Výroba železa a Třinecké železárny

Téma prezentace: Výroba železa a Třinecké železárny

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Tim3W4rp

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace stručně popisuje historii Třineckých železáren a dále obsahuje především výrobu železa.

 

Osnova:

Historie

1839 byla vystavěna dřevouhelná pec na výrobu železa

Důvody výstavby

Úrodná půda

Snadný přístup ke dřevu

Vodní zdroj (Olše)

Naleziště rudy a vápence

Dostatek  místní pracovní síly

Největší rozvoj ve 20. letech 20. st

Nejvýznamnější producent válcových výrobku v česku

Výroba železa

Vyrábí se redukcí oxidem uhelnatým z kyslíkatých rud obsahujících oxid železitý

 1. vhánění předehřátého vzduchu (~900 °C)
 2. tavicí zóna (~2000 °C)
 3. zóna redukce oxidu železnatého FeO (700-1200 °C)
 4. zóna redukce oxidu železitého Fe2O3 (200-700 °C)
 5. předehřívací zóna (~200 °C)
 6. zavážka (ruda, vápenec, koks)
 7. odpadní plyny
 8. sloupec rudy, koksu a vápence
 9. odvod strusky
 10. odběr surového železa
 11. odvod odpadních plynů

Surové železo

Obsahuje ~4% uhlíku a další prvky

Tvrdé, ale křehké

Používá se na výrobu topení, potrubí, odlitků

Většina se zpracovává na ocel

Výroba oceli

Měkčí než železo, kujná

Zkujňování

A) v konvertorech

B) v nístějových pecích

Mechanické zpracování

Tepelné zpracování

A) Popouštění

B) Kalení