Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Pýcha a předsudek – rozbor (Jane Austen)

Téma prezentace: Pýcha a předsudek – rozbor (Jane Austen)
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Rikkuska
 


 
Popis materiálu:
Prezentace o díle Jane Austenové – Pýcha a předsudek. V této prezentaci naleznete vše, od obsahu přes informace o autorovi až po kritiku díla, filmové adaptace, kompozice, časové zařazení a mnoho dalších informací.
 
Osnova:

 • Sabina Svobodová
 • EP2.A

 

 • Obecná charakteristika díla
 • literární druh – epika
 • literární žánr – román
 • Literární směr

 

 • Romantismus
 • Romantická díla obsahují často tajemné,osudové,mystické,hrůzné a fantastické motivy
 • Důraz je kladen na nitro člověka, zvláště na cit, smysly a vůli
 • Doba vzniku díla – 1795-1797

 

 • Jazykové prostředky
 • Próza
 • Téma díla
  Epika
 • Vypravěč – e-forma

 

 • Děj
 • Příběh začíná tím, že paní Bennetová, matka pěti dcer, které chce za každou cenu co nejlépe provdat, se dozví, že se do sousedství přistěhoval mladý, bohatý a svobodný muž pan Bingley, seznámí se s ním na plese, ovšem její nejstarší dcera Jane se do něj zamiluje. Spolu s ním je na plese i jeho přítel pan Darcy, který je bohatší než Bingley, ale působí pyšně, povýšeně a navíc se pohrdavě vyjádřil o druhé nejstarší dceři Elizabeth. Později se ale proti své vůli do Elizabeth zamiluje a kvůli jejímu postavení a popichování Bingleyho sestry, která si ho touží vzít, se to snaží utajit.
 • Elizabeth se díky svým mladším sestrám seznámí s důstojníkem z pluku Wickhamem, který jí řekne, že Darcyho velmi dobře zná a že Darcy se k němu zachoval nespravedlivě a připravil jej o peníze. Elizabethina antipatie vůči Darcymu se díky tomu ještě navyšuje.

 

 • Rodinu Bennetových přijíždí navštívit otcův bratranec Collins, který si chce jednu ze sester vzít a nastěhovat se s ní na svoji faru, kde žije pod ochranou lady Catherine de Bourgh. Jeho volba padne na Elizabeth, která odmítne, a tak si vezme její přítelkyni Charlotte. Mezitím pan Bingley i pan Darcy odjíždějí do Londýna a Jane má zlomené srdce, protože si myslela, že její vztah s Bingleym je vážný. Jede proto ke své tetě, aby nemusela snášet matčiny narážky. Elizabeth se také vydává na cestu, ale ke své přítelkyni Charlotte. Několikrát navštíví i zámek lady Catherine a dozví se, že plánuje, že se její dcera vdá za pana Darcyho. Pan Darcy shodou okolností na zámek přijíždí také spolu se svým bratrancem plukovníkem Fitzwilliamem, se kterým se Elizabeth seznámí a ten jí také nepřímo řekne, že díky Darcymu Bingley odjel do Londýna a dál se nestýká s její sestrou. Elizabeth se jeden večer necítí dobře a nejde s ostatními na zámek, přijde ji navštívit pan Darcy, což ji překvapí, ale ještě víc to, že jí řekne, že ji miluje a chce si ji vzít. Elizabeth jej odmítne a vyčte mu, co provedl panu Wickhamovi a její sestře a Bingleymu. Darcy odejde a ráno jí předá dopis, ve kterém vysvětluje, že Bingleyho odvedl od její sestry, protože si myslel, že ona jej nemiluje a chce si ho vzít jen kvůli penězům a že Wickhama vůbec neošidil o peníze, ale naopak on vydíral jeho a později chtěl s jeho sestrou tajně utéct. Elizabeth se tento dopis velmi dotknul a zanedlouho odjela zpět domů. Doma zjistila, že vojáci se chystají odejít a její nejmladší sestra chce cestovat s nimi. Otec jí to dovolí a Lydia odjede.

