Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Blanokřídlí (hmyz)

Téma prezentace: Blanokřídlí (hmyz)
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Lucka
 


 
Popis materiálu:
Prezentace se věnuje řádu blanokřídlí z třídy hmyz. Popisuje základní znaky, rozmnožování a věnuje se podřádům a jednotlivým zástupcům (včetně fotografií).
 
Osnova:
Hymenoptera
Znaky
2 páry blanitých křídel
přední křídla dorůstají větší délky než zadní
ústní ústrojí – kousací, lízavě sací
samičky – kladélko, někdy přeměněné v žihadlo
výstražné zbarvení těla (mimikry)
složené oči i 3 jednoduchá očka
býložravé i dravé druhy
Rozmnožování a vývoj
nejčastěji pohlavní, popř.partenogeneze
(společenský hmyz)
proměna dokonalá
larvy dvou typů
širopasí – housenice (3 páry končetin, býložravé)
štíhlopasí – beznohá larva
býložravé (žlabatky – hálky na listech)
parazitické
dravé (=parazitoidi)
sociálního hmyzu
Podřády
A.širopasí
široké spojení hrudi a zadečku
složitější žilnatina křídel
pilatky, pilořitky, ploskohřbetky
B.štíhlopasí
většina
zadeček spojen s hrudí tzv. stopkou
žilnatina křídel redukovaná
velkou část tvoří parazitické druhy
vosy, mravenci, lumci, žlabatky
Širopasí – pilatka švestková
škůdce
vejce kladou do květního pupenu
housenice vyžírají dužninu a jádro plodů
napadají slivoně (vzácně třešně a meruňky)
Širopasí – pilořitka velká
kladélko s pilkou
larvy vyvrtávají ve dřevě chodby
napadá jedle, modříny, borovice a smrky
Štíhlopasí – lumek velký
larva cizopasí na larvách pilořitek
užitečný – samička klade vajíčka do larev
dřevokazného hmyzu (brání jeho přemnožení)
Štíhlopasí – kutilka písečná
žije samotářsky
do chodbičky v zemi přinese žihadlem znehybněný hmyz (housenku) – do něj uloží vajíčko
saje nektar z mateřídoušky, pcháče, chrastavce…
Štíhlopasí – vosa útočná
samice po přezimování zakládají hnízdo
(pod kameny, mezi kořeny stromů…)
žihadlo může použít opakovaně, neboť není opatřeno zpětnými háčky
Štíhlopasí – sršeň obecná
největší evropská sociálně žijící vosa
hnízda staví obvykle na kraji lesa
dělnice pozře jen část kořisti, s druhou částí přilétá do hnízda a krmí larvy, královnu a čersvě vylíhlé jedince
jen oplozené samičky přezimují, na jaře založí nové kolonie
Štíhlopasí – včela medonosná
velká společenství, často v uměle vyrobených úlech
královna má za úkol pouze reprodukci
trubci oplodní královnu
dělnice se starají, staví plástve, shání potravu
produkty – med, vosk, mateří kašička
potrava – nektar, medovice
žihadlo jedem mají pouze dělnice
žihadlo nemohou použít opakovaně (umírají)
Štíhlopasí – čmelák zemní
chráněn
žijí ve velkých koloniích
přezimují pouze oplodněné samice
schopni unést až polovinu své váhy
žihadlo používají velmi zřídka
hnízda asi 1,5 m pod zemí
Štíhlopasí – mravenec žahavý
žlutý až červenohnědý
samice a dělnice vybaveny žihadlem
hnízdo v zemi pod kamenem, v trsu trávy, v mechu nebo drobnější nadzemní kupka
potrava – nektar květů, medovice rostlin a mšic, semena, vyhlodává jahody
při nedostatku loví hmyz
Štíhlopasí – mravenec lesní
v případě obrany či útoku jsou schopni vystříknout jed až na vzdálenost 20 cm
hnízda mohou být monogynní nebo polygynní
mraveniště opřena o vykotlaný pařez nebo kořenové náběhy stromů
v lese jako zdravotní policie a hubitelé lesních škůdců
chráněn zákonem