Základní právní pojmy – prezentace

Téma prezentace: Základní právní pojmy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): MaláKristýnka

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci si můžete objasnit význam základních právních pojmů. Vedle základních právních pojmů také najdeme základní dělení práva v České republice. Tato prezentace je vhodná pro laiky a pro lidi, kteří chtějí získat základní orientaci v právních pojmech.

 

Osnova:

—Právo

—souhrn pravidel stanovených a vynutitelných státem

—organizuje a řídí lidské soužití

 

—Dělení práva:

Objektivní souhrn všech právních předpisů
(právo jako celek)

Subjektivníoprávnění nějakého subjektu
(konkrétní právní předpis)

 

—Veřejné – týká se většího počtu lidí, celé společnosti
– jeden subjekt je nadřazený druhému

—Soukrométýká se jedince

  – postavení mezi rovnými subjekty

 

—Právní předpis

—Zákon (části, hlavy, oddíly, § paragrafy, odstavce, písmena)

—Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 

—Ústavní zákony

—Ústava

—Listina základních práv a svobod

—

—Podzákonné právní předpisy

—Vyhlášky a nařízení

—

—Sbírka zákonů

—Soubor právních norem, který se vydává na našem území

—

—den rozeslání platnost zákona

—účinnost den kdy je zákon závazný

—legisvakanční lhůta doba mezi platností a účinností

—novelazměna původního právního předpisu

 

—Právní norma

  • Jedna právní norma = jedno pravidlo chování
  • Hypotézastanoví podmínky kdy se použije a na koho platí
  • Dispozicesamotné pravidlo chování
  • Sankcetrest

 

—Věci

—Movitélze s nimi hýbat (auto)

—Nemovitépozemky, stavby

oSoučástnelze oddělit aniž by se věc poškodila

oPříslušenství něco, co používáme s věcí hlavní, zlepšuje jí

oZuživatelné zanikne po užití (jídlo)

oNezuživatelnéopotřebuje se (oblečení)

—

—Oddělitelné

—Neoddělitelné

—

oVěc hromadná věc která se skládá z mnoha dalších věcí (náramek, stádo zvířat)

—

—Právo a stát

—Obyvatelstvo – lidi na území státu (občané, cizinci,   turisti, bezdomovci)

—Státtrojrozměrný prostor vymezený státní hranicí

—Organizace

—Republika – rozdělená moc

—Právo v životě člověka

—Naše práva jsou omezována právem ostatních

—Porušení -> trest

—Spravedlnoststejné postavení subjektů, stejná   práva, stejné povinnosti i stejné tresty

—Nespravedlnostpocit že rovnost není zachována

—

—právní vědomí vědomost, že ve společnosti existuje právo

—

—Právo a morálka

—Morálkasouhrn určitých mravních zásad a pravidel, která vznikají ve společnosti a i se s ní společně vyvíjí

—Mravnostschopnost člověka řídit se svým svědomím (dobro a zlo)

Morální norma nemají písemnou formu

Právní norma mají písemnou formu

o porušení = trest

 

—Shrnutí

—Právní řád souhrn všech právních předpisů ve státě

—Právní obyčej pravidlo chovaní které je závazné i když není nikde napsané

—Prameny práva formy ve kterých se sdělují právní normy

—Právní síla – vlastnost právní normy, který je činí nadřízenou

—Právní vztah druh vztahu mezi fyzickou osobou a právnickou osobou (je upraven právem)

—Fyzická osoba člověk

—Právnická osoba právní subjekt (jejím jménem jedná FO) ,

 

—Zdroje

—Sešit z prvního ročníku

—Znalosti spolužáků