Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vztahy mezi populacemi

Téma prezentace: Vztahy mezi populacemi
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Mazdicka
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o prezentaci do biologie, najdete zde vztahy mezi populacemi – jednostranné a oboustranné, konkurenci, predaci, parazitismus…
 
Osnova:
›VZTAHY MEZI POPULACEMI
›NEGATIVNÍ
›VZTAHY MEZI POPULACEMI
›Oboutranné
›Konkurence (kompetice)
›Jednostranné
›Predace
›Parazitismus
›Amenzalismus (alelopatie, antibióza)
›Herbivorie
›KONKURENCE
›=soupeření dvou organismů/druhů
›populace mezi sebou soutěží o omezené zdroje výživy, energie nebo prostor
›Vede k koevoluci a nakonec zvítězí ten lepší (silnější a pohyblivější druhy živočichů vytlačují druhy slabší a méně pohyblivé; nebo rostliny, které rostou rychleji, jsou vyšší, mají více listů nebo kořenů mohou potlačovat růst rostlin, které se nacházejí v jejich okolí)
›2druhy konkurence:
›V rámci druhu – např. soupeření samců ve stádě o vůdčí postavení / o samičky. Tím je zajištěno vítězství nejsilnějšího a evoluční vývoj druhu.
›Mezidruhová – 2 populace spolu soupeří o potravu, životní prostor a silnější a pohyblivější zpravidla vytlačují slabší druhy (např.: rostliny rostoucí rychleji jsou vyšší, mají více kořenů, mohou vytlačit okolní rostliny)
›
›PREDACE
›predátor = lovec aktivně vyhledává a loví specifickou kořist pro získání potravy
›Mnohdy také dochází k různým početním výkyvům populace a predátora a ke vzájemné koevoluci
›např. Vlk a zajíc – ve vzájemné evoluci se u zajíce zvyšovala mrštnost a rychlost a u vlka došlo k nárůstu mozkové hmoty a k vyvinutí složitějšího sociálního chování a taktiky lovu ve smečce
›PARAZITISMUS
›dočasné nebo trvalé soužití hostitele a parazita
›parazit využívá hostitele jako zdroj potravy a často i jako své životní prostředí, poškozuje hostitelovy tkáně, orgány i funkce a vyvolává obranné reakce hostitele, parazit je schopen se v hostiteli množit a vyvolat jeho onemocnění
›DĚLENÍ :
›obligátní =permanentní – parazitují na hostiteli po celý jeho život – např. tasemnice
›fakultativní využívají ho jen po omezenou dobu – např. pijavka lékařská, klíště
›DALŠÍ DĚLENÍ:
›ENDOPARAZITÉ – parazitují v těle organismu, obligátní druhy – např. tasemnice ve střevech, motolice jaterní parazitující v játrech
›EKTOPARAZITÉ – většinou se vyskytují na povrchu těla živočichů a jde o fakultativní druhy – klíště, veš
›
›AMENZALISMUS
›jeden druh = INHIBITOR negativně působí svými metabolity na jiný druh = AMENZÁL a nepřináší mu to žádný užitek
›např. sinice vypouští do vody toxiny zabíjející bezobratlé živočichy, stádo migrujících savců rozdupe hnízda jiných živočichů..
›
›HERBIVORIE
›býložravec získává potravu požíráním určitých rostlin, které si postupně v rámci evoluce vyvíjejí různé způsoby obrany – např trní, různé jedy, a býložravec se zároveň s ní musí adaptovat nebo přejít na jinou potravu