Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Sebepožkozování

Téma prezentace: Sebepožkozování
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Andie22
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace byla vytvořena do psychologie ve druhém ročníku. Obsahuje hodně textu, který je dobré prostudovat a naučit, ať není jen čtený. Obrázky na konci nejsou vhodné pro slabší povahy.
Za prezentaci, výklad a uvedené příklady jsem byla hodnocena známkou 1, tak snad se taky povede! 🙂
 
Osnova:
Sebepoškozování je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem.

  • Sebepoškozování může být i přechodné (jednorázové), a nemusí být nutně spojeno s psychickým stavem úzkosti a neschopností zvládat problémy. Jde o záležitost, která má jedinci přinést nějakou výhodu ve společnosti. Důvody mohou být například:
  • Iniciační obřad – Gangy, sekty
  • Snaha získat výhody nebo se něčemu vyhnout – výkon trestu, povinné vojenské služby, ošetřovna…

V případě duševně nemocných lidí může být sebepoškozování následkem jejich stavu.
Lidé trpící akutními psychotickými příznaky se mohou úmyslně zranit pod vlivem bludu či halucinace (například se pokoušejí vyříznout si čip, jež jim implantovali mimozemšťané).
Mentálně postižení se prostřednictvím kousání se nebo narážením hlavou do zdi pokoušejí dát najevo své potřeby, vyjádřit tak nepohodlí nebo svou náladu či pocit.

  • Sebepoškozování v pravém slova smyslu je závislost srovnatelná s alkoholismem nebo závislostí na drogách. Člověk se pomocí sebepoškození snaží vyřešit nepříjemný stav, ale pokud se to povede, opět se objeví něco, co jej do mizerného stavu přivede a opět dochází k sebepoškozování. Navíc se to jedinec snaží skrýt a stydí se za to, takže samo sebepoškozování se stává důvodem nepříjemných pocitů a vzniká tak kruh, v němž se zvyšuje intenzita, s jakou si jedinec ubližuje.

Sebepoškozovat se člověk může sebou samým, nebo pomocí nástroje. Objevují se i taková zranění, které bylo nesmírně náročné vykonat.
Jak a kde si jedinec způsobuje zranění záleží na původu jeho duševních stavů.

  • Pocit frustrace, vzteku, lítosti, přetížení, negativní emoce, osamělost, flashbacky . To, že se sám zraní, mu může pomoci hned z několika důvodů:
  • Fyzická bolest odvede pozornost od nepříjemných psychických bolestí, s kterými si nevíme rady.
  • Endorfiny
  • Jiná činnost

Rizikové skupiny
Ti, kteří byli pohlavně zneužiti nebo sexuálně či tělesně týráni.
,,Zlá událost (rozchod, hádky v rodině, škola aj…)
Ženy
Mladí
Osoby s duševními poruchami.