Vztahy mezi populacemi

Téma prezentace: Vztahy mezi populacemi

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Mazdicka

 

 

Popis materiálu:

Jedná se o prezentaci do biologie, najdete zde vztahy mezi populacemi – jednostranné a oboustranné, konkurenci, predaci, parazitismus…

 

Osnova:

›VZTAHY MEZI POPULACEMI

›NEGATIVNÍ

›VZTAHY MEZI POPULACEMI

›Oboutranné

›Konkurence (kompetice)

›Jednostranné

›Predace

›Parazitismus

›Amenzalismus (alelopatie, antibióza)

›Herbivorie

›KONKURENCE

›=soupeření dvou organismů/druhů

›populace mezi sebou soutěží o omezené zdroje výživy, energie nebo prostor

›Vede k koevoluci a nakonec zvítězí ten lepší (silnější a pohyblivější druhy živočichů vytlačují druhy slabší a méně pohyblivé; nebo rostliny, které rostou rychleji, jsou vyšší, mají více listů nebo kořenů mohou potlačovat růst rostlin, které se nacházejí v jejich okolí)

›2druhy konkurence:

›V rámci druhu – např. soupeření samců ve stádě o vůdčí postavení / o samičky. Tím je zajištěno vítězství nejsilnějšího a evoluční vývoj druhu.

›Mezidruhová – 2 populace spolu soupeří o potravu, životní prostor a silnější a pohyblivější zpravidla vytlačují slabší druhy (např.: rostliny rostoucí rychleji jsou vyšší, mají více kořenů, mohou vytlačit okolní rostliny)

›

›PREDACE

›predátor = lovec aktivně vyhledává a loví specifickou kořist pro získání potravy

›Mnohdy také dochází k různým početním výkyvům populace a predátora a ke vzájemné koevoluci

›např. Vlk a zajíc – ve vzájemné evoluci se u zajíce zvyšovala mrštnost a rychlost a u vlka došlo k nárůstu mozkové hmoty a k vyvinutí složitějšího sociálního chování a taktiky lovu ve smečce

›PARAZITISMUS

›dočasné nebo trvalé soužití hostitele a parazita

›parazit využívá hostitele jako zdroj potravy a často i jako své životní prostředí, poškozuje hostitelovy tkáně, orgány i funkce a vyvolává obranné reakce hostitele, parazit je schopen se v hostiteli množit a vyvolat jeho onemocnění

›DĚLENÍ :

›obligátní =permanentní – parazitují na hostiteli po celý jeho život – např. tasemnice

›fakultativní využívají ho jen po omezenou dobu – např. pijavka lékařská, klíště

›DALŠÍ DĚLENÍ:

›ENDOPARAZITÉ – parazitují v těle organismu, obligátní druhy – např. tasemnice ve střevech, motolice jaterní parazitující v játrech

›EKTOPARAZITÉ – většinou se vyskytují na povrchu těla živočichů a jde o fakultativní druhy – klíště, veš

›

›AMENZALISMUS

›jeden druh = INHIBITOR negativně působí svými metabolity na jiný druh = AMENZÁL a nepřináší mu to žádný užitek

›např. sinice vypouští do vody toxiny zabíjející bezobratlé živočichy, stádo migrujících savců rozdupe hnízda jiných živočichů..

›

›HERBIVORIE

›býložravec získává potravu požíráním určitých rostlin, které si postupně v rámci evoluce vyvíjejí různé způsoby obrany – např trní, různé jedy, a býložravec se zároveň s ní musí adaptovat nebo přejít na jinou potravu