Polární oblasti

Téma prezentace: Polární oblasti

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): rezo

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete vymezení subpolárního a polárního pásu. Jedná se o charakteristiku a vymezení Antarktidy a Arktidy (fauna, flóra, polární den a noc, polární záře a zajímavostí těchto krajů).

 

Osnova:

Autor: Vít Kolomazník

Subpolární oblasti

lemují obě oblasti v pruzích širokých od 500 do 1500 km (severní i jižní)

Na severní polokouli – subarktická oblast

Na jižní polokouli – subantarktická oblast

Subarktická oblast

Jižní hranicí jsou lesotundry a tajgy

zimní teploty kolem -50 (nejnižší na Sibiři -78), během krátkého léta pak převládá teplejší vzduch z mírných z.š.

v létě je teplejší vzduch mírných šířek

srážky kolem 400 mm

v celé subarktidě je permafrost

Subantarktická oblast

Téměř celá leží severně od jižního polárního kruhu

Probíhá pouze nad oceánem

Nezasahuje na pevniny, pouze na ostrovy a souostroví

polární oblasti

Vyznačují se: sezónně nebo trvale zamrzající mořskou hladinou,rozsáhlým zaledněním souší,střídání polárního dne a noci,velmi chudým nebo zcela chybějícím rostlinstvem a živočišstvem

Dělení: Severní a jižní polární oblasti

Průměrná teplota v zimě -40,

v létě na okrajích polární oblasti maximálně 10 stupňů

Severní polární oblast

Je od subarktické oblasti vymezena červencovou izotermou 10ti stupňů

Průměrné lednové teploty nepřesahují 0 stupňů

Rozloha  13,2 mil. Km2

Severní části patří do šířkového pásma mrazových pouští, jižní okraje do tunder

Hlavní znak je převládající tlak vzduchu

Jižní polární oblast

Cizím slovem antarktys

ohraničená izotermou 10 °C

zahrnuje Antarktidu a nejjižnější části oceánu Atlantského,Tichého a Indického

Člení se na Západní a Východní

Rozloha: 52km2

flóra

Růstová sezóna je zde 30-40 dnů

Na místo půdy se zde nachází kamení a štěrk a sníh

V oblastech bylo popsáno na 400 rostlin

Nejčastěji lišejníky a mechy

fauna

V Antarktidě: osm druhů tučňáků, chaluha velká, živočichové s tvrdou ulitou zvaní krill, mnoho obratlovců (kytovci, tuleni, rypouši)

V Arktidě: bohatší fauna než v Antarktidě, zcela chybí plazi, obojživelníci

nalezneme zde: lední medvědy, polární lišky, lumíky, polární vlky, polární zajíce či ovce sněžné

Polární záře

Ze slunce stále k Zemi proudí ionizovaný plyn obsahující elektrony, protony a hélium

Tento jev je nazýván Solární vítr

Tyto částice se v blízkosti Země dostávají do jejího magnetického vlivu

Solární vítr potom pronikne do atmosféry a společně s molekuly dusíku a oxidu způsobí záři

Polární den a noc

jev, který nastává za hranicí polárního kruhu

po dobu nejméně jednoho dne Slunce nevystoupí nad horizont nebo naopak nezapadá pod horizont

V oblasti pólů půl roku Slunce nevychází (trvá polární noc) a pak následně půl roku nezapadá (polární den)

ostatní zjímavosti

Člověk na Antarktidě trvale nikdy nežil, jsou zde jen vědecko-výzkumné stanice

Největší živočich nalezený ve vnitrozemí Antarktidy je moucha domácí

Ryba Notothenia má v krvi zvláštní nemrznoucí bílkovinu, která ji chrání před zamrznutím. Přežije tak i zamrznutí v ledu

Tučňáci jsou tukem tak dobře izolováni, že se často při pohybu přehřejí. Musejí pak stát s otevřenými zobáky, aby se zchladili

Tučňák kroužkový překoná až čtyřnásobek své vlastní výšky když skáče z moře na pobřeží

Děkuji za pozornost!
J