Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Výroba železa a Třinecké železárny

Téma prezentace: Výroba železa a Třinecké železárny
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Tim3W4rp
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace stručně popisuje historii Třineckých železáren a dále obsahuje především výrobu železa.
 
Osnova:
Historie
1839 byla vystavěna dřevouhelná pec na výrobu železa
Důvody výstavby
Úrodná půda
Snadný přístup ke dřevu
Vodní zdroj (Olše)
Naleziště rudy a vápence
Dostatek  místní pracovní síly
Největší rozvoj ve 20. letech 20. st
Nejvýznamnější producent válcových výrobku v česku
Výroba železa
Vyrábí se redukcí oxidem uhelnatým z kyslíkatých rud obsahujících oxid železitý

 1. vhánění předehřátého vzduchu (~900 °C)
 2. tavicí zóna (~2000 °C)
 3. zóna redukce oxidu železnatého FeO (700-1200 °C)
 4. zóna redukce oxidu železitého Fe2O3 (200-700 °C)
 5. předehřívací zóna (~200 °C)
 6. zavážka (ruda, vápenec, koks)
 7. odpadní plyny
 8. sloupec rudy, koksu a vápence
 9. odvod strusky
 10. odběr surového železa
 11. odvod odpadních plynů

Surové železo
Obsahuje ~4% uhlíku a další prvky
Tvrdé, ale křehké
Používá se na výrobu topení, potrubí, odlitků
Většina se zpracovává na ocel
Výroba oceli
Měkčí než železo, kujná
Zkujňování
A) v konvertorech
B) v nístějových pecích
Mechanické zpracování
Tepelné zpracování
A) Popouštění
B) Kalení