Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vandalismus

Téma prezentace: Vandalismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Janíí
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje co je to vandalismus, jaké jsou motivy této činnosti, projevy a formy. Nechybí ani odvození slova vandalismus.
 
Osnova:
Jana Zíková
neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot
pachatel zpravidla nemá žádný motiv
většinou tak koná jen pro vlastní potěšení
pro potřebou odreagovat se
často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog
Nejčastější projevy vandalismu
graffiti na veřejných plochách a dopravních prostředcích
demolování veřejných objektů či městského mobiliáře (např. ničení laviček, telefonních automatů, rozbíjení zastávek či výloh, ničení soch, náhrobků, apod.)
poškozování soukromého majetku (zvonků, poštovních schránek, oken, aut…)
formou vandalismu může být i úmyslné narušování nočního klidu, resp. jakékoli hlučné, agresívní chování na veřejnosti, kterým jedinec, nebo skupina jedinců, napadá a poškozuje práva ostatních
Slovo je odvozeno od jména kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím.