Schizofrenie

Téma prezentace: Schizofrenie

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): diag

 

 

Popis materiálu:

Prezence na téma psychologie, psychiatrie. Nechybí zmíněná konkrétně schizofrenie. Najdete zde seznámení s pojmy jako psychóza či schizofrenie.

 

Osnova:

Psychóza

= nemoc duše

Schizofrenie se řadí do jedné ze tří skupin psychóz – funkční psychózy.

Realita se stává cizí.

Mění způsob, jakým člověk prožívá sám sebe.

 

Schizofrenie je…

… onemocnění mozku, které lze léčit

… relativně častá – 1 z 100 lidí

schizo= štěpit

phren = rozum a myšlení

➢ Rozštěpení mezi myšlením, emocemi a chováním.

Nejčastěji se vyskytuje schizofrenie paranoidní.

 

Život se schizofrenikem…

„Pokaždé to začínalo návalem energie a nespavostí. Nedokázal být v klidu na jednom místě a nesoustředil se. Celou noc myl třeba nádobí. Pořád dokolečka, každý talíř, každou sklenici…, nebo trhal papírky na miniaturní kousky – viděl v tom smysl a symboliku. Po bytě jsem také nacházela různé figurky a podivné předměty donesené z ulice… Seděli jsme například v restauraci a jemu se náhle začal měnit pohled. Také se jinak choval, jinak odpovídal a byl třeba agresivnější.“

 

Příčiny schizofrenie

a)Vrozené a zděděné

b)Události, se kterými se nemocný setkal.

c)Vliv prostředí, ve kterém nemocný žije.

Dědičnost

 

Příznaky schizofrenie

a)Pozitivní – nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních funkcí.

b)Negativní – oslabení nebo ztráta normálních funkcí.

c)Kognitivní – potíže s pamětí, soustředěním.

d)Afektivní (citové) – deprese, úzkost, ztráta morálních zábran.

 

Pozitivní příznaky

Halucinace – nejčastěji sluchové, ale i zrakové, čichové, tělesné, a také intrapsychické.

Bludy – jsou poruchy myšlení mylných, nevývratných přesvědčení, která nemocnému připadají zcela pravdivá a reálná. Extrapotenční bludy

Poruchy chování – chování podle halucinací a bludů.

Poruchy formy myšlení – mluva bez logických souvislostí, nesrozumitelnost (slovní salát).

 

Negativní příznaky

Snížení a ochuzení citového prožívání – snížení mimiky obličeje.

Porucha koncentrace pozornosti

Oslabení nebo úplná ztráta vůle

Tělesná ztuhlost (v extrémních případech)

Poruchy nálady

 

Kognitivní příznaky

Snížená schopnost soustředit se, pamatovat si, plánovat, řešit problémy.

Potíže s přímým uvažováním.

 

Louis Wain – anglický malíř

 

Onemocnění

Příznaky se mohou rozvíjet po dobu několika měsíců ale i let.

Schizofrenií onemocní asi 1 až 1,5% populace.

Vyskytuje se stejně často u mužů i u žen.

Začíná nejčastěji během dospívání.

Muži: 16 až 25 let

Ženy: 25 až 35 let

 

Léčba

Podle fáze onemocnění.

Diagnostika není snadná, především proto, že se nemoc postupně mění a vyvíjí.

Antipsychotika – chrání oblasti mozku proti chemické nerovnováze. Jsou specifické.

Užívání je nutné i po uzdravení.

Většina léčených lidí může vést   klidný a uspokojující život.