Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Božena Němcová

Téma prezentace: Božena Němcová
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Petra Adamcová
 


 
Popis materiálu:
V prezentaci je popsán život autorky českého realismu Boženy Němcové. Soubor je doplněn o fotografie ze života spisovatelky, ukázky z jejích děl.
 
Osnova:
žBožena Němcová
ØBožena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová
ØNarozena 4. Února 1820 ve Vídni
ØZemřela 21. Ledna 1862 v Praze
 
žŽivotopis

žBožena Němcová, za svobodna Panklová, byla česká spisovatelka, jedna ze zakladatelů moderní české prózy, autorka venkovských povídek a pohádkových sbírek.
žŽivot se s ní nikdy nemazlil. Dětství prožila v Ratibořicích.
žOtec byl kočí a matka služka, peněz nikdy neměli nazbyt, takže vzděláni dostala jenom základní.
žJejich manželství s Josefem Němcem bylo bez lásky, jediné, co měli společné, byl odpor k Rakousku-Uhersku.
ž  V roce 1842 se v Praze Němcová seznámila s předními českými spisovateli.
ž
Němcová ze svého těžkého života unikala k literatuře a do ne celkem platonických přátelství se spisovateli.
žDětství
žPo jejím narození se rodina usadila v Ratibořicích u České Skalice na statcích kněžny Zaháňské. Němcová neměla žádné zvláštní vzdělání.
ž Do školy chodila v České Skalici.
V dětství na ní měla velký vliv její babička Magdalena Novotná, která byla tkadlenou.
žTaké pobyt v německé rodině panského správce, kde poprvé přišla do styku s literaturou, měl na ní velký vliv.
žObdobí 1837-1842
žJiž v roce 1837 jí rodiče našli ženicha Josefa Němce a ještě téhož roku byla slavena svatba. Josef Němec, jemuž porodila tři syny a dceru, pracoval jako komisař finanční stráže (celník).
žV roce 1840 se přesunula celá rodina do Polné, kde byl Josef jmenován respicientem finančním expozitury.
žOd svatby
žManželé se téměř každý rok stěhovali .
žBěhem těchto přesunů se jim narodily čtyři děti.
ž Když rodina konečně zakotvila v Praze, začala se Němcová scházet se všemi představiteli tehdejší české kultury.
žZačala psát a uveřejňovat básně v časopisech.
žV roce 1845 se Němcovi přestěhovali na Chodsko.
Rodina
ž4 děti – Hynek, Jaroslav, Karel a Dora
žvřelý vztah k dětem a péče o rodinu
žfinanční potíže, potíže s policií, nemoci, manželské neshody
žHynek zemřel v roce 1853 na tuberkulózu
žzačíná psát povídku Babička
žláska k Hanuši Jurenkovi a podpora mecenáše Náprstka.
žChudoba
žBožena Němcová prožila celý život v ponižující chudobě a často i v hladu. Korespondence ukazuje, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích.
žSlovensko
žpokračuje ve sbírání pověstí, pohádek, básní a písní
žSlovenské pohádky a pověsti
žsbírá náměty na povídky – Obrazy ze života slovenského, Chyže pod horami, Chudí lidé
žsociální bída, nevzdělanost, maďarská politika.
žPolitický život
ž1848 – Jan Němec navržen do Českého sněmu, po porážce revoluce zvýšený policejní dozor, později zákaz cestování
žpřekládání z místa na místo – později ztráta zaměstnání
žúvahy o vystěhování do Ruska nebo Ameriky.
ž
žDíla Boženy Němcové
žPoezie
žPrvní díla byly básně:
žSlavné ráno
žŽenám českým
žMoje vlast
Větší prózy
žBabička
žPohorská vesnice
žV zámku a v podzámčí
Cestopisy
žZ Uher
žVzpomínky z cesty po Uhrách
žObrazy ze života slovenského
žKraje a lesy na Slovensku
žPovídky a další kratší prózy
žBaruška – poprvé vyšla v kalendáři Koleda
žCesta z pouti
žČtyři doby, vydáváno také pod názvem Čtyři doby
žDevět křížů
žDivá Bára – poprvé vyšla v kalendáři Česká pokladnice
žDlouhá noc
žDobrý člověk – poprvé vyšla v časopise Posel z Prahy
žDomácí nemoc
žDopisy z lázní Františkových
žHospodyně na slovíčko
žChudí lidé – vytváří nový typ hrdiny, a sice z prostředí, kde se setkávají různé společenské vrstvy
ž
žUkázka děl Boženy Němcové
Ženám českým
Ženy české, matky české!
slib si dejme a v něm stůjme:
pro blaho své drahé vlasti
všecky síly obětujme!
Nejen muž buď hrdý na to,
že dá všecko pro svou vlast;
vzhůru, ženy! my též chceme
na oltář svou oběť klást….
 
Touha
Kdy vás spatří oko moje,
hory drahé, milé hory,
vás, vy krásné vonné sady,
a ty temné šumné bory?
Pestré luhy, po nichž ráda
jsem co děcko běhávala,
rozmanitých kvítků hojnost
na věnce si trhávala?….
 
Naše paní Božena Němcová
Podobizna naší paní
Byla krásná až to k víře není
prameny nocí z vlasů tryskaly
a ty oči uhrančivé
ach ty oči uhrančivé
zeleň moří a dva křišťály
 
Trochu posmutnělá touha za úsměvem
písnička ne ještě a už za předzpěvem
 
Byla krásná až to k víře není
sestra divizen
a to čelo slunečné
ach to čelo slunečné
v hlínu ráje vtisklý sen
ž
žZdroje
žhttps://www.google.cz/
žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
žhttp://cs.wikisource.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1