Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Povodně

Předmět:
chemie
Autor:
Vavříková,Slánská,Becková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

1/Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku.

 • 2/Povodně mohou být způsobeny přírodními jevy, táním, dešťovými srážkami, nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle .
 • 3/Přirozené povodně – Povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě . 
 • 4/Zvláštní povodně – Povodně, jež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku.
 • 5/1. stupeň se nevyhlašuje; nastává při nebezpečí přirozené povodně a jsou-li splněny podmínky v povodňovém plánu pro určitou nemovitost.
 • 2. stupeň nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
 • 3. stupeň (stav ohrožení); nebezpečí škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a záchranné práce nebo evakuace.
 • 6/Připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci .
 • – Připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. 
 • Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály  ze záplavových do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.
 • Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody . 
 • 7/Pokud bude tvůj dům zaplaven a budeš pomáhat rodičům při odklízení škod, musíš být velmi opatrný. Vše, co bylo zaplavené, je kontaminované. Buď vždy obezřetný, vezmi si na sebe pracovní oděv, holínky a rukavice. Při povodni nikdy nejez zaplavené potraviny a nepij vodu ze studny. Při povodních a po nich hrozí epidemie žloutenky a jiné infekce, proto je důležité si často a důkladně mýt ruce.
 • 8/Protipovodňová ochrana nebo též protipovodňová opatření slouží k úplné eliminaci povodní nebo alespoň k minimalizaci povodňových škod.
 • Hlavní ůčel je aby voda se voda nedostala do blízkosti lidSkých obydlí  
 • naopak tam kde jsou lidská sídla aby voda byla co nejrychleji odvedena
 • 9/Protipovodňová hráz
  uměle vytvořená překážkakterá ma za úkol odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku nebo jiný vodní tok nebo vodní plochu.
 • Valy a zdi – základ tvořen zeminouštěrkem nebo velkými kamenyve městech se budují betonové a zděné hráze
 • Improvizované mobilní hráze – pytle plněné pískem
 • Mobilní kovové zábrany-Bariéry na Temži,Hráze v Nizozemí
 • 10/  2002srpen: Vltava a Labe, dosud největší změřené povodně v Čechách 
 •  (17 mrtvých)

  • 2006březen a dubenrůzné řeky

   (7 obětí)

  • 2009červen a červenecMoravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj 

  (13 mrtvých)

  • 2010květenMoravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj 

  (1 mrtvý)

  • 2010srpenLiberecký kraj 

  (5 mrtvých)

  • 2013červenzasažena celá povodí toků Labe a Vltavy – (7 mrtvých k 3. 6. 2013)
 • ZÁPIS-
  • Povodeň je přírodní katastrofazpůsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řekJejími následky mohou být různě velké škody na majetkuekologické škody či oběti na lidských životech.
  • Hlavní příčiny povodní
   Monzunové deště
   Hurikány
   Velké množství dešťových srážek
   Rychle tající horský sníh
  • Dělení povodní

  Přirozené povodně – povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě
  Zvláštní povodně – povodnějež nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku
  SPA

  První stupeň – stav bdělosti
  Druhý stupeň – stav pohotovosti
  Třetí stupeň – stav ohrožení

  Protipovodňová ochrana
  Stavba vodních nádrží
  Protipovodňové hráze
  Suché a polosuché poldery/místa určená na odvádění vody