Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Svalová soustava

Téma prezentace: Svalová soustava
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Terezie Wágnerová
 


 
Popis materiálu:
Svalová soustava – fylogeneze, svalová tkáň, stavba svalu, stavba svalového vlákna, svalový stah, svalová práce, názvy a funkce svalů.
 
Osnova:

 • Svalová soustava
 • Tereza Wágnerová 4. A
 • Fylogeneze
 • Prvoci – panožky
 • Živočichové:

–žahavci – jednoduchá svalová vlákna (myofibrily)
–ploštěnci, měkkýši – jednoduchá hladká svalovina
–kroužkovci – okružní a podélná svalovina
–členovci – příčně pruhovaná svalovina
–strunatci – hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina

 • Svalová soustava
 • spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu
 • nejobjemnější tělesná soustava → cca 40 % tělesné hmotnosti
 • přibližně 600 svalů

 

 • Svalová tkáň

1.hladká – stěny orgánů (TS), buňky jednojaderné, neovladatelná vůlí
2.příčně pruhovaná (kosterní) – umožňuje pohyb, upíná se na kosti, buňky mnohojaderné, ovladatelná vůlí
3.srdeční – příčně pruhovaná, jednojaderné úseky propojené můstky, rytmicky se smršťuje → neovladatelná vůlí

 • Stavba kosterního svalu

1.svalové bříško (hlava)
2.šlachy – svazky kolagenních vláken

 • základní stavební jednotka = svalové vlákno
 • 10 – 100 sval. vláken = snopeček → snopečky se spojují ve snopce
 • soubor všech snopců tvoří svalové bříško
 • na povrchu svalu vazivový obal = svalová povázka (fascie)
 • na obou koncích přechází ve šlachy

 

 • Stavba svalového vlákna
 • myofibrily – tvořeny 2 bílkovinami (→ příčné pruhování)

1.myosin (silné filamentum) – dvojlomná (anisotropní) bílkovina
2.aktin (slabé filamentum) – jednolomná (isotropní) bílkovina
-každá myofibrila se dělí na sarkomery = zákl. válcovité úseky, obsahují aktin a myosin
sarkoplazma = cytoplazma svalů
sarkolema = buněčná blána, která obaluje myofibrilu
nervosvalová ploténka = funkční spojení motorického nervu se svalovým vláknem
motorická jednotka = skupina svalových vláken inervovaná jedním motoneuronem

 • Svalový stah
 • myosin se nasouvá na aktin → zkracuje se délka myofibrily
 • dochází ke štěpení molekul ATP → k tomu je třeba přítomnosti Ca2+ iontů

Svaly se při své činnosti doplňují, jeden a tentýž pohyb zajišťuje více svalů.

 • synergisté = spolupracující svaly
 • antagonisté = svaly pracující proti sobě, provádějící protichůdný pohyb
 • svalová únava = vyčerpání zdrojů energie (ATP) a nahromadění zplodin metabolismu (kyseliny mléčné)
 • Svalová práce
 • Zdroj energie svalů = glukosa
 • V aerobním prostředí:

glukosa + O2 → CO2 + H20 + energie

 • V anaerobním prostředí:

glukosa → k. mléčná + CO2 + energie (málo)

 • Svalová vlákna
 • červená

–mnoho mitochondrií → pracují v aerobním prostředí
–prakticky neunavitelná
–mimické svaly → zvýšená koncentrace

 • bílá

–téměř žádné mitochondrie → anaerobní prostředí
–velmi rychle se unaví
–kruhový sval oční (mrkání) → zvýšená koncentrace
–většina svalů je kombinací

 • Názvy a funkce svalů

–podle funkce:

 • OHYBAČE – flexory
 • NATAHOVAČE – extenzory
 • PŘITAHOVAČE – adduktory
 • ODTAHOVAČE – abduktory
 • SVĚRAČE – sfinktery
 • ROZVĚRAČE – dilatátory
 • podle směru svalových snopců:

