Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Sociologický výzkum

Téma prezentace: Sociologický výzkum
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Douger
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje, jak by měl být veden sociologický výzkum. Podrobně ukazuje, jak by v praxi měl takový výzkum vypadat a čeho by se měl týkat.
 
Osnova:
¢Sociologický výzkum-
Studium (15- 26 let)
¢Lukáš Šikel
¢Třída: 3.B
¢Škola: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23
¢Obecné údaje
¢Anonymně tázaní občané: lidé ve věku 15-26 let
¢Celkový počet tázaných lidí: 60
¢Prostředek tázání: internetový dotazník www.survio.com + propagace dotazníku na sociální síti Facebook
¢Počet otázek: 6
¢Datum konání výzkumu: 22.2. 2013 -> 26. 2. 2013
¢Cíl výzkumu: částečně porovnat mezigenerační rozdíl v úrovni vzdělání a porovnání v mezinárodním měřítku. Získat informace o tom, podle kterých faktorů si studenti vybírají odborná učiliště/ střední školy. Získat údaje o studiu/ případném studiu na VŠ. (výzkum není zaměřen na rozdíly mezi pohlavím)
¢Otázka č. 1
¢Pohlaví: 32 žen (53,33%)
28 mužů (46,67%)
¢Otázka č. 2
¢Jakou školu navštěvujete?:
Střední škola: 48 lidí (80%)
Vysoká škola: 10 lidí (16,67%)
Odborné učiliště: 2 lidé (3,33%)
Nestudující- pracující: 0%
Nestudující- nepracující: 0%
¢Hypotéza k otázce č. 2
¢Ve věku od 15- 26 let se nám nepodařilo najít někoho, kdo by již nestudoval. Jev bude nejspíš způsobený tím, že dotazník byl námi zasílán především lidem v naší věkové a zájmové kategorii, tj. středoškolákům, kteří tvoří v dotazníku 80% všech tázaných.
¢Odpovědi na otázku č. 2 dokazuje, že úroveň vzdělání od minulých roků roste (vzhledem k otázce č. 3 a č. 4).
¢Otázka č. 3
¢Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec?
Vysoká škola: 32 lidí (53,33%)
Střední škola: 10 lidí (16,67%)
Odborné učiliště: 16 lidí (26,67%)
Základní škola: 2 lidé (3,33%)
Nechce uvést: 0%
¢Otázka č. 4
¢Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka?
Vysoká škola: 28 lidí (45,16%)
Střední škola: 28 lidí (45,16%)
Odborné učiliště: 3 lidé (9,68%)
Základní škola: 0%
Nechce uvést: 0%
¢Hypotéza k otázkám č. 3 a č. 4
¢Podle OECD (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci) je k roku 2008 podíl středoškolsky vzdělaných (aspoň odborné učiliště) v ČR 94%, což získané statistiky dokonce i převyšují.
¢Podle OECD je v ČR k roku 2008 podíl vysokoškoláků 14%. Naše hodnoty se neshodují.
¢Otázka č. 5
¢Podle čeho jste si vybírali odborné učiliště/ střední školu/ vysokou školu? (více možností)
Podle toho, jaký obor mě baví: 32 lidí (51,61%)
Podle uplatnění řemesla/práce na trhu: 24 lidí (38,71%)
Podle toho, zda zvládnu školu dostudovat: 8 lidí (12,90%)
Podle finančního ohodnocení: 20 lidí (32,26%)
Podle toho, co si přejí rodiče: 2 lidé (3,23%)
Jiná: 12 lidí (19,35%)
a) „SŠ jsem si vybrala sama z důvodu větší pravděpodobnosti úspěchu při přijímacích zkouškách na VŠ, škola se mi líbila.“
b) „Nevěděla jsem, kde přesně chci pokračovat, gymnázium bylo nejlepší řešení.“
c) „Podle prestiže a celorepublikového hodnocení“
d) „Líbila se mi“
e) „Nevěděl jsem, kam jinam“
f) „Nejlepší škola v Plzni“
¢Graf k otázce č. 5
¢Hypotéza k otázce č. 5
¢Nejvíce lidí si vybírá střední školu podle sympatií k danému oboru. Dále se studenti ohlíží na finanční ohodnocení a dostupnost pracovního místa na trhu práce. Někteří studenti vybírali střední školy podle jejich obecného hodnocení a prestiže.
¢V otázce č. 5 jsme nasbírali dohromady 98 odpovědí, takže výběr středních škol závisí nejčastěji na kombinaci některých z uvedených odpovědí.
¢Otázka č. 6
¢Pokud plánujete jít po střední škole na vysokou školu, jaké zaměření bude škole mít? V případě, že vysokou školu studujete, jaké zaměření má?
Humanitní: 22 lidí (35,48%)
Technické: 18 lidí (29,03%)
Zdravotnické: 10 lidí (16,13%)
Neplánuji jít studovat na VŠ: 4 lidé (6,45%)
Jiné: 12 lidí (19,35%)
a) „Sportovní“
b) „Ekonomické“
c) „Stále ještě nevím“
d) „Ekonomické“
e) „Matematické“
¢Graf k otázce č. 6
¢Hypotéza k otázce č. 6
¢Otázka č. 6 dokazuje obecně známé mínění, které říká, že nejvíce lidí se hlásí na humanitní obory. Vzhledem k tomu, že v otázce jsme nasbírali 66 odpovědí, je možné, že někdo studuje/ plánuje studovat 2 vysoké školy různého oboru.