Polysacharidy

Téma prezentace: Polysacharidy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Nikliky

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci je uvedena charakteristika, dělení a zástupci polysacharidů. Byla vytvořena do hodiny chemie.

 

Osnova:

 • POLYSACHARIDY
 • CHARAKTERISTIKA
 • PODOBNÁ STRUKTURA JAKO U OLIGOSACHARIDŮ, ALE JSOU TVOŘENY VĚTŠÍM POČTEM MONOSACHARIDOVÝCH JEDNOTEK
 • BIOPOLYMERY
 • PŘÍRODĚ SLOUŽÍ JAKO STAVEBNÍ A ZÁSOBNÍ LÁTKY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
 • VLASTNOSTI
 • NĚKTERÉ POLYSACHARIDY JSOU ROZPUSTNÉ VE VODĚ, JINÉ BOBTNAJÍ A DALŠÍ JSOU VE VODĚ NEROZPUSTNÉ
 • NEMAJÍ REDUKČNÍ VLASTNOSTI – NEREDUKUJÍ TOLLENSOVO ANI FEHLINGOVO ČINIDLO
 • NEMAJÍ SLADKOU CHUŤ
 • Dělení polysacharidů

A)podle monosacharidové jednotky:

1)Homopolysacharidy: celulóza, škrob, glykogen, chitin, pektiny

2)Hetropolysacharidy

B)podle struktury:

1)Lineární: celulóza,

2)Rozvětvené: glykogen,

C)podle funkce sacharidů v živých organismech:

1)Stavební polysacharidy: celulóza, pektiny, chitin

2)Zásobní polysacharidy: škrob, glykogen

 

 • ZÁSTUPCI
 • CELULÓZA

-nejrozšířenější polysacharid

-hlavní složka buněčných stěn rostlin

-je tvořena jednotkami D-galaktózy a L-arabinózy

využití:surovina pro papírenský a textilní průmysl

 

 • ŠKROB

-zásobní látka

-skládá se ze dvou složek:  a)Amylózy

b)Amylopektin

využití: výroba ethylalkoholu, lepidel, k výrobě D-glukózy

 

 • GLYKOGEN

-zásobní látka živočichů

-obsažen v játrech a ve svalech

 

 • CHITIN

-základní složka kutikuly členovců, buněčných      stěn a některých řas

 

 • PEKTINY

-jsou obsaženy v jablkách, slupkách citrónu

-při zahřívání tvoří gely