Běžci

Téma prezentace: Běžci

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): tess

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do biologie popisuje obecné znaky běžců. V práci samozřejmě nechybí ani jejich zástupci včetně stručného popisu.

 

Osnova:

žBĚŽCI

ž    (Paleognathae)

žZnaky :

žvětšinou velcí ptáci

ž

ždlouhý krk, malá hlava a silné,mohutné tělo

ž

ždruhotně ztratili schopnost letu :

– zakrnělá křídla (tinamy jsou jediní létaví běžci)

– zakrnělé klíční kosti
– zakrnělé přední končetiny – chybí hřeben hrudní kosti

– malá pneumatizace kostí

žzjednodušené (pravidelné) rozmístění opeření na těle

žsilné nohy přizpůsobené rychlému běhu, často zredukované prsty

ž

žprapory obrysových per netvoří plochu

ž

žnemají kostrční žlázu

ž

žlebeční báze paleognátního typu

ž

žsamci mají penis

ž

žhnízda na zemi, které hlídají samci (často do hnízda snáší vejce více samic)

ž

žmláďata nekrmivá,pečuje o ně samec (vodí je) = nidifugní mláďata

ž

žinkubace vajec

ž

žrozšířeni jen v teplých oblastech (na jižní polokouli)

ž
paleognátní typ lebky

žRozšíření běžců

žPštros dvouprstý (Struthio camelus)

žnejvětší žijící ptáci světa – 2,5 m, 100-150 kg; rychlost až 70 km/h

žpohlavní dimorfismus, žijí v menších skupinách – jeden samec a 3-4 samice

žv době rozmnožování samec vytváří v půdě nebo písku asi jeden metr široké hnízdo hluboké 25 cm

žvejce velká 20 cm, hmotnost 1,7 kg, samice snese 10-15 vajec

žnekrmiví, péče o potomstvo – otec

žvýskyt Afrika, jsou chováni

ž

žNandu pampový (Rhea americana)

žmenší než pštros

ž

ž20kg, dožívá se 15 let a více

ž

ž3 prsty

ž

žpampy Jižní Ameriky

ž

žmimo rozmnožování vytváří hejna o 20-30 členech

ž

žKasuár přilbový (Casuarius casuarius)

žpro člověka nejnebezpečnější pták – ostré drápy na prstech délky až 12 cm, povyskočí do vzduchu a prudkým kopnutím může člověka i usmrtit

žrohovitá přilba na hlavě (“beranidlo”) – při pohybu podrostem pralesa, na vyrývání potravy z půdy

žAustrálie

ž

žEmu hnědý (Dromaius novaehollandiae)

ž

žnejvětší původní ptačí druh Austrálie

ž

žváží 20–55 kg, měří 150–190 cm.

žKivi jižní (Apteryx australis)

žnoční živočich

žvelikosti slepice, dlouhý zobák – na konci nozdry a fibrosy

žvejce 15 cm (odpovídá 26% hmotnosti samičky)

žmonogamie na celý život

žNový Zéland

ž

žMoa (Dinornithiformes)

ž3,5 m; 500 kg

ž

žvyhuben v 19. století

ž

ž„ptačí obr“

ž

žneměli křídla

ž

žNový Zéland