Úmluva o právech dítěte

Předmět:
Občanská nauka
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
AnnaKrObsah prezentace:

Prezentace na téma:Úmluva o právech dítěte
Pouze základní informace(není to do podrobna rozebrané)
Pro střední školy i základní