průdušky mohou být poškozeny a rozšířeny například po opakovaných zápalech plic, zejména v dětském věku. I hromadění hlenu v průduškách při cystické fibróze  mohou být důvodem vzniku bronchiektázií. Rozšíření průdušek může vzniknout i u tuberkulózy a u procesů spojených s vazivovatěním plic (s plicní fibrózou)
—Průřez jednou trubicovitou průduškou, jejíž část je vakovitě rozšířená. Takto vypadá bronchiektázie. .
—
—Projevy:
—V rozšířených průduškách se začne hromadit hlen, který se má správně pohybem řasinek sliznice vypuzovat z dýchacích cest. To se projevuje častými záchvaty kašle s vykašláváním hlenu a někdy i s vykašláváním krve.
—
—Jakmile se v těle něco začne hromadit, je to vhodným místem pro bakterie. A proto začne být celý proces komplikován opakujícími se bakteriálními zápaly plic s typickými projevy – vysoká teplota, kašel s vykašláváním hlenu a hnisu, někdy může být přítomna i bolest při nádechu.
—
—Celý proces je spojený s dušností a celkovým zhoršováním stavu pacienta (ztráta hmotnosti, nechutenství).
—
—Pokud tento stav trvá dloudodobě a je rozsáhlejší, může narušit výměnu dýchacích plynů v části plíce. To zhorší průtok krve plícemi (krev protéká pod vyšším tlakem) a to vede k přetížení pravé srdeční komory a následně k pravostrannému srdečnímu selhávání .
—
—Diagnostika:
— anamnéza,fyzikální vyš.-hlavně poslech, RTG-nativní snímek plic,  CT, bronchoskopie
 
—LÉČBA
LÉČBA:
KONZERVATIVNÍ-samotná rozšíření léčitelná nejsou, hlavní je léčit opakující se zápaly plic pomocí antibiotik a zkusit podávat léky, které umožní lepší rozpouštění a vykašlávání hlenů (tzv. mukolytika), inhalace bronchodilatancií, polohová drenáž;
 
Pokud jsou projevy bronchiektázií příliš těžké a opakující se, zbývá jedině chirurgické řešení, kdy se rozšířená oblast průdušek s okolní plicní tkání odstraní. Přirozeně tato operace nepatří k nejjednodušším když nepomáhá konzervativní, zvažujeme chirurgickou – resekci části plic.
—Obstrukci dýchacích cest mohou snižovat bronchodilatancia ze skupiny parasympatolytik (Atrovent, Berodual),  sympatomimetik (Ventolin, Bricanyl, Berotec, Berodual) a xantinů (Afonilum, Spophyllin). Léky jsou podávané v tabletách nebo v inhalační formě
—Pacienti s bronchiektáziemi by se měli vyhýbat cigaretovému kouři a dráždivým látkám, neměli by používat léky uklidňující centrální nervovou soustavu (sedativa) ani léky tlumící kašel (antitusika)
—
—Prospěšná může být dechová fyzikální léčba, zejména pravidelně prováděná tzv. polohová drenáž (poloha hlavou a hrudníkem směrem dolů usnadňující díky gravitaci vykašlat nahromaděné výměšky z dýchacích cest), poklep hrudníku rukou nebo mechanickým vibrátorem napomáhající uvolnění a mobilizaci výměšků dýchacích cest.
—Chronickou hypoxémii (snížení tlaku kyslíku v tepenné krvi) léčíme podáním kyslíku, zejména u pacientů s plicní hypertenzí (přetlakem v plicním cévním řečišti) a polyglobulií (patologickým zmnožením červených krvinek přenášejících kyslík). Pokud vznikne, léčíme dechovou tíseň a selhání pravé srdeční komory.
—Chirurgické odstranění postiženého úseku plíce je nutné jen zřídka, ale je třeba je zvažovat, nedochází-li ke zlepšení při konzervativní (nechirurgické) léčbě (např. při opakujícím se zánětu plic, častém krvácení do dýchacích cest) a je-li onemocněním postižen jen určitý úsek plicní tkáně. Masivní plicní krvácení se řeší operací nebo embolizací krvácející tepny (ucpáním tepny vmetkem), kterou provádí speciálně vyškolený rentgenolog.
—
—Aspirace cizího předmětu
Diagnostika
—Poslechově – chropy nad postiženou oblastí
—Později se rozvíjí chronická hypoxie a cor pulmonale, paličkovité prsty.
—V anamnéze časté respirační infekce, námahová dušnost.
—Rtg plic – zvýšená peribronchiální kresba nebo též oblasti atelektáz.
—Mohou být cystické změny v plicích
—
— KOMPLIKACE
—opakované pneumonie,                                                      hemoptýza, cor pulmonale;
—vzácně abscesy
—Rozšíření bronchů, které je obvykle provázeno jejich chronickým zánětem.
Nejčastěji se vyskytují v předškolním a časném školním věku
—
—PREVENCE:
—Důležité je zahájit včasnou léčbu přidružených onemocnění dýchacích cest,očkování dětí proti spalničkám a černému kašli, možnosti antibiotické léčby, zlepšení životních podmínek a výživy přispívá nejen ke snížení výskytu bronchiektázií, ale i ke zlepšení kvality života nemocných včetně snížení počtu a závažnosti infekčních komplikací. U zvláště ohrožených osob zvažujeme každoroční očkování proti chřipce a očkování proti pneumokokovým bakteriálním infekcím.
—
—Důležitá je včasná antibiotická léčba tzv. atypického zánětu plic (jehož původcem je mikrob Mycoplasma pneumoniae) u dětí i dospělých, kde je vysoké riziko poškození stěn průdušek a následné tvorby bronchiektázií.
—
—Je třeba zabránit opakovaným vdechnutím (aspiracím) žaludečního obsahu léčbou gastroezofageálního refluxu (poruchy hybnosti dolního úseku jícnu a žaludku). Důležité je eliminovat inhalaci škodlivých plynů a částic, včetně cigaretového kouře, nebo ji alespoň omezit používáním osobních ochranných pomůcek a účinnou kontrolou životního prostředí.
—
DĚKUJI
—
—VYPRACOVALA JANA MARTINKOVÁ 3.B
—ZDROJ : WWW.WIKIPEDIE.CZ