Wales and Northern Ireland

Předmět:
Angličtina
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Košťáková veronikaObsah prezentace:

Jedná se o prezentaci na angličtinu .Měli jsem za úkol zpracovat prezentaci dle tématu ,který nám byl přidělen o anglicky mluvících zemích. Především zajímavá místa a lokality, kde se daný stát nachází.