Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Povodně

Téma prezentace: Povodně
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): stray
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje téma povodně. Dozvíte se co to je, jak povodně vznikají, ochrana před povodněmi a jejích historie v ČR.
 
Osnova:
 
Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.
Význam povodní
Podmínka zemědělství (Egypt, Mezopotámie, Čína)
-> systémy hrází
Hlavní příčiny povodní
Monzunové deště
Hurikány
Velké množství dešťových srážek
Rychle tající horský sníh
Dělení povodní
Přirozené povodně – povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě
Zvláštní povodně – povodně, jež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku
Povodeň vs záplava
Povodeň – výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať již v důsledku náhlého zvětšení průtoku (např. v důsledku dešťových srážek a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů apod.).
Záplava – vylití vody z koryta v důsledku povodně.
Stupeň povodňové aktivity
je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon tři možné stupně povodňové aktivity.
První stupeň stav bdělosti
Druhý stupeň stav pohotovosti
Třetí stupeň stav ohrožení
Protipovodňová hráz
uměle vytvořená překážka, která ma za úkol odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku nebo jiný vodní tok nebo vodní plochu.
Valy a zdi – základ tvořen zeminou, štěrkem nebo velkými kameny, ve městech se budují betonové a zděné hráze
Improvizované mobilní hráze – pytle plněné pískem
Mobilní kovové zábrany
Bariéry na Temži
Hráze v Nizozemí
Protipovodňová ochrana
Stavba vodních nádrží
Protipovodňové hráze
Suché a polosuché poldery (vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se voda buď nehromadí vůbec nebo jen částečně)
V oblasti zástavby je nezbytné regulovat, zpevnit a pravidelně čistit koryto toku
Povodně v českých zemích
1272 – Praha – Juditin most – jehož mecenáškou byla Judita Durynská, choť krále Vladislava II. – poškodila velká voda.
1342 – Praha – Juditin most nápor ledu definitivně zničil.
1432 – Praha – Karlův most – velká voda zbořila pět pilířů. Oprava trvala 71 let.
1768 – Písek – při povodni se zřítila levobřežní brána Kamenného mostu. Pravobřežní brána byla stržena z důvodu komunikační v roce 1825.
Karlův most 1872
1970 – jižní Morava (35 mrtvých)
1997 – Morava, Odra (50 mrtvých)
1998 – 23. července Královéhradecký kraj (6 obětí)
2002 – srpen, Vltava a Labe, největší změřené povodně v Čechách – průtok Vltavy v Praze 5300 m³/s (17 mrtvých)
2006 – Čechy  – různé řeky (7 obětí)
2009 – červen a červenec, především Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj (13 mrtvých)
2010 – květen,srpen – především Moravskoslezský, Olomoucký (Troubky), Zlínský a Jihočeský kraj (1 mrtvý)
2013 – zasažena celá povodí toků Labe a Vltavy – průtok Vltavy v Praze 3210 m³/s (8 mrtvých k 4. 6. 2013)
značky povodní  (Vepřek a Srbsko)
Bruntál (1997)
Ničivá záplava se v roce 1997 městu Bruntál téměř vyhnula. Nejhorší ničivá vlna se přehnala z Vrbenska až na Krnovsko. Řeka Opava v Jeseníkách lámala stromy, dál po toku likvidovala domy, silnice i železnice a zabíjela lidi.
Povodeň v Česku (2002)
17 lidí přišlo o život
v 7 krajích byl vyhlášen stav nouze
753 postižených obcí
225 000 evakuovaných lidí
73,3 mld. Kč škod, z toho přes 6 mld. Kč pražské metro
nejvyšší průtok na Vltavě v Praze 5300 m³/s
Povodeň v Česku (2013)
Probíhá zhruba od 31. května 2013
Ke 4.červnu 8 mrtvých
Hasiči evakuovali přes 8 tisíc lidí