Souhlásky v českém jazyce

Předmět:
Český jazyk
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
MatějObsah prezentace:

Základní dělení souhlásek, místo vzniku, typy souhlásek – okluzivy, semi-okluzivy,nazály, konstriktivy, vibranty, aproximanty, artikulace a artikulační ústrojí, sekundární artikulace, akustika