Sacharidy

Téma prezentace: Sacharidy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Monika

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se týká předmětu chemie. Je zde uvedeno dělení sacharidů, které je následně podrobněji rozebráno.

 

Osnova:

SACHARIDY

DĚLENÍ SACHARIDŮ:

1) monosacharidy – jedna jednotka

2) oligosacharidy – 2-10 jednotek (cukry)

3) polysacharidy – víc než 10 jednotek

(až několik tisíc)

 

MONOSACHARIDY 

oxidační produkty vícesytných alkoholů

bezbarvé, krystalické látky

rozpustné ve vodě, mají sladkou chuť

zahříváním zkaramelizují

Obsahují chirální uhlík = vykazují optickou aktivitu

D–sacharidy a L-sacharidy

 

DĚLENÍ MONOSACH. PODLE POČTU C-ATOMŮ:

Triózy (3C)

Tetrózy (4C)

Pentózy (5C)

Hexózy (6C)

Heptózy (7C)

 

VZNIK NEJJEDNODUŠŠÍCH MONOSACH.

Oxidací nebo dehydrogenací glycerolu

  • glycerol = nejjednodušší cukerný alkohol
  • vznikají dva strukturní izomery

 

GLYCERALDEHYD

tři atomy uhlíku v řetězci (TRIÓZA)

Nejjednodušší ze všech aldóz

je bezbarvý sladké chuti

 

RIBÓZa (aldopentóza

V živých organismech, je součástí nukleotidů

Významná součást RNA

 

D-Glukóza (aldohexóza)

(hroznový cukr)

bílá sladká, dobře rozpustitelná ve vodě

Volně se vyskytuje ve sladkých plodech: med, hrozny

Vázaná v oligosach. a polysach.

hlavní sacharid živočišného organismu

Porucha regulace     diabetes

 

D-GlUKÓZA

Ohřevem nad 200°C karamelizuje

potravinářství      barvení lihovin a octa

Výroba ethanolu, vitamínu C, kys. Citrónové a mléčné, antibiotik

 

D-fruktóza

(ovocný cukr)

Obsažen v ovoci a medu (50%)

největší sladivost ze všech cukrů

tvoří disacharid sacharózu

 

D-galaktóza

(ovocný cukr)

vázaný v disacharidu laktóze, který je obsažen v mléce

zdroj galaktózy v přírodě- laktóza (mléčný cukr)

 

Disacharidy

Nejznámnější z oligosacharidů

Jsou tvořeny 2 cukernými jednotkami

Pospojovány glykosidickou vazbou

Podle typu vazby je dělíme na

  • redukující
  • neredukující

 

Redukující disacharidy

Maltóza (sladový cukr)

Uvolňuje se ze škrobu při klíčení pšenice

Základní stavební jednotkou škrobu a glykogenu

Vyrábí se při výrobě piva

Používá se jako výživný přídavek ve farmaceutickém a v potravinářském průmyslu

 

Laktóza (mléčný cukr)

tvoří 2-8% pevných látek v mléce

molekula se skládá z galaktózy a glukózy

velice sladký cukr používá se ke krmení mláďat tuleňů, mrožů a rypoušů, aby hodně ztloustly

Neredukující sacharidy

 

Sacharóza (třtinový nebo řepný cukr)

vzniká přenosem glukosylového zbytku z glukózy na fruktózu

důležitý metabolický prvek u rostlin

používá se jako sladidlo v potravinářství (konzervační činidlo-marmelády)

v těle štěpí glukózu na fruktózu

vyšší spotřeba způsobuje obezitu