Božena Němcová – prezentace

Téma prezentace: Božena Němcová

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Petra Adamcová

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci je popsán život autorky českého realismu Boženy Němcové. Soubor je doplněn o fotografie ze života spisovatelky, ukázky z jejích děl.

 

Osnova:

žBožena Němcová

ØBožena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová

ØNarozena 4. Února 1820 ve Vídni

ØZemřela 21. Ledna 1862 v Praze

 

žŽivotopis

žBožena Němcová, za svobodna Panklová, byla česká spisovatelka, jedna ze zakladatelů moderní české prózy, autorka venkovských povídek a pohádkových sbírek.

žŽivot se s ní nikdy nemazlil. Dětství prožila v Ratibořicích.

žOtec byl kočí a matka služka, peněz nikdy neměli nazbyt, takže vzděláni dostala jenom základní.

žJejich manželství s Josefem Němcem bylo bez lásky, jediné, co měli společné, byl odpor k Rakousku-Uhersku.

ž  V roce 1842 se v Praze Němcová seznámila s předními českými spisovateli.

ž

Němcová ze svého těžkého života unikala k literatuře a do ne celkem platonických přátelství se spisovateli.

žDětství

žPo jejím narození se rodina usadila v Ratibořicích u České Skalice na statcích kněžny Zaháňské. Němcová neměla žádné zvláštní vzdělání.

ž Do školy chodila v České Skalici.
V dětství na ní měla velký vliv její babička Magdalena Novotná, která byla tkadlenou.

žTaké pobyt v německé rodině panského správce, kde poprvé přišla do styku s literaturou, měl na ní velký vliv.

žObdobí 1837-1842

žJiž v roce 1837 jí rodiče našli ženicha Josefa Němce a ještě téhož roku byla slavena svatba. Josef Němec, jemuž porodila tři syny a dceru, pracoval jako komisař finanční stráže (celník).

žV roce 1840 se přesunula celá rodina do Polné, kde byl Josef jmenován respicientem finančním expozitury.

žOd svatby

žManželé se téměř každý rok stěhovali .

žBěhem těchto přesunů se jim narodily čtyři děti.

ž Když rodina konečně zakotvila v Praze, začala se Němcová scházet se všemi představiteli tehdejší české kultury.

žZačala psát a uveřejňovat básně v časopisech.

žV roce 1845 se Němcovi přestěhovali na Chodsko.

Rodina

ž4 děti – Hynek, Jaroslav, Karel a Dora

žvřelý vztah k dětem a péče o rodinu

žfinanční potíže, potíže s policií, nemoci, manželské neshody

žHynek zemřel v roce 1853 na tuberkulózu

žzačíná psát povídku Babička

žláska k Hanuši Jurenkovi a podpora mecenáše Náprstka.

žChudoba

žBožena Němcová prožila celý život v ponižující chudobě a často i v hladu. Korespondence ukazuje, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích.

žSlovensko

žpokračuje ve sbírání pověstí, pohádek, básní a písní

žSlovenské pohádky a pověsti

žsbírá náměty na povídky – Obrazy ze života slovenského, Chyže pod horami, Chudí lidé

žsociální bída, nevzdělanost, maďarská politika.

žPolitický život

ž1848 – Jan Němec navržen do Českého sněmu, po porážce revoluce zvýšený policejní dozor, později zákaz cestování

žpřekládání z místa na místo – později ztráta zaměstnání

žúvahy o vystěhování do Ruska nebo Ameriky.

ž

žDíla Boženy Němcové

žPoezie

žPrvní díla byly básně:

žSlavné ráno

žŽenám českým

žMoje vlast

Větší prózy

žBabička

žPohorská vesnice

žV zámku a v podzámčí

Cestopisy

žZ Uher

žVzpomínky z cesty po Uhrách

žObrazy ze života slovenského

žKraje a lesy na Slovensku

žPovídky a další kratší prózy

žBaruška – poprvé vyšla v kalendáři Koleda

žCesta z pouti

žČtyři doby, vydáváno také pod názvem Čtyři doby

žDevět křížů

žDivá Bára – poprvé vyšla v kalendáři Česká pokladnice

žDlouhá noc

žDobrý člověk – poprvé vyšla v časopise Posel z Prahy

žDomácí nemoc

žDopisy z lázní Františkových

žHospodyně na slovíčko

žChudí lidé – vytváří nový typ hrdiny, a sice z prostředí, kde se setkávají různé společenské vrstvy

ž

žUkázka děl Boženy Němcové

Ženám českým

Ženy české, matky české!

slib si dejme a v něm stůjme:

pro blaho své drahé vlasti

všecky síly obětujme!

Nejen muž buď hrdý na to,

že dá všecko pro svou vlast;

vzhůru, ženy! my též chceme

na oltář svou oběť klást….

 

Touha

Kdy vás spatří oko moje,

hory drahé, milé hory,

vás, vy krásné vonné sady,

a ty temné šumné bory?

Pestré luhy, po nichž ráda

jsem co děcko běhávala,

rozmanitých kvítků hojnost

na věnce si trhávala?….

 

Naše paní Božena Němcová

Podobizna naší paní

Byla krásná až to k víře není

prameny nocí z vlasů tryskaly

a ty oči uhrančivé

ach ty oči uhrančivé

zeleň moří a dva křišťály

 

Trochu posmutnělá touha za úsměvem

písnička ne ještě a už za předzpěvem

 

Byla krásná až to k víře není

sestra divizen

a to čelo slunečné

ach to čelo slunečné

v hlínu ráje vtisklý sen

ž

žZdroje

žhttps://www.google.cz/

žhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1

žhttp://cs.wikisource.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1