Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Prvoci

Téma prezentace: Prvoci
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kamila
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [664.01 KB]


 
Popis materiálu:
Jednobuněční živočichové – prvoci (protozoa) – Charakteristika říše prvoků – Charakteristika jednotlivých kmenů a popis jednotlivých zástupců kmenů.
 
Osnova:
Prvoci (Protozoa)
Charakteristika
nejníže postavení živočichové s jednobuněčným tělem
eukariotická buňka
obsahují kolem 90% vody
jsou rozšíření po celém světě, známo asi 60 000 druhů prvoků
vyhovuje jim teplota 15-20°C
žijí paraziticky
mikroskopické rozměry
životní pochody v těle prvoka zajišťují organely
opory a ochrany
pelikula; schránky; cysty
pohybu
panožky; bičíky; brvy
trávicí
trávicí vakuola (příp. buněčná ústa; buněčnou řiť)
vylučovací a osmoregulační
pulsující vakuola
 
Charakteristika – Organely
smyslové
stigma; myonemy; trichocysty
rozmnožování
nepohlavní
běžnější
buňka mateřská se dělí na dvě dceřiné
příčné a podélné dělení, pučení, schizogonie
pohlavní
kopulace – splývají dva jedinci, představující pohlavní buňky
konjugace – dochází pouze k částečné výměně hmoty mikronukleů
 
Bičíkovci
zdroj pohybu-bičík (jeden nebo více)
tvar těla vřetenovitý
pružná pelikula
většinou parazitičtí
autotrofní druhy (fotosyntéza) – bičíkovci rostlinní
heterotrofní – bičíkovci živočišní
živočišní bičíkovci (zooflagellata)- neobsahují chlorofyl → živí se heterotrofně buď vstřebáváním celým povrchem těla nebo fagocytózou
R: nepohlavní, podélné dělení
Krásnoočko
sladkovodní, jednobuněčné organismy i kolonie
8 chloroplastů s chlorofylem A a B
bičík, stigma
nepohlavní: podélné dělení
mixotrofie
 
Kořenonožci
proměnlivý povrch těla
pohybové organely panožky – pohybují; přijem potravy (fagocytóza)
tvoří potravní vakuoly, v nichž probíhá trávení
některé druhy vytvářejí schránky
obvykle mívají jedno jádro
R: dělení
měňavky; krytenky; dírkonošci; mřížovci
 
Výtrusovci
nemají žádné pohybové orgány
živiny přijímají celým povrchem těla
vnitrobuněční parazité – pronikají do buněk svých hostitelů
ve vývoji střídají hostitele
původci těžkých onemocnění člověka i hospodářsky významných zvířat
kokcidie jaterní; toxoplasmy, krvinkovky
 
Nálevníci
= obrvení
pohyb pomocí brv
potravu příjímají pomocí buněčných úst
nejsložitější tělesnou stavbou
obvykle mají dvě jádra
velké jádro řídí základní funkce buňky
malé jádro slouží k přenosu genetické informace při rozmnožování
trepka velká; bachořci; rournatky
 
Nálevníci – Trepka velká
žije v znečištěných vodách – bioindikátor znečištění
potravou rybího potěru
senný nálev
až 0,2 mm, tělo nesouměrné
na povrchu trepky je pružná pelikula, buněčná ústa (přijímání potravy), buněčná řiť
trepka je na celém těle pokryta brvami – zdroj pohybu příp. přiháněné potravy (jejich činnost je koordinována neuromotorickým aparátem)
živí se bakteriemi a drobnými řasami
dvojjaderný živočich – makronukleus -vegetativní (vylučování trávicích enzymů), mikronukleus – rozmnožovací
R: příčné dělení, ale i pohlavně – konjugací
 
ZDROJE
Použitá literatura
JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003, 574 s.,. ISBN 80-718-2159-4
http://www.biomach.cz/biologie-protist/prvoci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvoci
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html01/foto_001.html