Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Blood (krev) (Aj)

Téma prezentace: Blood (krev)
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Kateřina Wojnarová
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje základní fakta o krvi, její typy či vlastnosti. Je v angličtině, je tedy vhodná do hodin anglického jazyka.
 
Osnova:
Blood
Kateřina Wojnarová
Basic facts
Amount: men – 5,6 l, women – 4,5 l
 
Functions:
1)Transport

  • Dissolved gases (CO2, O2)
  • Waste products of metabolism (e.g. water, urea)
  • Hormones, nutrients (minerals, vitamins)
  • Blood cells
  • Heat

 
2)Resistence

  • Antibodies to fight the infection

Composition
žSuspension of blood cells in blood plasma
žBlood plasma
¢Transparent yellowish liquid – 90% H20, 8% org.s.
¢Proteins – albumins, globulins, fibrinogen,…
¢Glucose
¢Fats
¢Hormones, vitamins
žBlood cells
¢Red blood cells – erythrocytes
¢White blood cells – leukocytes
¢Platelets – thrombocytes
Red blood cells
Biconcave discs without nucleus
Contain haemoglobin (Fe2+) – carries oxygen
Live 120 days
Made in bone marrow
5 millions in one drop
Deficiency – Anemia
White blood cells
Nucleus, different shapes
Ward off infection
4 000 – 10 000 in one drop
Service life: hours, days, the whole life
Use phagocytosis
Many types
Leukemia – high number
of leukocytes
Phagocytosis
Platelets
Help blood to clot
Irregularly-shaped, colourless bodies
200 000 – 300 000 in one drop
Fragments from one big cell -megakaryocyte
Blood coagulation
Blood is exposed to air – clot begins
Platelets change protein fibrinogen (non-active)
to fibrin (active)
A web-like mesh → catching erythrocytes
A clot / scab
Calcium, vitamine K
Hemophilia
Blood types
Four types: A, B, AB, O
Discovered: Landsteiner, Jánský
Antigens (surface of erythrocytes) and antibodies (plasma)
Depends on genes inhereted from your parents
Blood type 0 – universal donor
Blood type AB – universal receiver
Antoher factor – Rh factor (+/-)
Blood types
Heart beat sound
Normal heart beat
Mitral regurgitation
White blood cell chases bacteria
Resources
www.texasheartinstitute.org/HIC/Anatomy/blood.cfm
www.fi.edu/learn/heart/blood/blood.html
www.en.wikipedia.org/wiki/Blood
Thank you for your attention