Nukleové kyseliny – umístění v buňce a jejich vztah

Téma prezentace: Nukleové kyseliny – umístění v buňce a jejich vztah

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kavulina

 

 

Popis materiálu:

Jedná se o prezentaci do biologie, jenž zpracovává maturitní otázku. Najdete v ní:

  • 1. Nukleové kyseliny
  • 2. DNA
  • 3. RNA
  • 4. Proteosyntéza
  • 5. Transkripce
  • 6. Translace

 

Osnova:

—Nukleové kyseliny – umístění v buňce  a vztah k bílkovinám

—Nikol Kavková

—Gymnázium Jakuba Škody Přerov

—3.b

—Nukleové kyseliny

—Biomakromolekulární látky společně s bílkovinami považované za nejvýznamnější složky živých soustav

—V jejich molekulách se uchovává dědičná (genetická) informace buňky a jejich prostřednictvím se přepisuje do specifické struktury bílkovinných molekul

—Nalézají se ve všech buňkách i virech

—Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

—Umístěna v buněčném jádře, při dělení v chromosomech

—Mitochondriální DNA

—Molekula dědičnosti – přítomna ve všech prokaryotických i eukaryotických organismech

—Úseky DNA, které nesou informaci o struktuře genů se nazývají strukturní geny

—Gen = jednotka genetické informace

—

—Ribonukleová kyselina (RNA)

—Je kopií DNA

—Vzniká v jádře z DNA a poté putuje z jádra ven do cytoplazmy (ribosomu)

—Jsou obvykle jednovláknové

—Buňka obsahuje tři typy RNA

a)Ribosomální RNA – rRNA

b)Informační (messenger) RNA – mRNA -> obsahuje kodon

c)Přenosová (transport) RNA – tRNA ->  obsahuje antikodon

—

—Proteosyntéza

—= proces, ve kterém se tvoří bílkoviny

—1. TRANSKRIPCE – přepis informace uložené v DNA na určitou formu RNA – mRNA

—2. TRANSLACE – překlad; proces syntézy bílkovin řízený mRNA

—Transkripce

—Děj, kterým se přenáší informace z jádra buňky do cytoplasmy a probíhá v buněčném jádře

—Rozvolňováním malého úseku dvoušrobovice DNA za pomoci enzymu RNA-polymerasy

—Nukleotidy se spojují dle komplementarity -> vzniká vlákno RNA s informací přepsanou z DNA

—Vlákna DNA jsou pouze oddálená a poté se zpátky vrátí

—RNA odchází z jádra do cytoplazmy

—

—Translace

—Děj, při kterém se informace obsažená v mRNA překládá do molekuly bílkovin

—Probíhá v cytoplazmě na ribosomech za účasti aktivovaných tRNA

—mRNA se váže na ribosom -> připojí se 2 aktivované tRNA nesoucí první 2 aminokyseliny -> správné řazení a spojení peptidovou vazbou zajišťuje interakce kodonu (mRNA) a antikodonu (tRNA)

—

—Odkazy

—http://cs.wikipedia.org

—http://protiproud.wz.cz/_chemie/nukleove_kyseliny.htm

—MAREČEK Aleš, HONZA Jaroslav – Chemie pro čtyřletá gymnázia, 3.díl

—SPN Pedagogické nakladatelství- Přehled středoškolské chemie