Úvod do fyziky, soustava SI

Předmět:
Fyzika
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Pavel StalmachObsah prezentace:

Fyzika jako přírodní věda, formy hmotných objektů, obecný popis fyzikální veličiny, mezinárodní soustava jednotek SI, vybrané odvozené a doplňkové jednotky