Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vznik a vývoj života na zemi

Téma prezentace: Vznik a vývoj života na zemi
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Dan
 


 
Popis materiálu:

Prezentace o vzniku a vývoji života na zemi. Popisuje způsoby vývoje života (rostliny a živočichové a je zde rozebrán i vývoj člověka).

 
Osnova:
Vývoj rostlin
Vznik fotosytézy u sinic (před 2.8-3mld let)
Poté vývoj řas (asi před 1mld let):
1.Červené řasy
Nízký stupeň vývoje
Adaptace na hlubší vody
2.Hnědé řasy
Vyšší stupeň vývoje
Některé z druhů chaluch
3.Zelené řasy
Nejvyšší stupeň vývoje
Přizpůsobily se různým prostředím
Vývoj dalších druhů rostlin
První vyšší rostliny v Siluru=>mělké vody=>souš
Změny v tělní organizaci (kořeny, stonek s opěrnými pletivy..)
Zvyšoval se význam sporofytu nad gametofytem (mechorosty)
 
Vývoj hub
Vznik asi v prekambriu (houby vřeckovýtrusné)
Bičíkovci=>chytridie=>vyšší houby
Karbon-houby stopkovýtrusné
V prohorách už se objevují lišejníky
Klouboukaté houby až v třetihorách
 
Vývoj živočichů
Vznik života v mořích (souš neměla ještě pořádnou atmosféru)
Bezstrunatci
Vývojová větev hub (vznik z prvoků, slepá vývojová větev)
Vývojová větev láčkovců (žehavci, žabernatky)
Vývojová větev červovití (ploštěnky, kroužkovci)
Vývojová větev měkkýši (hlavonožci)
Vývojová větev členovci (trilobiti=>klepítkatci, korýši, vzdušnicovci)
Vývojová větev ostnokožci (hvězdice)
Strunatci
Původ není upřesněn
Nejjednoduší pláštěnci, kopinatci
Obratlovci
Vznikli ve sladké vodě=>moře
Vývoj živočichů
 
Historie
Od starověku do 18.stol se věřilo že všechno stvořil bůh

  • C. Linné

Tvůrce biologického systému a názvosloví

  • J. B. Lamarck

Vydal vývojovou teorii
ÞCh. Lyell (změny na Zemi byly postupné)
ÞE. G. Saint-Hilairy (představa vývoje ve skocích)

  • Ch. Darwin

Principy a příčiny vývoje
Galapágy (13 druhů pěnkav)
O vzniku druhů přírodním výběrem (1859)
Původ člověka a pohlavní výběr (1871)
Pojem „boj o život“ (přežití)
 
Principy vývoje
1.Přírodní vývoj

  • Nadprodukce potomstva (je tvořeno více jedinců než může přežit)
  • Variabilita v rámci druhů (potomstvo se liší v nepodstatných znacích)

O přežití jedince rozhoduje výhodnější vlastnost (mimikry, odchylky)
2.Pohlavní výběr
Výhody při rozmnožování (barva, zbraně, vůně)
Hlavně u samců=> možnost předat svoji genetickou informaci
3.Umělý výběr
Je prováděn člověkem pro získání jedinců s požadovanou vlastností
Pozitivní selekce: výběr vhodných jedinců
Negativní selekce: vyřazování nevhodných jedinců)
 
Vznik a vývoj druhu
Geografický výskyt=>jedinci se kříží jenom v určité oblasti=>vznik určitého druhu
Izolace reprodukční=>jiný způsob rozmnožování
Hybridi-méně živatoschopní, neschopní reprodukce
Vývoj
1.Divergence
Větvení vývojových linii z jednoho společného předka (skupiny)
2.Konvergence
Sblížení odlišných druhů (život v podobném prostředí či podobný způsob života)
3.Stálé zdokonalování
Vývoj z jednodušších forem na ty složitější
4.Nepřetržitost vývoje
Vývoj probíhá pořád
 
Předchůdci lidoopů

  • Shodné znaky člověka s lidoopy

Stejný základní plán těla
Stejný počet kostí, svalů a zubů
Prsty s nehty
1 pár mléčných žláz
Podobná stavba mozku
Redukce kostrče
Slepé střevo (appendix)
Podobné nemoci
Předchůdci lidoopů
Začátek vývoje asi před 75 mld. Lety

  • Aegyptopitheca

Egypt-období oligocénu
Váha: 6 kg
Velikost: 60-70 cm
Pohlavní dimorfismus-polygynní chování
Potrava: hmyz, ovoce, drobní obratlovci

  • Dryopithecus

Afrika, Asie, Evropa-více zeměpisných forem
Společný předek lidí i lidoopů
Střední velikost
Váha: 15-45 kg
Lebková kapacita: 305-302 cm3
Pohlavní dimorfismus
Homo sapiens – taxonomie
Kmen: Strunatci

  • Podkmen: Obratlovci

Nadtřída: Čelistnantci
třída: Savci
Řád: Primáti
Podřád: Vyšší primáti
Rod: Člověk
Druh: Člověk rozumný a moudrý
 
Evoluce člověka
Sapientace: zmoudření – kvalitativní změna  pomocí práce a používání nástrojů
Hominizace: polidštění – kvantativnízměna (morfologické změny – napřimování postavy, zdokonalení horní končetiny – prsty a dlaň, zmenšování obličejové části a zvětšování mozkovny..)
Věda o vývoji člověka: ANTROPOLOGIE
Vývojová linie rodu HOMO
Ramaphitecus –  před 15 mil. lety
Australophitecus africanus – 3 mil. let
Homo habilis – 1,5 mil. let
Homo erectus – 350 tis. let
Homo neanderthalensis – 250-70 tis. let
Člověk cromagnonský (kromaňonec) – 50 tis . let
Homo sapiens sapiensis – člověk moderního typu
Ramaphitecus
Žil v Africe a Asii před 13–15 mil. lety
Mozkovna 350 cm3
Australopithecus
Dělí se na několik druhů
Do lidské vývojové větve je řazen A. africanus
Váha 45 kg, výška 140 cm
Mozkovna 500 cm3
Australophitecus africanus
Homo habilis
Člověk zručný
První předek řazený do rodu HOMO.
Žil v Africe pře 2,5 až 1,5 mil. lety.
První kamenné nástroje
Mozkovna 700 cm3
Homo habilis
Homo erectus – člověk vzpřímený
Žil v Africe, Asii, Evropě
1 mil. let – 350 tis. let
Výška 170 cm
Mozkovna 1000 cm3
Znal oheň.
Homo erectus
Homo sapiens steinheimensis
Starší předchůdce neandrtálce
Žil před 300 000 – 200 000 lety.
Mozkovna 1200 cm3
Homo neanderthalensis
Vymřeli jako slepá vývojová větev
Žili před 150 000–50 000 lety
Výška 160 cm
Mohutný chrup a nadočnicové oblouky
Mozkovna 1 400–1 700 cm3 – více než u soudobého člověka!
Homo neanderthalensis
Homo sapiens sapiens
Současný člověk, který se již fyzicky neliší od nás.
První předvěcí lidé žili v období 40-10 000 let před n. l.
Malby předvěkého člověka
v jeskyni Altamira
Předchůdci člověka – srovnání vývoje mozku