Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Velká francouzská revoluce

Téma prezentace: Velká francouzská revoluce
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Lukas_one
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace se zabývá situací ve Francii v 18. století za vlády Ludvíka XVI. Boj politických stran o moc.
 
Osnova:
Období – mezi lety 1789 a 1799 (tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. po uchopení moci Napoleonem Bonapartem.)
Francii vládl král Ludvík XVI.
Za jeho vlády se dluh ztrojnásobnil (velké vojenské výdaje-účast ve válkách v Americe, rozmařilost dvora) → to vše zapříčinilo finanční krizi
Dochází k úpadku absolutismu
Nastává všeobecná nespokojenost
Ludvík XVI. a jeho manželka Marie Antoinetta

  1. a 2. stav – privilegovaní – nemuseli platit daně
  2. stav – neprivilegování – zatíženi daněmi

Počátek revoluce
Finanční a hospodářskou krizi měly vyřešit reformy (zrušení vnitřního cla, zvýšení daní ..)

  1. května 1789 svolal král generální stavy→ nové daně a snaha zdanit privilegované stavy(dříve žádné daně neplatili), ti jsou proti, lidé znepokojeni

Generální stavy(3. stav – 1. a 2. se připojili později) vytvořili-
Národní shromáždění- převzali moc a dali najevo, že zastupují zájmy celého národa
Útok na Bastilu
Pařížský lid povstal 14. července 1789
Nejdříve vtrhli do královské zbrojnice, kde získali pušky ( 32 000 pušek) a poté zaútočili na Bastilu (symbol absolutistické moci)
Pevnost dobyli za 4 až 5 hodin
Zmocnili se munice (hlavně se jednalo o střelný prach)
Pevnost byla stržena a úplně zničena
památník
dobývání Bastily
Důsledky dobytí Bastily
Odboje se rozšířily do celé Francie
Mocenské orgány rozpuštěny
Byly ustanoveny nové městské rady
Kontrarevoluční šlechta utekla ze země
Plenili se zámky, neplatili se poddanské daně, rolníci na venkově útočili na feudály
Deklarace práv člověka a občana
vydána dne 26. srpna 1789
Ovlivněna americkou deklarací
nezávislosti
zaručovala:
→     rovnost občanů před
zákonem
→     právo na vlastnictví
→     svobodu slova
→     zrušena robota za výkup
král s donucením podepsal
deklaraci a musel přesídlit
do Paříže
Vznik hymny
Zpívali si ji dobrovolnické oddíly z Marseille
Původně revoluční píseň
Dnes státní hymnou Francie
Prohlášena za hymnu – 14. července 1795
Hudbu i slova složil – Claude Joseph Rouget de Lisle
Přeložený úryvek z textu- Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči!
     Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí!
Vznik vlajky
Král přijal trikolóru za symbol revoluce
Oficiálně byla uznána za státní symbol Francie roku 1790. Tehdy ještě v pořadí červená, bílá, modrá.
Pokus o útěk krále
V červnu 1791 se Ludvík XVI. pokusil o útěk. Byl však poznán v jednom hostinci, ve kterém se zastavil – měla to být poslední zastávka před opuštěním Francie. Byl poznán podle své podobizny na minci.
Diskutuje se o dvou možnostech
co s králem : sesadit z trůnu
: dohodnout se
na kompromisu
Dne 3. září roku 1791 byla přijata ústava. Francie se tím stala konstituční monarchii
Boj o moc
Na politické scéně se objevilo několik politických
klubů.Nejdůležitější byli Jakobíni, Kordiliéři a
Girondisté.
Girondisté- název odvozen od kraje Gironde
– umírnění republikáni
-tvořeny z obchodní a průmyslové
buržoazie
-odmítali popravu krále
-za jakobínského teroru čelní
představitelé zatčeni a  popraveni
jakobíni- scházeli se u kostela sv. Jakuba
-chtěli popravu krále(nejdříve chtěli
jenom omezit jeho moc)
-velmi radikální
-ve volbách zvítězili a ujali se vlády
-hlavní představitel-
Maximilian Robespierre
Kordiliéři
Nazývali se- společnost lidských práv
Vůdci byli Marat a Danton
vydávali noviny nazvané Přítel lidu.
Danton
„Muž jako já je k
nezaplacení,“ říkal.
Boj za obnovu monarchie
emigranti z Francie měli snahu obnovit monarchii, třeba i vojenskou silou
Spojili se s Rakouskem, Anglií a Španělskem později se připojilo i Rusko
Vpády cizích vojsk se podařilo zastavit 20. září 1792 zastaven u Valmy
Po odrazu vojsk se vyhlásila republika
Vyhlášení republiky

  1. září 1792

Vyhlášena po popravě krále ( odsouzen k smrti protože se našly dopisy z ciziny, a to představovalo naději pro kontrarevoluci)
Poprava byla uskutečněn  21. ledna 1793
Byl veřejně popraven gilotinou na Náměstí revoluce
 
Gilotina
Joseph Ignace Guillotin
Politický průběh
Nejdříve se vlády ujali Girondisté – měli převahu 17792-1793
-sesadili krále, stáli v čele armády
-Za jejich vlády byl v Paříži hladomor
-Byli neúspěšní ve vedení války, zásobování a hospodářské problémy, řešení vnitřních problémů
-Svrženi povstáním
-Hlavní představitelé byli zatčeni (32 lidí z toho 22 popraveno  31. října 1793)
-Moci se ujali jakobíni
Girondisté ve vězení
Vláda Jakobínů
V letech 1793 – 27. 7. 1794
Období jejich vlády se nazývá jakobínský teror
Hlásili se k : ideálům svobody, rovnosti ,
bratrství a usilovali o republikánské                  zřízení
i přes malý počet hlasů přesvědčili národ
Postupem času získali moc výkonnou i soudní
Výbor veřejného blaha-dohlížel na opatření vlády
V tomto výboru dominoval Maximilian Robespierre
Výbor pro veřejnou bezpečnost-bojující s vnitřním nepřítelem a dohlížejí na policii
své odpůrce nechal Robespierre popravit – odhaduje se že přišlo o život až 40 000
Odpor k jeho vládě sílil – vedl až k sesazení jakobínů a k popravě jeho čelních představitelů
Poprava se uskutečnila 27. července 1794
Odsouzeni a popraveni- Robespierre
→další představitelé režimu a jeho
příznivci
Po jakobínech nastala vláda pětičlenné direktoria – Direktorium byl způsob vlády pěti direktorů ve Francii. Trvalo od 2. listopadu 1795 do 10. listopadu 1799. Volit směli pouze bohatší lidé (necelý milion obyvatel).
Za této vlády skončila revoluce
V situaci všeobecné nestability se pak v roce 1799 chopil moci bývalý dělostřelec Napoleon Bonaparte.
Napoleon Bonaparte