Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Pražská architektura 18.-19. století

Téma prezentace: Pražská architektura 18.-19. století
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jan Hořeňovský
 


 
Popis materiálu:
Tato obrázkuplná prezentace je o nejvýznamnějších architektonických skvostech Prahy 18. a 19. století. Nechybí paláce, náboženské stavby či stavby určené pro vzdělání a kulturu.
 
Osnova:
¢Významné pražské stavby 18. a 19. století
¢Obsah
¢Náboženské stavby
¢Paláce
¢Stavby určené pro vzdělání a kulturu
¢Ostatní stavby
¢Náboženské stavby
¢Kostel svatého Mikuláše (Staré Město)
¢Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana)
¢ Kostel svaté Ludmily (Vinohrady)
¢Španělská synagoga ( Josefov )
¢Kostel svatého Cyrila a Metoděje
¢Kostel svatého Mikuláše (Staré Město)
¢Nachází se na  Staroměstském náměstí
¢Období výstavby : 1732-1737
¢Stavitel : Kilián Ignác Dientzenhofer
¢Architektonický styl : Baroko
 
¢Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana)
¢Nachází se na Malostranském náměstí
¢Období výstavby : 1704-1755
¢Stavitelé : Kilián Ignác a Kryštof Dientzenhoferovi
¢Architektonický styl : Baroko
 
¢Chrám je situován v nároží komplexu budov bývalé jezuitské malostranské koleje
¢Chrám vyniká nejenom architekturou, ale i výzdobou
 
¢Kostel svaté Ludmily (Vinohrady)
¢Nachází se na Náměstí míru
¢Období výstavby : 1888-1892
¢Stavitel : Josef Mocker
¢Architektonický styl : Neogotismus
 
¢Kostel sv. Ludmily je cihlová trojlodní bazilika s příčnou lodí ve tvaru kříže. Její dvě štíhlé šedesátimetrové věže tvoří dominantu nejen náměstí Míru, ale celé Jugoslávské ulice. Každá z věží má 2 zvony. Interiér chrámu vyniká barevností, způsobenou především svými barevnými vitrážemi, a oplývá bohatou malířskou a sochařskou výzdobou.
 
¢Španělská synagoga
¢Nachází se v židovském městě na pražském Josefově
¢Období výstavby : 1868-1893
¢Stavitelé : Vojtěch Ignác Ullimann, Josef Niklas
¢Architektonický styl : Maursko-španělský sloh
 
¢Španělská synagoga je nejmladší synagogou v tzv. židovském městě na pražském Josefově.
¢K synagoze přiléhá park s pomníkem Franze Kafky od Jaroslava Róny.
¢V současné době se v synagoze nachází expozice židovského muzea
 
¢Kostel svatého Cyrila a Metoděje
¢Nachází se v Praze 8-Karlíně na Karlínském náměstí
¢Období výstavby : 1854-1863
¢Stavitelé : Karl Rösner, Vojtěch Ignác Ullmann
¢Architektonický styl : neorománský
 
¢Kostel je postaven ve stylu pozdně románské baziliky se silně převýšenou hlavní lodí a dvěma věžemi. Půdorys je rozdělen na předsíň, tři lodi a presbytář, který je zakončen apsidou.
 
¢Paláce
¢Palác Kinských
¢Černínský palác
¢Šternberský palác
¢Malý Fürstenberský palác
¢ Kolovratský palác
¢Palác Lažanských
¢Palác Kinských
¢Nachází se na  Staroměstském náměstí
¢Období výstavby : 1755-1765
¢Architekt : Anselm Lurag
¢Architektonický styl : Rokoko
 
¢Na fasádě provedl bohatou štukovou výzdobu C. G. Bossi.
¢V roce 1992 byl spolu se Staroměstským náměstím prohlášen národní kulturní památkou
¢V současnosti je v něm umístěna sbírka Národní galerie umění Asie a starověkého Středomoří.
 
