Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Polární oblasti

Téma prezentace: Polární oblasti
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): rezo
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete vymezení subpolárního a polárního pásu. Jedná se o charakteristiku a vymezení Antarktidy a Arktidy (fauna, flóra, polární den a noc, polární záře a zajímavostí těchto krajů).
 
Osnova:
Autor: Vít Kolomazník
Subpolární oblasti

lemují obě oblasti v pruzích širokých od 500 do 1500 km (severní i jižní)
Na severní polokouli – subarktická oblast
Na jižní polokouli – subantarktická oblast
Subarktická oblast
Jižní hranicí jsou lesotundry a tajgy
zimní teploty kolem -50 (nejnižší na Sibiři -78), během krátkého léta pak převládá teplejší vzduch z mírných z.š.
v létě je teplejší vzduch mírných šířek
srážky kolem 400 mm
v celé subarktidě je permafrost
Subantarktická oblast
Téměř celá leží severně od jižního polárního kruhu
Probíhá pouze nad oceánem
Nezasahuje na pevniny, pouze na ostrovy a souostroví
polární oblasti
Vyznačují se: sezónně nebo trvale zamrzající mořskou hladinou,rozsáhlým zaledněním souší,střídání polárního dne a noci,velmi chudým nebo zcela chybějícím rostlinstvem a živočišstvem
Dělení: Severní a jižní polární oblasti
Průměrná teplota v zimě -40,
v létě na okrajích polární oblasti maximálně 10 stupňů
Severní polární oblast
Je od subarktické oblasti vymezena červencovou izotermou 10ti stupňů
Průměrné lednové teploty nepřesahují 0 stupňů
Rozloha  13,2 mil. Km2
Severní části patří do šířkového pásma mrazových pouští, jižní okraje do tunder
Hlavní znak je převládající tlak vzduchu
Jižní polární oblast
Cizím slovem antarktys
ohraničená izotermou 10 °C
zahrnuje Antarktidu a nejjižnější části oceánu Atlantského,Tichého a Indického
Člení se na Západní a Východní
Rozloha: 52km2
flóra
Růstová sezóna je zde 30-40 dnů
Na místo půdy se zde nachází kamení a štěrk a sníh
V oblastech bylo popsáno na 400 rostlin
Nejčastěji lišejníky a mechy
fauna
V Antarktidě: osm druhů tučňáků, chaluha velká, živočichové s tvrdou ulitou zvaní krill, mnoho obratlovců (kytovci, tuleni, rypouši)
V Arktidě: bohatší fauna než v Antarktidě, zcela chybí plazi, obojživelníci
nalezneme zde: lední medvědy, polární lišky, lumíky, polární vlky, polární zajíce či ovce sněžné
Polární záře
Ze slunce stále k Zemi proudí ionizovaný plyn obsahující elektrony, protony a hélium
Tento jev je nazýván Solární vítr
Tyto částice se v blízkosti Země dostávají do jejího magnetického vlivu
Solární vítr potom pronikne do atmosféry a společně s molekuly dusíku a oxidu způsobí záři
Polární den a noc
jev, který nastává za hranicí polárního kruhu
po dobu nejméně jednoho dne Slunce nevystoupí nad horizont nebo naopak nezapadá pod horizont
V oblasti pólů půl roku Slunce nevychází (trvá polární noc) a pak následně půl roku nezapadá (polární den)
ostatní zjímavosti
Člověk na Antarktidě trvale nikdy nežil, jsou zde jen vědecko-výzkumné stanice
Největší živočich nalezený ve vnitrozemí Antarktidy je moucha domácí
Ryba Notothenia má v krvi zvláštní nemrznoucí bílkovinu, která ji chrání před zamrznutím. Přežije tak i zamrznutí v ledu
Tučňáci jsou tukem tak dobře izolováni, že se často při pohybu přehřejí. Musejí pak stát s otevřenými zobáky, aby se zchladili
Tučňák kroužkový překoná až čtyřnásobek své vlastní výšky když skáče z moře na pobřeží
Děkuji za pozornost!
J