Sociologický výzkum

Téma prezentace: Sociologický výzkum

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Douger

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje, jak by měl být veden sociologický výzkum. Podrobně ukazuje, jak by v praxi měl takový výzkum vypadat a čeho by se měl týkat.

 

Osnova:

¢Sociologický výzkum-
Studium (15- 26 let)

¢Lukáš Šikel

¢Třída: 3.B

¢Škola: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23

¢Obecné údaje

¢Anonymně tázaní občané: lidé ve věku 15-26 let

¢Celkový počet tázaných lidí: 60

¢Prostředek tázání: internetový dotazník www.survio.com + propagace dotazníku na sociální síti Facebook

¢Počet otázek: 6

¢Datum konání výzkumu: 22.2. 2013 -> 26. 2. 2013

¢Cíl výzkumu: částečně porovnat mezigenerační rozdíl v úrovni vzdělání a porovnání v mezinárodním měřítku. Získat informace o tom, podle kterých faktorů si studenti vybírají odborná učiliště/ střední školy. Získat údaje o studiu/ případném studiu na VŠ. (výzkum není zaměřen na rozdíly mezi pohlavím)

¢Otázka č. 1

¢Pohlaví: 32 žen (53,33%)

28 mužů (46,67%)

¢Otázka č. 2

¢Jakou školu navštěvujete?:

Střední škola: 48 lidí (80%)

Vysoká škola: 10 lidí (16,67%)

Odborné učiliště: 2 lidé (3,33%)

Nestudující- pracující: 0%

Nestudující- nepracující: 0%

¢Hypotéza k otázce č. 2

¢Ve věku od 15- 26 let se nám nepodařilo najít někoho, kdo by již nestudoval. Jev bude nejspíš způsobený tím, že dotazník byl námi zasílán především lidem v naší věkové a zájmové kategorii, tj. středoškolákům, kteří tvoří v dotazníku 80% všech tázaných.

¢Odpovědi na otázku č. 2 dokazuje, že úroveň vzdělání od minulých roků roste (vzhledem k otázce č. 3 a č. 4).

¢Otázka č. 3

¢Jakého nejvyššího vzdělání dosáhl Váš otec?

Vysoká škola: 32 lidí (53,33%)

Střední škola: 10 lidí (16,67%)

Odborné učiliště: 16 lidí (26,67%)

Základní škola: 2 lidé (3,33%)

Nechce uvést: 0%

¢Otázka č. 4

¢Jakého nejvyššího vzdělání dosáhla Vaše matka?

Vysoká škola: 28 lidí (45,16%)

Střední škola: 28 lidí (45,16%)

Odborné učiliště: 3 lidé (9,68%)

Základní škola: 0%

Nechce uvést: 0%

¢Hypotéza k otázkám č. 3 a č. 4

¢Podle OECD (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci) je k roku 2008 podíl středoškolsky vzdělaných (aspoň odborné učiliště) v ČR 94%, což získané statistiky dokonce i převyšují.

¢Podle OECD je v ČR k roku 2008 podíl vysokoškoláků 14%. Naše hodnoty se neshodují.

¢Otázka č. 5

¢Podle čeho jste si vybírali odborné učiliště/ střední školu/ vysokou školu? (více možností)

Podle toho, jaký obor mě baví: 32 lidí (51,61%)

Podle uplatnění řemesla/práce na trhu: 24 lidí (38,71%)

Podle toho, zda zvládnu školu dostudovat: 8 lidí (12,90%)

Podle finančního ohodnocení: 20 lidí (32,26%)

Podle toho, co si přejí rodiče: 2 lidé (3,23%)

Jiná: 12 lidí (19,35%)

a) „SŠ jsem si vybrala sama z důvodu větší pravděpodobnosti úspěchu při přijímacích zkouškách na VŠ, škola se mi líbila.“

b) „Nevěděla jsem, kde přesně chci pokračovat, gymnázium bylo nejlepší řešení.“

c) „Podle prestiže a celorepublikového hodnocení“

d) „Líbila se mi“

e) „Nevěděl jsem, kam jinam“

f) „Nejlepší škola v Plzni“

¢Graf k otázce č. 5

¢Hypotéza k otázce č. 5

¢Nejvíce lidí si vybírá střední školu podle sympatií k danému oboru. Dále se studenti ohlíží na finanční ohodnocení a dostupnost pracovního místa na trhu práce. Někteří studenti vybírali střední školy podle jejich obecného hodnocení a prestiže.

¢V otázce č. 5 jsme nasbírali dohromady 98 odpovědí, takže výběr středních škol závisí nejčastěji na kombinaci některých z uvedených odpovědí.

¢Otázka č. 6

¢Pokud plánujete jít po střední škole na vysokou školu, jaké zaměření bude škole mít? V případě, že vysokou školu studujete, jaké zaměření má?

Humanitní: 22 lidí (35,48%)

Technické: 18 lidí (29,03%)

Zdravotnické: 10 lidí (16,13%)

Neplánuji jít studovat na VŠ: 4 lidé (6,45%)

Jiné: 12 lidí (19,35%)

a) „Sportovní“

b) „Ekonomické“

c) „Stále ještě nevím“

d) „Ekonomické“

e) „Matematické“

¢Graf k otázce č. 6

¢Hypotéza k otázce č. 6

¢Otázka č. 6 dokazuje obecně známé mínění, které říká, že nejvíce lidí se hlásí na humanitní obory. Vzhledem k tomu, že v otázce jsme nasbírali 66 odpovědí, je možné, že někdo studuje/ plánuje studovat 2 vysoké školy různého oboru.