Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Předškolní věk

Téma prezentace: Předškolní věk
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): fauni
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace zpracovává tématiku předškolního věku z hlediska psychologie. Rozvoj poznávacích procesů, socializace a identifikace, rozvoj identity.
 
Osnova:
Předškolní věk
Ondřej Čech, O8
Kateřina Rosová, O8
 
Hlavní znaky

 • 3.-6. rok života
 • věk iniciativy (aktivita s cílem)
 • autoregulační aktivita (schopnost ovládat se)
 • sociální dovednosti a prosociální chování (empatie, soucítění, altruismus)

 
Rozvoj poznávacích procesů

 • názorné, intuitivní, egocentrické myšlení
 • touha mít věci dané a platné (absolutní), potřeba jistoty a bezpečí (absolutismus)
 • věci jsou takové, jaké vypadají, že jsou (fenomenisus)
 • magičnost (Hřmí se = obloha se zlobí)
 • nevinné dětské lži (konfabulace)
 • vazba na přítomnost (prezentismus)
 • přisuzování vlastností živých věcí neživým (animismus)

 
Socializace a identifikace
Socializace: -posun „ven“ z rodiny

  -uplatňování strategií z domova

  -nové role

  -obavy o přijetí v kolektivu

Identifikace: -oblékání, úprava zevnějšku

   -diferenciace hry (chlapec – lego, dívka – panenky)

 • rozvoj autoregulace (problémy u dětí s ADHD)
 • svědomí
 • prosociální chování = schopnost respektovat potřeby a přání druhých
 • vše výsledkem sociální nápodoby
 • vědomosti a dovednosti ze hry, příprava na zvládnutí situací

 
Dětská kresba

 • děti kreslí, co mají rády, kresba se liší podle pohlaví

 
Rozvoj identity

 • ztotožňování s názory okolí na svou osobu
 • úvahy o vlastní osobě dány vývojovou úrovní
 • egocentrismus pomáhá potvrdit pocit vlastní významnosti
 • majetnické sklony, týkající se věcí i lidí, osobní teritorium
 • pohlavní rozdíly vnímány už ve dvou letech

 
Rodina a kamarádi
Význam rodiny: -bezpečí a bezvýhradné přijetí
-ideál – rodiče jednají správně
-rozvod-často považování se za viníka
Výběr kamarádů: -pohlaví, zevnějšek,vlastnictví atraktivního předmětu, chování -schopnost diferencovat způsoby komunikace