Trest smrti

Téma prezentace: —Trest smrti

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Anča

 

 

Popis materiálu:

Prezentace popisuje možné způsoby popravy, dějiny trestu smrti, současný stav, spory, náboženství či informace o poslední večeři.

 

Osnova:

—Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest

— trest, který předpokládá usmrcení (popravu)

— v dřívějších dobách = hrdelní zločiny

—

—Poprava Lady Jane Grey, obraz Paula Delaroche

—

— velmi kontroverzní trest

—

—Dle zastánců: jediný spravedlivý trest (za vraždu)

—

—Odpůrci: upozorňují na nebezpečí justičního omylu

—

—19. a 20. století – postupně rušen

—Nadále praktikují: USA, Čína,

—

Bělorusko ->

—

—Způsoby popravy:

—Garota (popravčí nástroj)

—Smrtící injekce

—Plynová komora

—Elektrické křeslo

—Zastřelení popravčí četou

—Oběšení

—Setnutí hlavy (gilotina)

 

—Dějiny trestu smrti ve světě

—nejvyšším trestem po tisíciletí

—osobní msta

—Postupem času – postupně omezována

—Trest začala vykonávat státní autorita

—poprvé krátkodobě zrušen už v 1. století př. n. l.

—Prosazování zákazu trestu smrti – v18. století.  – filozof Voltaire

—

—Dějiny trestu smrti v českých zemích

—1918 – převzato trestní právo z R-U

—1920 – smrt při stanném právu

—1934 – těžší tresty žaláře a doživotí.

—1939 až 1945 – trest smrti často využíván

— 40. a 50. letech – justiční vraždy

—V roce 1978 – petice

—1990 – trest smrti zrušen

—

—Současný stav

—Graf – Trest smrti v ČR:

—Spory

—Pro (trest smrti):

—

—odstrašení

—zabránění recidivy

—ekvivalentní odplata

—praktičnost

—likvidace hrozby

—

—Proti (trestu smrti):

— nemorální

—justiční omyl

—akt msty

—vysoké finanční náklady

—diskriminace

—Náboženství

—

—Křesťanství – nemá jednoznačný názor.

—Anglikánské, metodistické a luteránské církve – staví se kriticky

—Američtí baptisté – schvalují

—Pravoslavná církev  – nepodporuje ani neodsuzuje.

—Islámské – schvaluje

—Judaismus – připouští

—buddhismus a hinduismus – liší se podle směru

—

—Použité zdroje:

—www.wikipedia.cz

—www.bbc.co.uk

—www. zpravy.ihned.cz

—www.simonak.eu

—

—* Poslední večeře

—Poslední večeři si vězni mohou vybírat dle svého – a to i na dovezená jídla (McDonald, Burger King atd…)

—

—Odkazy:

—http://zpravy.idnes.cz/posledni-vecere-v-texasu-konci-vezni-si-pred-popravou-moc-porouceli-1gf-/zahranicni.aspx?c=A110924_164120_zahranicni_abr

—http://www.novinky.cz/koktejl/219009-nejpodivnejsi-posledni-vecere-trestancu-kteri-sli-na-smrt.html