Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Zámořské objevy v 15.-16. století

Téma prezentace: Zámořské objevy v 15.-16. století
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jitulka
 


 
Popis materiálu:
Prezentace na téma zámořských objevů v 15. – 16. století, která se zaměřuje na objevné plavby Portugalců a Španělů, na koloniální výpravy a na vznik nových koloniálních mocností.
 
Osnova:
˜Zámořské objevy
˜Jitka Bernardová
˜Objevné plavby Portugalců
˜r. 1415 dobyli pevnost Ceuta na severoafrickém pobřeží
 
˜Bartolomeo Diaz (1450 – 1500)
ocesta podél západoafrického pobřeží hluboko na jih
odosáhl nejjižnějšího cípu Afriky a obeplul ho (mys Bouří)
ozahynul v bouři poblíž mysu Dobré naděje
˜Vasco da Gama (1469 – 1524)
o1. Portugalec, který doplul do Indie ( r. 1497)
oobeplul mys Dobré naděje a postupoval podél východoafrického pobřeží
˜
˜Objevné plavby Portugalců
˜zabrali a opevnili důležité obchodní stanice podél pobřeží Afriky, v Rudém moři a Perském i Adenském zálivu až k jihočínskému pobřeží
˜r. 1510 vznikla první portugalská osada v Indii – Goa
˜nejdůležitější portugalský přístav – Lisabon
˜po r. 1500 obsadili jihoamerické pobřeží Brazílie
˜koncem 16.stol. ovládli indické kolonie Nizozemci a Angličané
˜
˜Objevné plavby Španělů
˜plavba ve službách španělské královny Isabely
˜Kryštof Kolumbus (1451 – 1506)
osrpen 1492 – tři karavely (Santa Maria, Pinta, Niña) z přístavu Palos
ov říjnu přistál u Bahamského souostroví ( objevení ostrovů Kuba, Haiti)
o2. výprava (1493 – 1496) – Portoriko, Malé Antily, Jamajka
o3. výprava (1498 – 1500) – Trinidad, ústí Orinoka
o4. výprava (1502 – 1504) – Martinique, pobřeží Hondurasu, Nikaraguy, Kostariky a Panamy
odomníval se, že připlul do Indie
˜Objevné plavby Španělů
˜Vasco de Balboa (1475 -1512)
1513 překročil jako první Evropan Panamskou šíji a objevil Tichý oceán
˜Amerigo Vespucci (1454 – 1512)
oflorentský mořeplavec a úředník
opodíl na přípravě první Kolumbovy výpravy
ouvědomil si objev nové neznámé pevniny – nazval ji Nový svět, později pojmenována podle jeho křestního jména Amerika
˜Vincente Yáñez Pinzón (1450 -1524)
okapitán karavely Niña na 1. Kolumbově výpravě
1500 objev ústí Amazonky
ojako 1. Evropan překročil rovník
 
˜Obeplutí zeměkoule
˜Fernando de Magalhães (?1480 – 1521)
oportugalský námořník ve španělských službách
oplavba do Indie západním směrem
o1519 – 1522 výprava kolem Jižní Ameriky
omezi Ohňovou zemí a Jižní Amerikou nalezl průliv (dnes Magalhãesův)
opokračoval na Moluky a Filipíny
opoté přes Moluky a Indický oceán, okolo Afriky
o= důkaz kulatosti Země
˜Španělské koloniální výpravy
˜ovládnutí Karibských ostrovů – základna pronikání na americkou pevninu
˜vojenská tažení dobyvatelů (conquistadorů)
˜ Hernando Cortéz
o1519 – 1521 dobytí říše Aztéku v Mexiku
ozneužito úcty Indiánů k bílé pleti
ohledali údajnou bájnou říši zlata (Eldorádo)
˜Francisco Pizarro a Diego Almagro
o1531 – 1535 dobyli a vyvrátili říši Inků v Peru
ozaloženo město Lima (1535)
ovýprava k jihu – objevení Chile
˜nárok na celý nově objevený kontinent – označen za Nové Španělsko
˜Nové koloniální mocnosti
˜Nizozemí
ood 80. let 16. stol.
odo Tichomoří, Indonésie, na Moluky
oovládli obchod s kořením – plantáže
˜Francie
oprvní průzkumné cesty k řece sv. Vavřince, na New Foundland a k pobřeží Labradoru (mořeplavec Jacques Cartier)
1535 obsazena část území dnešní Kanady
˜17.stol.
oúsilí Švédska o území v Severní Anerice
opokusy Dánska i Německa
˜
˜Nové koloniální mocnosti
˜Anglie
ood konce 16.stol. – střetnutí se Španělskem
opirátské plavby – získat zboží španělských lodí (tajně podporovány královnou Alžbětou)
oFrancis Drake (1540 – 1596)

  • pirátské výpravy proti španělským obchodním lodím a přístavům
  • povýšen na šlechtice a admirála
  • 1.Angličan (druhý na světě), který obeplul svět
  • do Evropy přivezl brambory a tabák
  • r. 1588 zničil španělskou armádu v průlivu La Manche

opronikání do Severní Ameriky (sir Walter Raleigh)
ovýboje do sousedního Irska – první krok k podrobení svobodné země
opronikání do Asie – r. 1600 založena Východoindická společnost, zvl. pro obchod s Indií
 
˜Konec
˜zdroje: google.com, učebnice Dějepis
˜Vytvořila: Jitka Bernardová