Vandalismus

Téma prezentace: Vandalismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Janíí

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje co je to vandalismus, jaké jsou motivy této činnosti, projevy a formy. Nechybí ani odvození slova vandalismus.

 

Osnova:

Jana Zíková

neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot

pachatel zpravidla nemá žádný motiv

většinou tak koná jen pro vlastní potěšení

pro potřebou odreagovat se

často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog

Nejčastější projevy vandalismu

graffiti na veřejných plochách a dopravních prostředcích

demolování veřejných objektů či městského mobiliáře (např. ničení laviček, telefonních automatů, rozbíjení zastávek či výloh, ničení soch, náhrobků, apod.)

poškozování soukromého majetku (zvonků, poštovních schránek, oken, aut…)

formou vandalismu může být i úmyslné narušování nočního klidu, resp. jakékoli hlučné, agresívní chování na veřejnosti, kterým jedinec, nebo skupina jedinců, napadá a poškozuje práva ostatních

Slovo je odvozeno od jména kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím.