Surfing

Téma prezentace: Surfing

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Kiwi

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje vše o surfingu. Nechybí tak samozřejmě jeho historie, o co se jedná či další podobné sporty.

 

Osnova:

Surfing

První zmínka v evropských pramenech o surfování na Havaji pochází od poručíka Jamese Kinga, který kompletoval deníky po smrti kapitána Jamese Cooka v roce 1779. Tehdy byl surfing na Havaji součástí kultury. Surfaři pocházející z Havaje jezdili na vlnách vleže, vsedě nebo vestoje na dlouhých prknech z tvrdého dřeva. Surfing je sport, který patří k Havaji více než kterýkoliv jiný “západní” sport. Surfing proniká havajskou společností, havajským náboženstvím a polynéskou mytologií

Surfing je vodní sport, ve kterém je surfař na surfu unášen na zlomené mořské vlně. Nejčastěji jsou používány surfy pro jízdu ve stoje, nicméně někteří jezdí na kneeboardech(jízda na kolenou), na bodyboardech, v kajacích, na vodních lyžích nebo na vlastních tělech

Podobné sporty jako jsou paddleboarding a mořský kayaking nepotřebují vlny. Další sporty s podobným základem jako jsou kitesurfing a windsurfing potřebují místo vln sílu větru

Surfing se podle typy surfu a stylu jízdy na surfu dělí na dvě hlavní odvětví, na longboarding a shortboarding. Někdy bývá – kvůli rychlosti nájezdu na vlnu – používán i rozjezd pomocí lana a motorového člunu

Mořská vlna je pohyb částí vody. Vlny jsou vyvolávány především větrem (eolické vlny) a mořskými proudy. Mimoto mohou být vyvolány i zemětřesením, sesuvem půdy nebo části ledovce do vody

Děkuji za pozornost