– PŘÍMÉ, PŘÍČNÉ, PODÉLNÉ, ŠIKMÉ

 • podle krajiny, kde leží:

– ČELNÍ, SPÁNKOVÝ, PRSNÍ

 • podle počtu hlav:

– DVOJHLAVÝ, TROJHLAVÝ

 • podle obrysu:

–KRUHOVÝ

 • podle tvaru:

–DLOUHÝ, KRÁTKÝ, PLOCHÝ

 • Svaly hlavy

a) mimické

 • kruhový oční
 • kruhový ústní
 • čelní
 • velký lícní
 • bradový
 • tvářový (trubačský)
 • týlní

 

 • Svaly krku
 • sval kožní (m. platysma)
 • zdvihač hlavy (m. sternocleidomastoideus)
 • svaly nadjazylkové (mm. suprahyoidei)
 • svaly podjazylkové (mm. infrahyoidei)
 • svaly šikmé (mm. scaleni)
 • hluboké svaly krční (mm. prevertebrae)

 

 • Svaly trupu

a)svaly hrudníku

 • sval prsní velký (m. pectoralis major)
 • sval prsní malý (m. pectoralis minor)
 • přední pilovitý sval (m. serratus anterior)
 • mezižeberní svaly (mm. intercostales)
 • bránice (diaphragma)

b) břišní svaly

 • přímý sval břišní (m. rectus abdominis)
 • zevní šikmý sval břišní (m. obliquus externus abdominis)
 • vnitřní šikmý sval břišní (m. obliquus internus abdominis)
 • příčný sval břišní (m. transversus abdominis)

c) zádové svaly

 • široký sval zádový (m. latissimus dorsi)
 • trapézový sval (m. trapezius)
 • malý a velký sval rhombický (mm. rhomboidei)
 • zdvihač lopatky (m. levator scapulae)
 • sval pilovitý zadní horní (m. serratus posterior superior)
 • sval pilovitý zadní dolní (m. serratus posterior inferior)
 • vzpřimovač trupu (m. erector trunci)
 • Svaly horní končetiny
 • sval deltový (m. deltoideus)
 • dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)
 • trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
 • sval vřetenní (m. brachioradialis)
 • vnitřní a vnější ohybač zápěstí (m. flexor carpi radialis/ulnaris)
 • natahovač prstů (m. extensor digitorum)
 • zevní dlouhý a krátký natahovač zápěstí (m. extensor carpi radialis longus/brevis)
 • Svaly dolní končetiny
 • hýžďové svaly – velký, střední, malý (m. gluteus maximus, medius, minimus)
 • dlouhý sval stehenní – krejčovský (m. sartorius)
 • čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris)
 • dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris)
 • sval pološlašitý (m. semitendinosus)
 • přední sval holenní (m. tibialis anterior)
 • trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae)
 • dlouhý natahovač prstů (m. extensor digitorum longus)
 • dlouhý ohybač palce (m. flexor hallucis longus)
 • Onemocnění svalové soustavy
 • rigor mortis = posmrtná ztuhlost
 • plegie = ochrnutí

a)paraplegie – na 2 končetiny
b)kvadruplegie – na 4 končetiny
–většinou způsobena poškozením páteře

 • svalová křeč: ve většině případů bývá vyvolána nepřiměřenou ztrátou tekutin a iontů během výkonu. Ve většině případů se jedná o poškození svalů stehna a lýtka. Předcházet jí můžeme podáváním Mg.
 • namožení svalu: při natažení svalu nedochází k přerušení svalových vláken. Je způsobeno nadměrným působením síly nebo dlouhodobějším nadměrném přetěžování.
 • natažení svalu: svalová vlákna se prodlouží nad hranice svých možností, dochází k jejich přetržení
 • natržení svalu: neboli svalová ruptura částečná nebo úplná, se projeví ostrou bodovou bolestí ve svalu. Používá se čtyř stupňová klasifikace: 1. trhlina jednotlivých vláken, 2. ruptura několika svalových vláken, 3. přetržení četných svalových vláken, 4. kompletní ruptura svalu i fascie