Velká francouzská revoluce

Téma prezentace: Velká francouzská revoluce

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Lukas_one

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se zabývá situací ve Francii v 18. století za vlády Ludvíka XVI. Boj politických stran o moc.

 

Osnova:

Období – mezi lety 1789 a 1799 (tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. po uchopení moci Napoleonem Bonapartem.)

Francii vládl král Ludvík XVI.

Za jeho vlády se dluh ztrojnásobnil (velké vojenské výdaje-účast ve válkách v Americe, rozmařilost dvora) → to vše zapříčinilo finanční krizi

Dochází k úpadku absolutismu

Nastává všeobecná nespokojenost

Ludvík XVI. a jeho manželka Marie Antoinetta

  1. a 2. stav – privilegovaní – nemuseli platit daně
  2. stav – neprivilegování – zatíženi daněmi

Počátek revoluce

Finanční a hospodářskou krizi měly vyřešit reformy (zrušení vnitřního cla, zvýšení daní ..)

  1. května 1789 svolal král generální stavy→ nové daně a snaha zdanit privilegované stavy(dříve žádné daně neplatili), ti jsou proti, lidé znepokojeni

Generální stavy(3. stav – 1. a 2. se připojili později) vytvořili-

Národní shromáždění- převzali moc a dali najevo, že zastupují zájmy celého národa

Útok na Bastilu

Pařížský lid povstal 14. července 1789

Nejdříve vtrhli do královské zbrojnice, kde získali pušky ( 32 000 pušek) a poté zaútočili na Bastilu (symbol absolutistické moci)

Pevnost dobyli za 4 až 5 hodin

Zmocnili se munice (hlavně se jednalo o střelný prach)

Pevnost byla stržena a úplně zničena

památník

dobývání Bastily

Důsledky dobytí Bastily

Odboje se rozšířily do celé Francie

Mocenské orgány rozpuštěny

Byly ustanoveny nové městské rady

Kontrarevoluční šlechta utekla ze země

Plenili se zámky, neplatili se poddanské daně, rolníci na venkově útočili na feudály

Deklarace práv člověka a občana

vydána dne 26. srpna 1789

Ovlivněna americkou deklarací

nezávislosti

zaručovala:

→     rovnost občanů před

zákonem

→     právo na vlastnictví

→     svobodu slova

→     zrušena robota za výkup

král s donucením podepsal

deklaraci a musel přesídlit

do Paříže

Vznik hymny

Zpívali si ji dobrovolnické oddíly z Marseille

Původně revoluční píseň

Dnes státní hymnou Francie

Prohlášena za hymnu – 14. července 1795

Hudbu i slova složil – Claude Joseph Rouget de Lisle

Přeložený úryvek z textu- Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel! Proti nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! zvedá svůj krvavý prapor! Slyšíte v našem kraji řev divokých vojáků? Přicházejí vraždit naše děti, naše ženy v naší náruči!

     Ref.: Do zbraně, občané! Šikujte se pod prapory! Vzhůru! Vzhůru! Nechť krev nečistá napojí brázdy našich polí!

Vznik vlajky

Král přijal trikolóru za symbol revoluce

Oficiálně byla uznána za státní symbol Francie roku 1790. Tehdy ještě v pořadí červená, bílá, modrá.

Pokus o útěk krále

V červnu 1791 se Ludvík XVI. pokusil o útěk. Byl však poznán v jednom hostinci, ve kterém se zastavil – měla to být poslední zastávka před opuštěním Francie. Byl poznán podle své podobizny na minci.

Diskutuje se o dvou možnostech

co s králem : sesadit z trůnu

: dohodnout se

na kompromisu

Dne 3. září roku 1791 byla přijata ústava. Francie se tím stala konstituční monarchii

Boj o moc

Na politické scéně se objevilo několik politických

klubů.Nejdůležitější byli Jakobíni, Kordiliéři a

Girondisté.

Girondisté- název odvozen od kraje Gironde

– umírnění republikáni

-tvořeny z obchodní a průmyslové

buržoazie

-odmítali popravu krále

-za jakobínského teroru čelní

představitelé zatčeni a  popraveni

jakobíni- scházeli se u kostela sv. Jakuba

-chtěli popravu krále(nejdříve chtěli

jenom omezit jeho moc)

-velmi radikální

-ve volbách zvítězili a ujali se vlády

-hlavní představitel-

Maximilian Robespierre

Kordiliéři

Nazývali se- společnost lidských práv

Vůdci byli Marat a Danton

vydávali noviny nazvané Přítel lidu.

Danton

„Muž jako já je k

nezaplacení,“ říkal.

Boj za obnovu monarchie

emigranti z Francie měli snahu obnovit monarchii, třeba i vojenskou silou

Spojili se s Rakouskem, Anglií a Španělskem později se připojilo i Rusko

Vpády cizích vojsk se podařilo zastavit 20. září 1792 zastaven u Valmy

Po odrazu vojsk se vyhlásila republika

Vyhlášení republiky

  1. září 1792

Vyhlášena po popravě krále ( odsouzen k smrti protože se našly dopisy z ciziny, a to představovalo naději pro kontrarevoluci)

Poprava byla uskutečněn  21. ledna 1793

Byl veřejně popraven gilotinou na Náměstí revoluce

 

Gilotina

Joseph Ignace Guillotin

Politický průběh

Nejdříve se vlády ujali Girondisté – měli převahu 17792-1793

-sesadili krále, stáli v čele armády

-Za jejich vlády byl v Paříži hladomor

-Byli neúspěšní ve vedení války, zásobování a hospodářské problémy, řešení vnitřních problémů

-Svrženi povstáním

-Hlavní představitelé byli zatčeni (32 lidí z toho 22 popraveno  31. října 1793)

-Moci se ujali jakobíni

Girondisté ve vězení

Vláda Jakobínů

V letech 1793 – 27. 7. 1794

Období jejich vlády se nazývá jakobínský teror

Hlásili se k : ideálům svobody, rovnosti ,

bratrství a usilovali o republikánské                  zřízení

i přes malý počet hlasů přesvědčili národ

Postupem času získali moc výkonnou i soudní

Výbor veřejného blaha-dohlížel na opatření vlády

V tomto výboru dominoval Maximilian Robespierre

Výbor pro veřejnou bezpečnost-bojující s vnitřním nepřítelem a dohlížejí na policii

své odpůrce nechal Robespierre popravit – odhaduje se že přišlo o život až 40 000

Odpor k jeho vládě sílil – vedl až k sesazení jakobínů a k popravě jeho čelních představitelů

Poprava se uskutečnila 27. července 1794

Odsouzeni a popraveni- Robespierre

→další představitelé režimu a jeho

příznivci

Po jakobínech nastala vláda pětičlenné direktoria – Direktorium byl způsob vlády pěti direktorů ve Francii. Trvalo od 2. listopadu 1795 do 10. listopadu 1799. Volit směli pouze bohatší lidé (necelý milion obyvatel).

Za této vlády skončila revoluce

V situaci všeobecné nestability se pak v roce 1799 chopil moci bývalý dělostřelec Napoleon Bonaparte.

Napoleon Bonaparte