Sociální komunikace (2)

Téma prezentace: Sociální komunikace

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): colorfull

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je na téma sociální komunikace. Obsahuje vysvětlení sociální komunikace, složky procesu komunikace, základní typy sociální komunikace (meziosobní, skupinová, masová), komunikace meziosobní, interpersonální,symetrická a asymetrická, harmonická a konfliktní…

 

Osnova:

Sociální komunikace – představuje sdělování informací, podávání zpráv. Může být oboustranná, dvousměrná pak se blíží interakci, anebo jednostranná.

Člověk neustále komunikuje. Neustále nějaké sdělení vysílá a současně nějaké přijímá. Sdělování má různé formy (slova, gesta, mimika, obrazy, symboly) a témata.

….

Proces komunikace obsahuje 4 základní složky:
komunikátor (původce sdělení)

komunikant (reagující osoba)

komuniké (obsah sdělení)

komunikací vyvolaný účinek (reakce komunikanta)