¢Černínský palác
¢Nachází se na Loretánském náměstí ( Hradčany )
¢Datum dokončení výstavby : 1717 – 1723
¢Architekt : František Maxmilián Kaňka
¢Architektonický styl : Baroko
 
¢Od roku 1777 byl palác užíván k různým účelům, mimo jiné jako lazaret s lékárnou, útulek pro chudé, dílny, kasárna či výtvarná galerie.
¢od roku 1934, slouží coby sídlo Ministerstva zahraničních věcí jak Československa tak později  i  České republiky.
 
¢Šternberský palác (Malá Strana)
¢Nachází se na  Malostranském náměstí
¢Období výstavby : 1703-1719
¢Architekt : Giovanni Battista Aliprandi
¢Architektonický styl : Baroko
 
¢Vznikl  propojením dvou sousedících renesančních budov.
¢ Nyní je součástí komplexu budov Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 
¢Malý Fürstenberský palác
¢ Je součástí sídla Senátu ( Valdštejnského paláce )
¢Datum výstavby : 1770
¢Architektonický styl : Baroko
 
¢Malý Fürstenberský palác stavebně souvisí s Kolovratským palácem, byl postaven v roce 1770. K němu se připojuje zajímavá rokoková terasovitá zahrada se schodištěm a balustrádami, vystupující do trojdílné sala terreny. Zahrada je součástí komplexu zahrad pod Pražským hradem.
 
¢Kolovratský palác (Praha, Valdštejnská)
¢Je součástí sídla Senátu ( Valdštejnského paláce )
¢Datum výstavby : 1784
¢Architekt : Ignác Palliardim
¢Architektonický styl : Klasicismus/Vrcholné Baroko
 
¢Tyto paláce ( Kolovratský a Malý Fürstenberský ) jsou od roku 1918 v držení státu.
¢V roce 2003 byla zahájena celková rekonstrukce Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce, která byla dokončena v roce 2006.
 
¢Clam-Gallasův palác
¢Nachází se na Starém Městě pražském
¢Datum výstavby : 1713
¢Architekt :  Johann Bernhard Fischer z Erlachu
¢Architektonický styl : Pozdní baroko
 
¢Jedná se o velmi významnou stavební památku umístěnou v centru Prahy na tzv. královské cestě.  Původní monumentální a reprezentativní pozdně barokní šlechtická rezidence v současné době patří městu Praze a sídlí v ní Archiv hlavního města Prahy.
 
¢Palác Lažanských
¢Nachází se na Starém Městě pražském
¢Období výstavby : 1861-1863
¢Architekt :  Vojtěch Ignác Ulman
¢Architektonický styl : Novorenesance
 
¢V přízemí se nachází známá pražská Kavárna Slávie, zbytek budovy využívá Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.
¢V roce 1907 byl k budově přistavěn portál se secesně provedenou markýzou.
 
¢Stavby určené pro vzdělání a kulturu

¢Národní divadlo
¢Národní muzeum
¢Rudolfinum
¢Muzeum hlavního města Prahy
¢Stavovské divadlo
¢Státní opera Praha
 
¢Národní divadlo
¢Nachází se na rohu ulice Národní a Smetanova nábřeží.
¢Období výstavby : 1868-1881 / 1881-1883
¢Architekt:  Josef Zítka
¢Architektonický styl : Novorenesance
 
¢Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Budova divadla je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického.
 
 
¢Národní muzeum
¢Nachází se na Václavském náměstí
¢Období výstavby : 1885-1890
¢Stavitel : Josef Schulz
¢Architektonický styl : Novorenesance
 
¢NM tvoří dominantu celého Václavského náměstí. Projekt kladl důraz především na monumentalitu, zčásti na úkor funkčnosti.
¢Národní muzeum  je nejvýznamnější česká muzejní instituce
¢V roce 1968 byla jeho přední fasáda poškozena střelami sovětské armády
 
 
¢Rudolfinum
¢Nachází se na náměstí Jana Palacha při pravém břehu řeky Vltavy na Starém Městě v Praze
¢Období výstavby : 1876-1881
¢Architekti : Josef Zítka, Josef Schulz
¢Architektonický styl : Novorenesance
 
¢Rudolfinum je víceúčelové kulturní zařízení s koncertní síní a výstavními sály
¢Rudolfinum nechala postavit u příležitosti 50. výročí svého založení Česká spořitelna
¢ V poválečném období byla budova sídlem Hudební fakulty Akademie múzických umění a České filharmonie
 
