Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Představy a fantazie

Téma prezentace: Představy a fantazie
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): 🙂
 


 
Popis materiálu:
V prezentaci jsou popsány představy a jak se liší od skutečnosti, nechybí rozdělení na typy představivosti. Zrakový typ – vizuální typ, sluchový typ – auditivní typ, pohybový typ – motorický typ. Funkce představ. Fantazie.
 
Osnova:

 • Představy a fantazie
 • Popište, jaké pocity ve vás vyvolá představa následujících slov :

–čokoláda

–zkoušení u tabule

–chůze do schodů

–vánoční stromek

–zlomená ruka

 • Představa
 • schopnost vyvolat si ve vědomí představu předmětu nebo jevu, ačkoliv právě nepůsobí na naše smyslové analyzátory
 • obraz tohoto předmětu nebo jevu se nazývá představa

 
Od skutečnost se liší těmito znaky :
–jsou méně jasné a zřetelné, nemají takovou živost
–nejsou tak úplné, v představě může něco chybět
–nejsou tak stálé jako vjemy, střídají se
Představy v našem vědomí mohou vznikat dvojím způsobem :

 1. vzpomínkové představy ( paměťové)
 • vybavují se v té podobě, v jaké je člověk získal ( např.podoba matky, filmu…)
 • kopírují skutečnost
 • vyvolá-li jedna představa jinou a ta další → asociace ( spoje )
 • čím člověk více čte, poslouchá rozhlas, mluvené slovo, vyprávění druhých →tím větší má zásobu vzpomínek, tím více vzpomínkových asociací

 
Cvičení

 • vzpomínkové představy – asociace
 1. fantazijní představy (obrazotvornost)
 • vnášíme nové prvky, utváříme nový obraz, vlastní fantazijní představu
 • dovedeme si představit i takové věci, které jsme nikdy nevnímali ( např.při čtení knížky, si představujeme hlavní hrdiny, pohádkové bytosti, svoji budoucnost..)
 • nezbytná složka jakékoliv lidské činnosti ( umění, věda, výroba……)
 • Většina lidí si představy a fantazie svého soukromí nechává pro sebe
 • Umělecky nadaní lidé je promítají do své tvorby, básníci do veršů, malíři do svých obrazů
 • http://www.youtube.com/watch?v=8yYcEX5O5a4
 • Typy představivosti
 • Zrakový typ – vizuální typ
 • Sluchový typ – auditivní typ
 • Pohybový typ – motorický typ
 • Zrakový typ – vizuální typ
 • dominantní jsou zrakové představy
 • dobrá paměť na tváře, vzhled předmětů
 • při učení barevně si označovat, znázorňovat, názorná schémata, obrázky, mapy
 • představitelé tohoto typu jsou malíři
 • Sluchový typ – auditivní typ
 • lehké vybavovaní zvukových představ
 • paměť na melodie, hlas lidí
 • student tohoto typu si lehce pamatuje, co slyšel (slyšení výkladu, učení nahlas)
 • představitelé tohoto typu – hudebníci
 • Pohybový typ – motorický typ
 • lehké vybavování si pohybových představ
 • paměť na taneční, sportovní pohyby
 • student si dobře vybavuje zvláště to, co si sám zapsal.. činnost, kterou sami vykonali
 • sportovci, tanečníci,..
 • ! ale
 • většinou nikdo nemá vyhraněný typ představivosti
 • smíšené typy s dominancí některého typu
 • typ představivosti se může měnit v důsledku převládající činnosti nebo cvičení
 • !! tedy student bude
 • výklad poslouchat …. Co kdyby byl sluchový typ
 • zapisovat si … Co kdyby byl pohybový typ
 • kreslit si obrázky a schémata … Co kdyby byl zrakový typ
 • Funkce představ
 • Příprava činností
 • Vyrovnávání vnitřního napětí, zvládání citových problémů → náhradní uspokojení představ

x

 • Únik před realitou → když svá přání neuskutečňujeme třeba ze zbabělosti nebo z lenosti
 • Představy tvoří vnitřní svět, který má pro nás hodnotu sám o sobě
 • Fantazie
 • tvořivá psychická činnost → bez ní by nedocházelo k žádnému pokroku → zdroj kreativity
 • každá reálná podoba ( nový model automobilu, dům, oblek, dort,..) byla nejprve představou, fantazií – viz.prezentace Když se kuchař nudí
 • nápad → jasnější podoba → práce na reálném výrobku
 • lidská fantazie nemá hranic, kromě těch, které si člověk dává sám
 • fantazie aktivizuje duševní potenciál člověka, poskytuje mu smysl života,umožňuje mu seberealizaci, dává pocit radosti a štěstí
 • je velmi důležité podporovat a rozvíjet přirozenou dětskou fantazii, neubíjet ji
 • stimulující prostředí, výběr hraček, použití věcí z domácnosti ke hraní, vyprávění pohádek, příběhů,malování,používání barev, modelování, převleky, knížky a četba

x televize, video, dvd, počítač

 • zvláštním druhem fantazie je bdělé snění

–vytváření představ o vlastní budoucnosti