Podstatná jména v angličtině

Téma prezentace: Podstatná jména v angličtině

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): andrea

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace byla vytvořena k základnímu seznámení a rozlišení počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen v angličtině. Dozvíte se jak je rozpoznat a kdy správně použít který člen.

 

Osnova:

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

a/an, some, any

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

 

Počitatelná podstatná jména

  • Umí vytvořit jednotné i množné číslo př. a cup – two cups, a banana – three bananas ( tzn. Lze je spočítat na kusy )
  • V jednotném čísle užívám neurčitý člen a/ an, v množném čísle some – do češtiny překládám jako nějaký – nějaké

 

Nepočitatelná podstatná jména

  • Mají tvar pouze jednotného čísla ( množné neumějí vytvořit ) př. milk, coffee, flover, chocolate, bread, butter…
  • v češtině se rovnají látkovým podstatným jménům
  • množné číslo vytvoří až pomocí obalu př. two boxes of milk, three cups of coffee…

 

Užití neurčitého členu a/ an
some

Užití some/ any