Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Základní právní pojmy

Téma prezentace: Základní právní pojmy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): MaláKristýnka
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [110.17 KB]


 
Popis materiálu:
V této prezentaci si můžete objasnit význam základních právních pojmů. Vedle základních právních pojmů také najdeme základní dělení práva v České republice. Tato prezentace je vhodná pro laiky a pro lidi, kteří chtějí získat základní orientaci v právních pojmech.
 
Osnova:
—Právo
—souhrn pravidel stanovených a vynutitelných státem
—organizuje a řídí lidské soužití
 
—Dělení práva:
Objektivní souhrn všech právních předpisů
(právo jako celek)

Subjektivníoprávnění nějakého subjektu
(konkrétní právní předpis)

 
—Veřejné – týká se většího počtu lidí, celé společnosti
– jeden subjekt je nadřazený druhému

—Soukrométýká se jedince
  – postavení mezi rovnými subjekty
 
—Právní předpis
—Zákon (části, hlavy, oddíly, § paragrafy, odstavce, písmena)
—Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 
—Ústavní zákony
—Ústava
—Listina základních práv a svobod
—
—Podzákonné právní předpisy
—Vyhlášky a nařízení
—
—Sbírka zákonů
—Soubor právních norem, který se vydává na našem území
—
—den rozeslání platnost zákona
—účinnost den kdy je zákon závazný
—legisvakanční lhůta doba mezi platností a účinností
—novelazměna původního právního předpisu
 
—Právní norma

  • Jedna právní norma = jedno pravidlo chování
  • Hypotézastanoví podmínky kdy se použije a na koho platí
  • Dispozicesamotné pravidlo chování
  • Sankcetrest

 
—Věci
—Movitélze s nimi hýbat (auto)
—Nemovitépozemky, stavby
oSoučástnelze oddělit aniž by se věc poškodila
oPříslušenství něco, co používáme s věcí hlavní, zlepšuje jí
oZuživatelné zanikne po užití (jídlo)
oNezuživatelnéopotřebuje se (oblečení)
—
—Oddělitelné
—Neoddělitelné
—
oVěc hromadná věc která se skládá z mnoha dalších věcí (náramek, stádo zvířat)
—
—Právo a stát
—Obyvatelstvo – lidi na území státu (občané, cizinci,   turisti, bezdomovci)
—Státtrojrozměrný prostor vymezený státní hranicí

—Organizace
—Republika – rozdělená moc
—Právo v životě člověka
—Naše práva jsou omezována právem ostatních
—Porušení -> trest
—Spravedlnoststejné postavení subjektů, stejná   práva, stejné povinnosti i stejné tresty
—Nespravedlnostpocit že rovnost není zachována
—
—právní vědomí vědomost, že ve společnosti existuje právo
—
—Právo a morálka
—Morálkasouhrn určitých mravních zásad a pravidel, která vznikají ve společnosti a i se s ní společně vyvíjí

—Mravnostschopnost člověka řídit se svým svědomím (dobro a zlo)
Morální norma nemají písemnou formu
Právní norma mají písemnou formu

o porušení = trest

 
—Shrnutí
—Právní řád souhrn všech právních předpisů ve státě
—Právní obyčej pravidlo chovaní které je závazné i když není nikde napsané
—Prameny práva formy ve kterých se sdělují právní normy
—Právní síla – vlastnost právní normy, který je činí nadřízenou
—Právní vztah druh vztahu mezi fyzickou osobou a právnickou osobou (je upraven právem)
—Fyzická osoba člověk
—Právnická osoba právní subjekt (jejím jménem jedná FO) ,
 
—Zdroje
—Sešit z prvního ročníku
—Znalosti spolužáků