Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Nukleové kyseliny – umístění v buňce a jejich vztah

Téma prezentace: Nukleové kyseliny – umístění v buňce a jejich vztah
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): kavulina
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o prezentaci do biologie, jenž zpracovává maturitní otázku. Najdete v ní:

  • 1. Nukleové kyseliny
  • 2. DNA
  • 3. RNA
  • 4. Proteosyntéza
  • 5. Transkripce
  • 6. Translace

 
Osnova:
—Nukleové kyseliny – umístění v buňce  a vztah k bílkovinám
—Nikol Kavková
—Gymnázium Jakuba Škody Přerov
—3.b
—Nukleové kyseliny
—Biomakromolekulární látky společně s bílkovinami považované za nejvýznamnější složky živých soustav
—V jejich molekulách se uchovává dědičná (genetická) informace buňky a jejich prostřednictvím se přepisuje do specifické struktury bílkovinných molekul
—Nalézají se ve všech buňkách i virech
—Deoxyribonukleová kyselina (DNA)
—Umístěna v buněčném jádře, při dělení v chromosomech
—Mitochondriální DNA
—Molekula dědičnosti – přítomna ve všech prokaryotických i eukaryotických organismech
—Úseky DNA, které nesou informaci o struktuře genů se nazývají strukturní geny
—Gen = jednotka genetické informace
—
—Ribonukleová kyselina (RNA)
—Je kopií DNA
—Vzniká v jádře z DNA a poté putuje z jádra ven do cytoplazmy (ribosomu)
—Jsou obvykle jednovláknové
—Buňka obsahuje tři typy RNA
a)Ribosomální RNA – rRNA
b)Informační (messenger) RNA – mRNA -> obsahuje kodon
c)Přenosová (transport) RNA – tRNA ->  obsahuje antikodon
—
—Proteosyntéza
—= proces, ve kterém se tvoří bílkoviny
—1. TRANSKRIPCE – přepis informace uložené v DNA na určitou formu RNA – mRNA
—2. TRANSLACE – překlad; proces syntézy bílkovin řízený mRNA
—Transkripce
—Děj, kterým se přenáší informace z jádra buňky do cytoplasmy a probíhá v buněčném jádře
—Rozvolňováním malého úseku dvoušrobovice DNA za pomoci enzymu RNA-polymerasy
—Nukleotidy se spojují dle komplementarity -> vzniká vlákno RNA s informací přepsanou z DNA
—Vlákna DNA jsou pouze oddálená a poté se zpátky vrátí
—RNA odchází z jádra do cytoplazmy
—
—Translace
—Děj, při kterém se informace obsažená v mRNA překládá do molekuly bílkovin
—Probíhá v cytoplazmě na ribosomech za účasti aktivovaných tRNA
—mRNA se váže na ribosom -> připojí se 2 aktivované tRNA nesoucí první 2 aminokyseliny -> správné řazení a spojení peptidovou vazbou zajišťuje interakce kodonu (mRNA) a antikodonu (tRNA)
—
—Odkazy
—http://cs.wikipedia.org
—http://protiproud.wz.cz/_chemie/nukleove_kyseliny.htm
—MAREČEK Aleš, HONZA Jaroslav – Chemie pro čtyřletá gymnázia, 3.díl
—SPN Pedagogické nakladatelství- Přehled středoškolské chemie