Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Zevní příčiny nemocí

Téma prezentace: Zevní příčiny nemocí
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Gladys
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete základní informace na téma zevní příčiny nemocí. Popisuje vlivy fyzikální, mechanické, tepelné, aktinické, chemické a biologické.
 
Osnova:

 • ZEVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ
 • Zevní faktory vzniku nemocí
 • organizmus vznikl, vyvíjí se a existuje ve stále interakci se zevním prostředím
 • faktory prostředí zpravidla nepůsobí izolovaně
 • většina podnětů z prostředí je pro organizmus prospěšná
 • některé podněty mohou za jistých okolností vyvolat poškození nebo nemoc
 • PŘÍČINY NEMOCÍ

1.ZEVNÍ – VNĚJŠÍ

 • mechanické vlivy
 • tepelné
 • aktinické a radiační
 • atmosférické
 • chemické
 • biologické vlivy
 1. VNITŘNÍ

3.KOMPLEXNÍ
4.NEZNÁMÉ

 • 1. Faktory fyzikální
 • Mechanické, tepelné, aktinické a radiační, atmosférické ………..UV záření

 
PŘÍKLADY FYZIKÁLNÍCH FAKTORŮ:

 • přirozená radioaktivita
 • hluk
 • chlad
 • teplo
 • mechanické síly – tlak, tření bodání, řezání………..
 • el. proud
 • silná radioaktivita
 • silná magnetická pole
 • laser
 • A. Mechanické faktory

Způsobují při úrazu poranění – trauma – poranění

 • ostrý předmět, těžký předmět, pád, střela …………

mohou vyvolat:

 • Zhmoždění, utlačení ,roztržení ,zlomeninu, vyvrtnutí, vykloubení …

důsledky:

 • v místě působení vznikne: zánět, otok (edém), krvácení, místo je bolestivé
 • přerušení nervů → obrna (paréza, plegie)
 • traumatický šok – může vzniknout jako velmi závažná komplikace
 • při poranění mozku a srdce může dojít k okamžité smrti
 • TRAUMATICKÝ ŠOK
  (crush syndrom)
 • šok = porucha zásobení tkání kyslíkem – kolabuje krevní oběh, klesá krevní tlak

PŘEDCHÁZENÍ ŠOKU:

 • 5 T
 • protišoková poloha
 • TEPELNÉ PŘÍČINY
 • Člověk má stálou tělesnou teplotu – kolem 36,5
 • Změny teplot poškození organismu

 
SNÍŽENÁ TEPLOTA  – HYPOTERMIE

 • CELKOVÁ – bezvědomí – pod 32°C, úmrtí – pod 28°C
 • LOKÁLNĚ – omrzliny, oznobeniny

ZVÝŠENÁ TEPLOTA  – HYPERTERMIE

 • úpal = celkové přehřátí organismu – dehydratace, T>43°C – bezvědomí a smrt
 • úžeh – přímé působení slunečního záření na nepokrytou hlavu

(dráždění CNS – bolest hlavy, nevolnost, zvracení)

 • LOKÁLNĚ – popáleniny, opařeniny
 • ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM

Poškozuje převodní systém srdce a mozek

 • fibrilace komor a tím selhání krevního oběhu
 • Popáleniny kůže i vnitřních orgánů
 • V důsledku křečí – zlomeniny kostí – páteř – nebezpečné

P.P.
  na záchranu života ……………….. Zopakuj si z prvního ročníku

 • AKTINICKÉ VLIVY

Vliv slunečního záření

 • VIDITELNÉ SVĚTLO – fotosensibilizace, fotoalergie
 • UV ZÁŘENÍ – záněty kůže, zvýšení rizika kožních zhoubných nádorů (UVA,UVB,UVC) – probíráme podrobně u kožních chorob
 • IR ZÁŘENÍ – spálení a zákal oční čočky
 • IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
 • IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

zdroje ionizujícího záření
1.přirozené
2.kosmické
3.zemské – radioaktivní zeminy, radon (plyn)
4.umělé

 • jaderné reakce
 • průmysl a zemedělství  sterilizace      jídel atd.
 • medicína – vyšetřovací metody, terapie


ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY

 • akutní nemoc z ozáření – nefunkční kostní dřeň, změny ve složení krve – anemie, leukemie…….. Při vysokých dávkách – smrt během 1 dne
 • trávicí trakt – dehydratace, zhoubné nádory….
 • epidermis– erytém, puchýře nádory……..
 • spermatogeneze – dochází ke zničení varlat
 • vajíčko → vývojové vady – genetické poškození potomstva
 • nádory štítné žlázy, plic, prsů, kostí

 

 • HLUK, VIBRACE
 • mechanické poškození plic (pneumotorax)
 • středoušní dutiny

 
HLUK – akustické trauma sluchu – prasknutí bubínku, poškození sluchového ústrojí a sluchového nervu                 až ohluchnutí
VIBRACE

 • např. porucha cévního zásobení ruky – pneumatická kladiva


ATMOSFÉRICKÝ TLAK

 • znatelné jsou ve výškách nad 4000 metrů n.m.
 • AKUTNÍ VÝŠKOVÁ NEMOC – otok plic a mozku, selhání srdce

 

 • NEMOC DEKOMPRESE – náhlé snížení atmosf. tlaku (potápěči) – uvolňují se bublinky plynů ze vzduchu do krve vzduchová embolie – těžké poškození mozku


CHEMICKÉ VLIVY

Chemické látky působí na povrchu kůže a sliznic nebo, po proniknutí do těla, na celý organismus

 • kontaminanty – ovzduší, suroviny, voda, léky, návykové látky

ČASTÉ CESTY VSTUPU:

 • dýchací systém – plyny, rozpuštěné látky , prach
 • kůže a sliznice – látky rozpustné v tucích
 • trávicí systém – etanol v žaludku
 • krev – intravenózní aplikace drog….
 • CHEMICKÉ VLIVY
 • OTRAVY – INTOXIKACE – jedy působí vždy stejně – např. intoxikace oxidem uhelnatým
 • TOXIKOMANIE – návyk na alkohol, drogy, léky – těžce poškozuje játra, ledviny, mozek, způsobuje těžké duševní poruchy, vede k šíření závažných nemocí – AIDS, hepatitidy B a C…
 • CIGARETOVÝ KOUŘ – obsahuje chemikálie – poškozují dýchací cesty, cévy, srdce
 • Chemikálie způsobují alergie
 • CHEMICKÉ VLIVY
 • Koncentrované kyseliny a zásady – poškozují poleptáním zasaženého místa nekrózy
 • Nebezpečné je poleptání očí, dýchacích a zažívacích cest

 

 • BIOLOGICKÉ VLIVY

NA KŮŽI I TĚLO PŮSOBÍ:

 • mikroorganizmy – bakterie, viry, plísně, parazité
 • rostliny
 • živočichové

PROJEVÍ SE:

 • Infekční choroby – tyfus, salmonelózy, inf. choroby kůže a sliznic, pohlavní choroby………..
 • otravy – např. muchomůrka zelená (selhání jater)
 • alergické reakce – ořechy, ovoce, zelenina
 • intolerance – laktáza, lepek, …
 • přenos chorob ze zvířat na člověka (antropozoonózy), vzteklina, tularémie, slintavka
 • kousnutí – např. klíště přenáší encefalitidu, boreliozu
 • uštknutí – otrava organismu