Vznik a vývoj života na zemi

Téma prezentace: Vznik a vývoj života na zemi

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Dan

 

 

Popis materiálu:

Prezentace o vzniku a vývoji života na zemi. Popisuje způsoby vývoje života (rostliny a živočichové a je zde rozebrán i vývoj člověka).

 

Osnova:

Vývoj rostlin

Vznik fotosytézy u sinic (před 2.8-3mld let)

Poté vývoj řas (asi před 1mld let):

1.Červené řasy

Nízký stupeň vývoje

Adaptace na hlubší vody

2.Hnědé řasy

Vyšší stupeň vývoje

Některé z druhů chaluch

3.Zelené řasy

Nejvyšší stupeň vývoje

Přizpůsobily se různým prostředím

Vývoj dalších druhů rostlin

První vyšší rostliny v Siluru=>mělké vody=>souš

Změny v tělní organizaci (kořeny, stonek s opěrnými pletivy..)

Zvyšoval se význam sporofytu nad gametofytem (mechorosty)

 

Vývoj hub

Vznik asi v prekambriu (houby vřeckovýtrusné)

Bičíkovci=>chytridie=>vyšší houby

Karbon-houby stopkovýtrusné

V prohorách už se objevují lišejníky

Klouboukaté houby až v třetihorách

 

Vývoj živočichů

Vznik života v mořích (souš neměla ještě pořádnou atmosféru)

Bezstrunatci

Vývojová větev hub (vznik z prvoků, slepá vývojová větev)

Vývojová větev láčkovců (žehavci, žabernatky)

Vývojová větev červovití (ploštěnky, kroužkovci)

Vývojová větev měkkýši (hlavonožci)

Vývojová větev členovci (trilobiti=>klepítkatci, korýši, vzdušnicovci)

Vývojová větev ostnokožci (hvězdice)

Strunatci

Původ není upřesněn

Nejjednoduší pláštěnci, kopinatci

Obratlovci

Vznikli ve sladké vodě=>moře

Vývoj živočichů

 

Historie

Od starověku do 18.stol se věřilo že všechno stvořil bůh

  • C. Linné

Tvůrce biologického systému a názvosloví

  • J. B. Lamarck

Vydal vývojovou teorii

ÞCh. Lyell (změny na Zemi byly postupné)

ÞE. G. Saint-Hilairy (představa vývoje ve skocích)

  • Ch. Darwin

Principy a příčiny vývoje

Galapágy (13 druhů pěnkav)

O vzniku druhů přírodním výběrem (1859)

Původ člověka a pohlavní výběr (1871)

Pojem „boj o život“ (přežití)

 

Principy vývoje

1.Přírodní vývoj

  • Nadprodukce potomstva (je tvořeno více jedinců než může přežit)
  • Variabilita v rámci druhů (potomstvo se liší v nepodstatných znacích)

O přežití jedince rozhoduje výhodnější vlastnost (mimikry, odchylky)

2.Pohlavní výběr

Výhody při rozmnožování (barva, zbraně, vůně)

Hlavně u samců=> možnost předat svoji genetickou informaci

3.Umělý výběr

Je prováděn člověkem pro získání jedinců s požadovanou vlastností

Pozitivní selekce: výběr vhodných jedinců

Negativní selekce: vyřazování nevhodných jedinců)

 

Vznik a vývoj druhu

Geografický výskyt=>jedinci se kříží jenom v určité oblasti=>vznik určitého druhu

Izolace reprodukční=>jiný způsob rozmnožování

Hybridi-méně živatoschopní, neschopní reprodukce

Vývoj

1.Divergence

Větvení vývojových linii z jednoho společného předka (skupiny)

2.Konvergence

Sblížení odlišných druhů (život v podobném prostředí či podobný způsob života)

3.Stálé zdokonalování

Vývoj z jednodušších forem na ty složitější

4.Nepřetržitost vývoje

Vývoj probíhá pořád

 

Předchůdci lidoopů

  • Shodné znaky člověka s lidoopy

Stejný základní plán těla

Stejný počet kostí, svalů a zubů

Prsty s nehty

1 pár mléčných žláz

Podobná stavba mozku

Redukce kostrče

Slepé střevo (appendix)

Podobné nemoci

Předchůdci lidoopů

Začátek vývoje asi před 75 mld. Lety

  • Aegyptopitheca

Egypt-období oligocénu

Váha: 6 kg

Velikost: 60-70 cm

Pohlavní dimorfismus-polygynní chování

Potrava: hmyz, ovoce, drobní obratlovci

  • Dryopithecus

Afrika, Asie, Evropa-více zeměpisných forem

Společný předek lidí i lidoopů

Střední velikost

Váha: 15-45 kg

Lebková kapacita: 305-302 cm3

Pohlavní dimorfismus

Homo sapiens – taxonomie

Kmen: Strunatci

  • Podkmen: Obratlovci

Nadtřída: Čelistnantci

třída: Savci

Řád: Primáti

Podřád: Vyšší primáti

Rod: Člověk

Druh: Člověk rozumný a moudrý

 

Evoluce člověka

Sapientace: zmoudření – kvalitativní změna  pomocí práce a používání nástrojů

Hominizace: polidštění – kvantativnízměna (morfologické změny – napřimování postavy, zdokonalení horní končetiny – prsty a dlaň, zmenšování obličejové části a zvětšování mozkovny..)

Věda o vývoji člověka: ANTROPOLOGIE

Vývojová linie rodu HOMO

Ramaphitecus –  před 15 mil. lety

Australophitecus africanus – 3 mil. let

Homo habilis – 1,5 mil. let

Homo erectus – 350 tis. let

Homo neanderthalensis – 250-70 tis. let

Člověk cromagnonský (kromaňonec) – 50 tis . let

Homo sapiens sapiensis – člověk moderního typu

Ramaphitecus

Žil v Africe a Asii před 13–15 mil. lety

Mozkovna 350 cm3

Australopithecus

Dělí se na několik druhů

Do lidské vývojové větve je řazen A. africanus

Váha 45 kg, výška 140 cm

Mozkovna 500 cm3

Australophitecus africanus

Homo habilis

Člověk zručný

První předek řazený do rodu HOMO.

Žil v Africe pře 2,5 až 1,5 mil. lety.

První kamenné nástroje

Mozkovna 700 cm3

Homo habilis

Homo erectus – člověk vzpřímený

Žil v Africe, Asii, Evropě

1 mil. let – 350 tis. let

Výška 170 cm

Mozkovna 1000 cm3

Znal oheň.

Homo erectus

Homo sapiens steinheimensis

Starší předchůdce neandrtálce

Žil před 300 000 – 200 000 lety.

Mozkovna 1200 cm3

Homo neanderthalensis

Vymřeli jako slepá vývojová větev

Žili před 150 000–50 000 lety

Výška 160 cm

Mohutný chrup a nadočnicové oblouky

Mozkovna 1 400–1 700 cm3 – více než u soudobého člověka!

Homo neanderthalensis

Homo sapiens sapiens

Současný člověk, který se již fyzicky neliší od nás.

První předvěcí lidé žili v období 40-10 000 let před n. l.

Malby předvěkého člověka
v jeskyni Altamira

Předchůdci člověka – srovnání vývoje mozku