Úvod do sociologie

Předmět:
Společenské vědy
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
🙂Obsah prezentace:

Sociologie je pojímána jako pozitivní věda o společenském pokroku stojící na vrcholu hierarchie věd. Přibližně ve stejné době jako Comte zveřejňují své úvahy o vztazích ve společnosti a společenském vývoji Herbert Spencer a Karel Marx.