Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Romeo a Julie

Předmět:
Český jazyk
Autor:
W.Shakespeare
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Romeo a Julie
William Shakespeare
1. Autor, název
Pravděpodobně vystudoval gymnázium, už ve své době byl známý údajně i v česku, jeho hry se hrály na královském dvoře. Považován za národního spisovatele.
Název je odvozen od hlavních hrdinů.
2. Druh a žánr
Drama a Tragédie
3. Směr
Renesance
4. Místo a čas
Italské město Verona v 16. století
5. Obsah
Montek Romeo jde pod rouškou masky na ples znepřáteleného klanu Kapuletů, Tybalt ho pozná a chce zostudit, ale starý Kapulet ho zastaví, protože nechce ostudu po celé Veroně. Romeo se svými dvěma druhy zůstává a potkává Julii, do které se zamiluje. Vavřinec je oddá. Juliin bratranec Tybalt nenávidí Romea a v den svatby zabije Romeova přítele Merkucia, který přijme vyzvání k boji místo Romea. Romeo za to zabije Tybalta a je vyhoštěn z Verony. Julie se má vdát za Parida, její otec o svatbě s Romeem nic neví. Vymyslí tedy s Vavřincem lest, kdy vypije lektvar po kterém bude vypadat jako mrtvá. Pro Romea je vyslán posel, který mu však tuto zprávu nemůže oznámit, protože není vpuštěn do města kvůli moru. Romeo se tedy dozvídá o smrti, zakoupí lektvar způsobující smrt. Cestou do města potká Parida a zabije ho v souboji. Když vidí mrtvou Julii naposledy se s ní rozloučí a vypije lektvar smrti. Julie se probudí a když vidí mrtvého Romea probodne se dýkou. Tato smrt ukončí nepřátelství mezi Kapulety a Monteky.
6. Postavy
Romeo: Mladý Montek, zamilovaný, odvážný, rychle vzplane
Julie: Mladá, krásná, zamilovaná, odvážná
Chůva: Symbol mateřské lásky a dobra
Tybalt: Bratranec Julie, vznětlivý
Merkucio: Romeův přítel a příbuzný
Paris: Bohatý šlechtic, má si vzít Julii, namyšlený, odvážný. Zabit Romeem
Vavřinec: Renesanční člověk, chce páru pomoci, protože si myslí, že to usmíří znepřátelené klany.
7. Kompozice
Chronologická, prolog a 5 dějství, vyprávěno v er formě, přímá řeč neznačená.
8. Jazykové prostředky
Přímá řeč, vyskytují se anafory (opakování shodného slova na začátku veršů), metafory a citově zabarvené výrazy.
9. Hlavní smysl
Ukázat jak zbytečné jsou nepřátelské spory.
10. Vlastní názor
Kniha se mi líbila, i přes to jak je stará se mi dobře četla a příběh byl zajímavý.