Zákon o soudech a soudcích

Předmět:
Právo
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Lucie HollováObsah prezentace:

Prezentace popisuje soudy a jejich dělení či zásady. Dále zde najdete informace o soudcích, kdo se může stát soudcem či kdy se odvolává z funkce.

 

K této prezentaci je k dispozici také seminární práce: 

 

Osnova:

SOUD
je samostatný a nezávislý ústavní orgán soudní moci.
Rozhoduje jménem státu o vině, nevině a trestu za trestní činy.
Zajišťuje ochranu subjektivních práv v občanskoprávním řízení a přezkoumává činy orgánů veřejné moci.

Dělení soudu
Soustava soudů se dělí na :

OBECNÉ:
Okresní soud- řeší případy 1. stupně
Krajský soud- řeší případy 2. stupně a 1. které již řesil Okresní soud
Vrchní soud- řeší případy 2. st. o krerých již rozhodl Krajský soud
Nejsvyšší soud- vrcholní právní orgán

Zásady soudu
rovnost stran před soudem to znamená, že žádná strana nesmí být zvýhodněna ani znevýhodněna, ale také se nesmí zatajit žádný úřední dokument související se soudním procesem.
Každý má nárok na ochranu svých práv před soudem a soud musí danou věc projednat bez úmyslného zdržování.
Zásady bezpečnosti soudu
Do soudní budovy můžou vstoupit se zbraní pouze soudci a ozbrojené síly plnící svou pracovní povinnost.

Kvůli bezpečnosti je při vchodu do soudní budovy každý kromě advokátů, notářů, exekutorů a státního zástupce prohledán.

SOUDCE
je vázán pouze zákonem
povinen ho vykládat nestraně a spravedlivě podle svého nejlepšího úsudku na základě informací získaných v souladu se zákonem
Soudce je povinen, i ve svém soukromém životě, zdržet se všeho co by mohlo narušit jeho důstojnost nebo zpochybnit jeho důvěryhodnost.
Podle zákona musí také podávat oznámení o osobním zájmu, činnostech, příjmech a o svém majetku.

Soudcem může být pouze :
občan České republiky
starší 30 let
svéprávný
s čistý trestní rejstřík
Vysokoškolským vzděláním ukončeným magisterským studiem v oblasti práva.
Soudce také musí mít příslušné morální vlastnosti, zkušenosti se soudem a projít odbornou justiční zkouškou.

Odvolání z funkce
Po dovršení 70 let
Odsouzení za trestný čin
Jestli-že byl v rozmezí 5 let více než 3x kárán
Špatný zdravotní stav
Omezení svéprávnosti
Zbavení občanství ČR