Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Renesance a humanismus v Čechách

Téma prezentace: Renesance a humanismus v Čechách
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): elenz
 


 
Popis materiálu:
Prezentace přináší základní informace o humanismu a renesanci v Čechách. První část je věnována latinskému směru, druhá část uvádí hlavní představitele českého směru a jejich dílo.
 
Osnova:
¢Renesance a humanismus v Čechách
¢Renesance se k nám dostává o 100 let později než do okolních zemí, a to kvůli husitským válkám
¢Období 15. a 16. století
¢Literaturu dělíme na proud latinský a český
¢Úbytek veršované tvorby, rozvoj naučné prózy (právnictví, cestopisy, rétorika, jazykověda, dějepisectví, rybníkářství…
 
¢Latinský humanismus
¢Nedosáhl většího ohlasu, učenecký charakter omezuje okruh čtenářů, dílo čteno jen nejvzdělanějšími vrstvami
¢Jan z Rabštejna (1437 – 1473
Vzdělání získal v Itálii, vykonával diplomatické služby pro Jiřího z Poděbrad
Dialogus – latinská rozprava, tři katoličtí šlechtici diskutují s Janem z Rabštejna o politice
 
¢Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461 – 1510)
Horlivý katolík, studoval v Itálii církevní právo, snil o velké kariéře, ale nakonec se uzavřel do samoty na svém hradu Hasištejn, kde psal svá díla.  Byl v kontaktu s humanisty okolních zemí
Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622)
Básník, dramatik, rektor vysokého učení pražského
 
¢Česky psaná tvorba
¢Viktorin Kornel ze Všehrd
Právník, překladatel a spisovatel, zformuloval program českého humanismu
Předmluva (1501) – toto dílo se stalo programem čs. humanismu, dílo jazykově přístupné širokým vrstvám, chvála českého jazyka a vyspělosti české literatury
 
¢Jan Blahoslav (1523 – 1571)
Historik, učitel a biskup Jednoty bratrské
Dílo:
Překlad Nového zákona – jazyk tohoto překladu se stal východiskem pro novou spisovnou češtinu
Šamotulský kancionál – soubor 754 duchovních písní, J. B. jich složil 26
Filipika proti misomusům – v tomto spise obhajoval důležitost vzdělání
 
¢Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599)
 
¢Koncem 16. století nabývá česky psaná literatura neobyčejného rozmachu, mluvíme o „zlatém věku české literatury
¢Tiskař a nakladatel – vydával díla historická, odborná, jazykovědná, politologická, psal k dílům předmluvy, dbal na knižní kulturu
 
¢Václav Hájek z Libočan (zemřel 1553)
¢Autor slavné Kroniky české (1541)
¢Čtenářsky mimořádně úspěšná, avšak faktograficky velmi nepřesná
¢Zahrnuje dějiny od praotce Čecha až po korunování Ferdinanda I.
 
¢Cestopisná literatura
 
¢Rozvoj cestování, Češi za hranicemi, vzniká cestopisná literatura s funkcí naukovou i zábavnou
 
¢Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 1621)
¢Vzdělaný příslušník staré šlechty
¢Cesta z království českého do Benátek ….odtud do země svaté