 

 • Elizabeth je na cestě se svou tetou a strýcem po Anglii a přijeli také na Darcyho sídlo Pemberley, Elizabeth se ujistí, že tam není a jde se tam podívat, při prohlídce parku se ale Darcy nečekaně objeví a jde ji pozdravit, zjistí, že se velmi změnil a je velmi ráda, jak milý je k jejím příbuzným. Začne přemýšlet o svém dřívějším odmítnutí a zjišťuje, že její dřívější nenávist se začíná vytrácet. Seznámí se s jeho sestrou a na Pemberley je na návštěvě i Bingley, na kterém pozoruje, že je do její sestry stále zamilovaný. Zanedlouho ale přijde dopis z domu, ve kterém je jí sděleno, aby se okamžitě vrátila, jelikož její sestra Lydia utekla s Wickhamem a nikdo neví kam. Poví o tom panu Darcymu a rychle odjíždí.
 • Po návratu domů zjišťuje, že se otec Lydii vydal hledat do Londýna, tak se strýc vydává za ním. Celá rodina Bennetových zažívá velkou ostudu, protože Lydia a Wickham se nevzali, ale přesto spolu žili. Po otcově návratu přichází dopis, že strýček Lydii našel a zařídil, aby byla svatba. Všichni jsou za to rádi, ale nedokáží pochopit, proč si ji nakonec Wickham vzal, když nemá žádné pořádné věno. Po čase se Lydia s Wickhamem na chvíli vrátí domů a jí uklouzne, že na svatbě byl i pan Darcy, což Elizabeth zarazí, jelikož ví, proč Darcy Wickhama nemůže vystát, napíše proto tetě do Londýna a ta jí sdělí, že Darcy dal Wickhamovi peníze, aby si Lydii vzal a odstranil tak ostudu, která na nich byla. Elizabeth přemýšlí, proč to udělal a jestli to nebylo kvůli tomu, že ji pořád miluje. Zanedlouho se na své sídlo opět vrací pan Bingley i pan Darcy a Elizabeth zjistí, že Darcy asi napravil, co způsobil a Bingley a Jane se zasnoubili. Darcy musel nakrátko odjet do Londýna, ale nečekaně Bennetovi navštívila Darcyho teta lady Catherine, která se domnívala, že se její synovec a Elizabeth zasnoubili. Elizabeth jí sdělí, že to tak není, ale lady Catherine na ni naléhá, aby se s Darcym úplně přestala stýkat, to Elizabeth popudí a rychle se rozloučí. Jelikož se ale ona mezitím do Darcyho zamilovala, má strach, aby jej jeho teta neovlivnila natolik, že by se už nevrátil. Tak se ale nestalo a Darcyho z toho, co slyšel
 • od lady Catherine, usoudil, že nyní by mohl mít u Elizabeth šanci. Po jeho opětovném příjezdu se zasnoubili a po svatbě se odstěhovala na jeho sídlo Pemberley.
 • Kompozice – děj se odehrává chronologicky

 

 • Postavy
 • Elizabeth, Kitty, Lydia, Jane a Mary Bennetovy, pan a paní Bennetovi, pan Darcy, pan Bingley, Wickham, pan Collins, Charlotte, Catherine de Bourgh, Georgiana Darcy, Caroline Bingley, plukovník Fitzwilliam
 • Čas – 18.-19. století
 • Prostor – anglický venkov

 

 • Společensko-historické pozadí vzniku díla
 • Politická situace – v této době vládl Jiří III. (Hannoverská dynastie) , vládl absolutisticky
 • Další druhy umění – sochařství, malířství, architektura

 

 • Autor díla
  Jane Austen
 • Jane Austen se narodila 16.12.1775 v Hampshire v Anglii
 • Byla anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře.
 • Narodila se v rodině duchovního. Studovala krátce na soukromých středních školách v Oxfordu a Readingu. Další vzdělání a vztah k literatuře získala především četbou anglických a cizích autorů.
 • Pro úzký okruh rodiny psala již od patnácti let krátké prózy, básně i dramatické scény. Nikdy se neprovdala, po smrti otce žila s matkou a sestrou v Southamptonu. Zde se věnovala rozsáhlejší tvorbě, připravovala se k vydání svých děl, většinu z nich několikrát přepracovávala. Její díla vycházela za jejího života anonymně, s jejím jménem byla vydávána až po její smrti.

 

 • Vlivy na její tvorbu
 • Ve většině románů je ústředním motivem myšlenkové a emociální zrání mladé hrdinky, Jane vychází ze svých znalostí lidské povahy.
 • Vytváří ve svých románech životné postavy, nedostatky jejích hrdinů vycházejí především ze špatné rodinné výchovy.
 • Další tvorba- Rozum a cit, Emma, Mansfieldské panství

 

 • Filmová podoba
 • Toto dílo se dočkalo asi 8 filmových a televizních zpracování, z nichž nejznámější a nejúspěšnější jsou z roku 1995 a 2005
 • V určitém pohledu byl román Pýcha a předsudek inspirací pro podobnými tématy se zabývající román Deník Bridget Jonesové