Vazby sloves v angličtině (verb patterns)

Předmět:
Anglický jazyk - gramatika
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Štěpánka FantováObsah prezentace:

Prezentace srozumitelně vysvětluje základní typy vazeb sloves v angličtině, představuje a vysvětluje na příkladech používanou terminologii i pravidla použití. Prezentace obsahuje i jedno jednoduché cvičení vč. řešení. Znalosti z této prezentace postačí ke zkoušce FCE (First).