Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Síťový model

Téma prezentace: Síťový model
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): benepa
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o stručný popis síťových protokolů. TCP/IP, IP, MIP, FTP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP, IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IGRP, IPSEC, RIP, OSPF a mnoho dalšího.
 
Osnova:

 • Síťové modely TCP/IP & ISO/OSITransmission Control Protocol/Internet Protocol
  &
  International standard organization/Open Systems Interconnection
 • Porovnání modelů ISO/OSI a TCP/IP
 • Vrstvy TCP/IP

Vrstva síťového rozhraní

 • závislá na konkrétní implementaci síťového rozhraní – Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25 apod.
 • žádné protokoly nejsou zde přímo definovány, záleží na rozhraních
 • musí být implementována ve všech prvcích sítě
 • Vrstvy TCP/IP

Síťová vrstva

 • používá síťové adresy
 • směrování a předávání (přepojování) datagramů
 • implementována v koncových uzlech sítě (počítače,servery apod.) a všech mezilehlých prvcích, které provádějí směrování podle síťových adres
 • typické protokoly jsou IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IGRP, IPSEC, RIP, OSPF

Transportní vrstva

 • zajišťuje rozhraní mezi aplikační vrstvou (nezávislou na přenosové metodě ) a spodními vrstvami zá vislými na přenosové metodě
 • zajišťuje transportní služby (spojové i nespojové )
 • je implementována jen v koncových uzlech sítě
 • typické protokoly jsou TCP a UDP

Aplikační vrstva

 • obsahuje entity, které využívají aplikace
 • implementována jen v koncových uzlech sítě
 • typické protokoly jsou FTP, HTTP, DHCP, DNS, SMTP,
 • IMAP, POP3, NFS, Telnet apod.
 • tyto protokoly komunikují přes tzv. porty, což je číselné označení určující konkrétní přístupový bod směrem k nižší vrstvě ,
 • rozlišujeme porty známé (čísla 0–1023), registrované (1024–49 151, přiděluje organizace IANA) a dynamické či soukromé (vyšší čísla)
 • Protokoly síťové vrstvy

IP (Internet Protocol)

 • zajišťuje odesílá ní a přijímá ní datagramů
 • probereme pozdě ji

MIP (Mobile IP)

 • rozšíření protokolu IP určené pro mobilní uzly sítě , které mě ní místo svého zapojení v rámci Internetu při zachová ní své domá cí IP adresy
 • lze implementovat i tunelová ní (tunneling)
 • Protokoly síťové vrstvy

ARP (Address Resolution Protocol)

 • překlad IP adresy na MAC adresu (tj. mapová ní adres)
 • ARP tabulka

RARP (Reverse ARP)

 • překlad MAC adresy na IP (opačný k ARP)
 • v současné době jeho funkce plní spíše DHCP
 • Protokoly síťové vrstvy

ICMP (Internet Control Message Protocol)

 • zasílá ní řídicích hlášení (včetně chybových hlášení)
 • program ping (Packet Internet Groper) vysílá zprávu ICMP Echo Request s IP adresou cílové stanice a očekává odpověď o dosažitelnosti (ICMP Echo Reply)
 • Protokoly síťové vrstvy

IGMP (Internet Group Management Protocol)

 • správa zasílá ní datagramů na skupinové adresy, v současné době IGMPv3 své zprávy zapouzdřuje do IP datagramů a používá vždy TTL=1
 • multicast:

–one-to-many (jeden vysílá a mnoho přijímá , například aktualizace softwaru, monitorová ní sítě a uzlů , koncerty, zpravodajství, apod.)
–many-to-many (také vysílajících uzlů je více, například multimediální konference, počítačové hry apod.)

 • skupinové IP adresy se mapují na skupinové MAC adresy (posledních 23 bitů skupinové IP adresy), ale IP adresy mají výrazně bitů než MAC adresy, proto se může stá t, že mapová ní nebude jednoznačné
 • Protokoly transportní vrstvy

TCP (Transmission Control Protocol)

 • vytváří virtuální okruh mezi komunikujícími uzly, tedy zajišťuje spolehlivou (s potvrzením) službu se spojením
 • tři fáze komunikace – navázání spojení, přenos dat (segmenty s pořadovými čísly, každý musí být pozitivně potvrzen – ne nutně okamžitě – druhou stranou a případně znovu poslán) a ukončení spojení (oboustranné )
 • součástí záhlaví segmentu je údaj velikost okna, což je počet oktetů dat, která lze přenést v rámci spojení bez průběžného potvrzování, obvykle to bývá více než velikost jednoho segmentu
 • = „Sliding Window“ (klouzavé okno) = oktety, které je ještě třeba potvrdit
 • Protokoly transportní vrstvy

UDP (User Datagram Protocol)

 • poskytuje nespolehlivou službu bez navázání spojení
 • pro posílá ní menšího množství dat nebo pro případy, kdy je důležitá rychlost doručení dat (přenos není zdržován fází navázání spojení)
 • často funguje i v případě , že TCP přestane být použitelný (pokud nelze s cílovým uzlem navázat standardní spojení)
 • podporuje skupinové a všeobecné IP adresy (narozdíl od TCP, který vyžaduje navázání obousměrného spojení)
 • Protokoly transportní vrstvy

PPP (Point-to-Point Protocol)

 • pracuje někde na rozhraní síťové vrstvy a (v ISO/OSI) linkové vrstvy, obsahuje dokonce i ně které služby aplikační vrstvy
 • služby autentizovaného spojení, šifrová ní a komprese na point-to-point spojeních