Blanokřídlí (hmyz)

Téma prezentace: Blanokřídlí (hmyz)

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Lucka

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se věnuje řádu blanokřídlí z třídy hmyz. Popisuje základní znaky, rozmnožování a věnuje se podřádům a jednotlivým zástupcům (včetně fotografií).

 

Osnova:

Hymenoptera

Znaky

2 páry blanitých křídel

přední křídla dorůstají větší délky než zadní

ústní ústrojí – kousací, lízavě sací

samičky – kladélko, někdy přeměněné v žihadlo

výstražné zbarvení těla (mimikry)

složené oči i 3 jednoduchá očka

býložravé i dravé druhy

Rozmnožování a vývoj

nejčastěji pohlavní, popř.partenogeneze
(společenský hmyz)

proměna dokonalá

larvy dvou typů

širopasí – housenice (3 páry končetin, býložravé)

štíhlopasí – beznohá larva

býložravé (žlabatky – hálky na listech)

parazitické

dravé (=parazitoidi)

sociálního hmyzu

Podřády

A.širopasí

široké spojení hrudi a zadečku

složitější žilnatina křídel

pilatky, pilořitky, ploskohřbetky
B.štíhlopasí

většina

zadeček spojen s hrudí tzv. stopkou

žilnatina křídel redukovaná

velkou část tvoří parazitické druhy

vosy, mravenci, lumci, žlabatky
Širopasí – pilatka švestková

škůdce

vejce kladou do květního pupenu

housenice vyžírají dužninu a jádro plodů

napadají slivoně (vzácně třešně a meruňky)

Širopasí – pilořitka velká

kladélko s pilkou

larvy vyvrtávají ve dřevě chodby

napadá jedle, modříny, borovice a smrky

Štíhlopasí – lumek velký

larva cizopasí na larvách pilořitek

užitečný – samička klade vajíčka do larev

dřevokazného hmyzu (brání jeho přemnožení)

Štíhlopasí – kutilka písečná

žije samotářsky

do chodbičky v zemi přinese žihadlem znehybněný hmyz (housenku) – do něj uloží vajíčko

saje nektar z mateřídoušky, pcháče, chrastavce…

Štíhlopasí – vosa útočná

samice po přezimování zakládají hnízdo
(pod kameny, mezi kořeny stromů…)

žihadlo může použít opakovaně, neboť není opatřeno zpětnými háčky

Štíhlopasí – sršeň obecná

největší evropská sociálně žijící vosa

hnízda staví obvykle na kraji lesa

dělnice pozře jen část kořisti, s druhou částí přilétá do hnízda a krmí larvy, královnu a čersvě vylíhlé jedince

jen oplozené samičky přezimují, na jaře založí nové kolonie

Štíhlopasí – včela medonosná

velká společenství, často v uměle vyrobených úlech

královna má za úkol pouze reprodukci

trubci oplodní královnu

dělnice se starají, staví plástve, shání potravu

produkty – med, vosk, mateří kašička

potrava – nektar, medovice

žihadlo jedem mají pouze dělnice

žihadlo nemohou použít opakovaně (umírají)

Štíhlopasí – čmelák zemní

chráněn

žijí ve velkých koloniích

přezimují pouze oplodněné samice

schopni unést až polovinu své váhy

žihadlo používají velmi zřídka

hnízda asi 1,5 m pod zemí

Štíhlopasí – mravenec žahavý

žlutý až červenohnědý

samice a dělnice vybaveny žihadlem

hnízdo v zemi pod kamenem, v trsu trávy, v mechu nebo drobnější nadzemní kupka

potrava – nektar květů, medovice rostlin a mšic, semena, vyhlodává jahody

při nedostatku loví hmyz

Štíhlopasí – mravenec lesní

v případě obrany či útoku jsou schopni vystříknout jed až na vzdálenost 20 cm

hnízda mohou být monogynní nebo polygynní

mraveniště opřena o vykotlaný pařez nebo kořenové náběhy stromů

v lese jako zdravotní policie a hubitelé lesních škůdců

chráněn zákonem