 
¢Muzeum hlavního města Prahy
¢Nachází se na Florenci
¢Období výstavby : 1896-1898
¢Architekti: Antonín Wiehl a Jan Koula
¢Architektonický styl : Novorenesance
 
¢Budova je dvouposchoďová, tvořená dvěma bočními křídly a uprostřed vystupujícím rizalitem, který je zakončen tympanonem. V něm lze vidět reliéf Historie s uměním, vědou a řemesly tvoří slávu minulosti naší od Ladislava Šalouna, na jeho vrcholku je socha Alegorie Prahy od téhož autora. Zadní průčelí je rozčleněno půlkruhovým rizalitem. Uvnitř budovy ve středu je vestibul se schodištěm, v křídlech se nacházejí výstavní sály.
 
 
¢Stavovské divadlo ( Nosticovo )
¢Nachází se na Starém Městě na Ovocném trhu v městské části Praha 1.
¢Datum výstavby : 1781-1783
¢Architekt: Antonín Haffenecker
¢Architektonický styl : Klasicismus
 
¢V divadle po svém příjezdu do Prahy v roce 1787 vystoupil sám Mozart a na koncertě 20. ledna osobně dirigoval svoji Figarovu svatbu
¢Dnes je Stavovské divadlo druhou scénou Národního divadla. Srdci českého člověka je blízké a drahé nejen jako dějiště desítky let trvajících bojů o české divadlo, ale především jako místo, kde poprvé zazněla naše národní hymna.
 
 
¢Ostatní stavby

¢Invalidovna
¢Průmyslový palác
¢Bertramka
 
¢Invalidovna
¢Nachází se v Praze 8-Karlíně
¢Datum výstavby : 1731-1737
¢Stavitel : Kilián Ignác Dientzenhofer
¢Architektonický styl : Baroko
 
¢Invalidovna je rozsáhlý objekt postavený podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731-1737 pro ubytování válečných invalidů. Realizovaná je pouhá 1/9 původního projektu. Invalidovna je dnes využívána jako sídlo Vojenského ústředního archivu.
 
¢Průmyslový palác
¢Nachází se v areálu Výstaviště Praha-Holešovice
¢Datum výstavby : 1891
¢Architekt: Bedřich Münzberger
¢Architektonický styl : Secese / Historismus
 
¢Palác tvořila bohatě prosklená ocelová konstrukce s nejvyšším bodem 51 m nad terénem. Původně průčelí zdobil majestátní portál se sochami českých velikánů. Tradičně byl využíván k výstavním účelům, ale také k různým kulturním akcím
 
¢Bertramka
¢Nachází se v Praze na Smíchově.
¢Období výstavby : rozhraní 17. a 18. století
¢Architektonický styl : Klasicismus
 
¢Původně viničná usedlost.
¢Usedlost tvoří areál, jehož hlavním objektem je obytná budova obrácená hlavním průčelím do dvora. Hlavními viditelnými prvky této stavby jsou předsunuté dvojramenné schodiště a lodžie. Jižní krátké čelo budovy se otevírá do prostoru stoupající zahrady.
¢Wolfgang Amadeus Mozart zde dokončoval operu Don Giovanni před její pražskou premiérou
 
¢Zdroje :
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pra%C5%BEsk%C3%BDch_pam%C3%A1tek
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Mal%C3%A1_Strana)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Ludmily_(Vinohrady)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_synagoga
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Kinsk%C3%BDch
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%ADnsk%C3%BD_pal%C3%A1c
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%ADnsk%C3%BD_pal%C3%A1c
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternbersk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Mal%C3%A1_Strana)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternbersk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Mal%C3%A1_Strana)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_F%C3%BCrstenbersk%C3%BD_pal%C3%A1c
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolovratsk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Praha,_Vald%C5%A1tejnsk%C3%A1)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Clam-Gallasovsk%C3%BD_pal%C3%A1c_(Praha)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_La%C5%BEansk%C3%BDch
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfinum
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje_(Praha)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Invalidovna_(Praha)
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmyslov%C3%BD_pal%C3%A1c
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Bertramka
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavovsk%C3%A9_divadlo
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_opera_Praha